היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת הבדלים בתפיסת הוגנות השכר ובנטייה לעזיבה של נשים וגברים בחברת MEDOC

עבודה מס' 067519

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר כמותי שמטרתו מציאת גורמים המשפיעים על עזיבת עובדי הליבה בחברה.

13,297 מילים ,80 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

מחקר זה נערך בקרב עובדי חברת Medoc (חברת הי-טק לפיתוח וייצור ציוד רפואי דיאגנוסטי ממוחשב) ועוסק בהבדלים מגדריים בתפיסת הוגנות השכר ונטייה לעזיבה. מטרת המחקר הינה מציאת גורמים המשפיעים על עזיבת עובדי הליבה בחברה.
לצורך בחינת השערות המחקר ובדיקת קשרים בין המשתנים, נבחר מחקר כמותי במערך מתאמי (סקר שדה על ידי שאלון מובנה סגור) בשיטת דגימה לא הסתברותית מסוג דגימת המפקד. 46 שאלונים מסוג שאלון למילוי-עצמי חולקו לעובדי החברה, מתוכם 40 שאלונים הושבו ו-38 נמצאו תקינים.
מודל המחקר בנוי משלושה משתנים: נטייה לעזיבה (משתנה תלוי), תפיסת הוגנות השכר (משתנה בלתי-תלוי) ומגדר (משתנה ממתן).
המחקר בוחן מספר השערות:
- השערה מס' 1 - קיים קשר שלילי בין תפיסת הוגנות השכר לבין נטייה לעזיבה; ככל שתפיסת הוגנות גבוהה יותר, נטייה לעזיבה קטנה יותר - אוששה במלואה.
- השערה מס' 2 - גברים תופסים הוגנות השכר ברמה גבוהה יותר מנשים - הופרכה: לא נמצא הבדל בתפיסת הוגנות השכר ובהוגנות הפנימית ונמצא הבדל הפוך בהוגנות הפנימית - נשים מרגישות ששכרן הוגן בהשוואה לעמיתים מחוץ לארגון לעומת גברים.
- השערה מס' 3 - גברים נוטים לעזוב עבודה יותר מנשים - אומתה.
- השערה מס' 4 - לגברים קיים קשר חזק יותר בין תפיסת הוגנות השכר לבין נטייה לעזיבה לעומת נשים - אוששה באופן חלקי: אומתה לגבי ארבעה קשרים ונדחתה לגבי שמונה קשרים.
לאור הממצאים של המחקר מומלץ להנהלת החברה ליישם שיטות ניהוליות אשר יתרמו לכך שעובדים מוכשרים לא יעזבו את החברה. כחלק מתהליך זה יש לבחון מחדש את מערכת השכר וכן תגמולים אחרים. יש לשים דגש מיוחד על רמת השכר של גברים יחסית לשוק החיצוני.

לצורך ביצוע מחקר הנ"ל נבחרה שיטת דגימה לא הסתברותית מסוג דגימת המפקד.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הארגון
1.2 תיאור הבעיה הכללית בארגון
1.3 תיאור הבעיה העסקית הנחקרת
1.4 מטרות אקדמיות ושאלות המחקר
1.5 מטרות יישומיות וחשיבות המחקר
1.6 דיסציפלינה של המחקר
2. סקירת ספרות ורציונל
2.1 משתנים
2.1.1 נטייה לעזיבה
2.1.2 תפיסת הוגנות השכר
2.2 קשרים בין המשתנים
2.2.1 תפיסת הוגנות השכר ונטייה לעזיבה
2.2.2 מגדר ותפיסת הוגנות השכר
2.2.3 מגדר ונטייה לעזיבה
2.3 רציונל המחקר
2.4 מודל התיאורטי של המחקר
2.5 השערות המחקר
2.6 הגדרות משתני המחקר
2.6.1 נטייה לעזיבה
2.6.2 מגדר
2.6.3 תפיסת הוגנות השכר
3. שיטת המחקר
3.1 מערך המחקר והשיקולים לבחירתו
3.1.1 גישות המרכזיות למחקר
3.1.2 סוגי מערכי המחקר
3.1.3 שיקולים בבחירת מערך מתאמי
3.2 המדגם ושיטת הדגימה
3.2.1 אוכלוסיית המחקר
3.2.2 מדגם המחקר
3.2.3 תיאור שיטת הדגימה
3.2.4 מדוע נבחרה השיטה
3.3 מידע ראשוני ומשני
3.4 כלי המחקר
3.4.1 רציונל בבחירת השאלון המחקר המועדף
3.4.2 תיאור ופירוט השאלונים
3.5 הליך המחקר
3.6 שיטת ניתוח הנתונים
3.6.1 סטטיסטיקה תיאורית
3.6.2 סטטיסטיקה היסקית - בדיקת השערות
3.6.3 שיטת הצגת הממצאים
4. ממצאים
4.1 התפלגות המדגם
4.2 סטטיסטיקה תיאורית
4.2.1 נטייה לעזיבה
4.2.2 תפיסת הוגנות השכר
4.3 בדיקת השערות
4.3.1 השערה 1 - קשר בין תפיסת הוגנות השכר לבין נטייה לעזיבה
4.3.2 השערה 2 - הבדלים בין נשים לגברים בתפיסת הוגנות השכר
4.3.3 השערה 3 - הבדלים בין נשים לגברים בנטייה לעזיבה
4.3.4 השערה 4 - הבדלים בין נשים לגברים בקשר בין תפיסת הוגנות השכר לנטייה לעזיבה
5. דיון
5.1 דיון בהתפלגות המשתנים
5.1.1 נטייה לעזיבה
5.1.2 תפיסת הוגנות השכר
5.2 דיון בהשערות
5.2.1 השערה 1 - קשר בין תפיסת הוגנות השכר לבין נטייה לעזיבה
5.2.2 השערה 2 - הבדלים בין נשים לגברים בתפיסת הוגנות השכר
5.2.3 השערה 3 - הבדלים בין נשים לגברים בנטייה לעזיבה
5.2.4 השערה 4 - הבדלים בין נשים לגברים בקשר בין תפיסת הוגנות השכר לנטייה לעזיבה
6. סיכום, מסקנות והמלצות
6.1 סיכום ומסקנות
6.2 המלצות מעשיות לפתרון הבעיה העסקית
6.3 מגבלות המחקר
6.4 המלצות למחקרי המשך
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים

קטע מהעבודה:

חוקרים מבדילים בין נטייה לעזיבת מקום העבודה -to leave organization intention
(Milkovich and Boudreau, 1997, Bigliardi et al, 2005) לבין נטייה לעזיבת מקצוע או את מעגל התעסוקה - intention to leave occupation Carmeli and Gefen, 2005, Kidd and Green, 2006)). Cohen (1993) ו- Blau (2000) טוענים שחובה לבדוק את המשתנה מכל ההיבטים. אולם, מחקר הנ"ל יתרכז במשתנה "נטייה לעזיבת מקום עבודה" בלבד, כדי לחקור את הבעיה הספציפית בחברת Medoc.
Bigliardi ואחרים (2005) מגדירים את נטייה לעזיבה כסבירות הנתפסת על ידי פרט שהוא יעזוב או יישאר בחברה. Chiu ו-Francesco (2003) ו-Carmeli (2005) ממקמים את נטייה לעזיבה כשלב אחרון לפני החלטה סופית ועזיבה בפועל.

תגים:

נטייה לעזיבה · מגדר · הוגנות השכר · הוגנות · ADAMS · מיכשור רפואי · אמפירי · שימור עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת הבדלים בתפיסת הוגנות השכר ובנטייה לעזיבה של נשים וגברים בחברת MEDOC", סמינריון אודות "הערכת הבדלים בתפיסת הוגנות השכר ובנטייה לעזיבה של נשים וגברים בחברת MEDOC" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.