היישום אינו מחובר לאינטרנט

בתים משותפים

עבודה מס' 066697

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המתח שבין יסוד הבלעדיות ליסוד הבעלות בבתים משותפים.

2,477 מילים ,17 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בבתים משותפים לכל שותף נתונה זכות ייחודית בדירתו כשנלווית לכך זכות משותפת ברכוש המשותף, משמע, הנטייה היא לראות בזכות של בעל דירה בבית משותף צירוף של בעלות ייחודית המשתרעת על הדירה ובעלות משותפת המשתרעת על הנכסים המשותפים(1). בעבודתי זו אבקש לבדוק האם יסוד השיתוף הוא היסוד הדומיננטי בבית משותף או שמא יסוד הבלעדיות הוא העיקרי? נשאלת השאלה אילו משני היסודות מהווה את הרכיב העיקרי בבית המשותף- הדירה (המשקפת את יסוד הבלעדיות) או הרכוש המשותף (המשקף את יסוד השיתוף)? קיימות שתי גישות בעניין (ויסמן, לעיל הערה 1, עמ' 345-342); מחד גיסא קיימת האסכולה הקומונאלית העולה בקנה אחד עם יסוד השיתוף והגורסת כי הרכיב העיקרי הינו הרכוש המשותף וכי זכותו העיקרית של רוכש דירה בבית משותף הינה הבעלות המשותפת שיש לו בקרקע, בעוד שהזכות לשימוש ייחודי בקרקע הינה משנית בחשיבותה. גישה זו יונקת מהתפיסה אשר לפיה הבעלות בקרקע מתפשטת גם על הבנוי עליה וכפועל יוצא כל הדירות שבקרקע עליה בנוי הבית המשותף הינן יחידה אחת בבעלות משותפת. מאידך גיסא קיימת האסכולה הדואליסית התואמת את יסוד הבלעדיות והגורסת כי הרכוש המשותף הוא המשני בחשיבותו, בהיותו משרת את המרכיב העיקרי שהן הדירות גופא(2).

קטע מהעבודה:

בהתאם ליסוד השיתופיות ניתן לראות את הבית השיתופי כמוסד קנייני המשלב מקום מגורים במסגרת שיתופית הדואגת לספק צרכים ושירותים שדייר בודד היה מתקשה לטפל בהם, ואשר מעניקה תחושת ביטחון ושייכות לדייר הבודד. על כן ראוי כי האוטונומיה של בעל הדירה תיסוג כל אימת שקיימת התנגשות עם האינטרסים של שותפיו(ויסמן, לעיל הערה 1, עמ' 345).
ביטוי לגישה השיתופית בפסיקה ניתן למצוא בפס"ד צודלר . במקרה דנן נפגע הבית כתוצאה משיגור טילים ודיירי הבית ביקשו לשקמו. ס' 60 לחוק קובע כי יש צורך בהסכמת ¾ מבין הדיירים אודות החלטה על שיקום בית שנהרס ואשר יש בכוחם לכוף דייר מתנגד לשאת בחלקו בהוצאות.

תגים:

קניין · בתים · משותפים · דיור

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בתים משותפים", סמינריון אודות "בתים משותפים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.