היישום אינו מחובר לאינטרנט

תופעת האלימות בבתי הספר היסודי והדרכים להתמודדות איתה

עבודה מס' 065534

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהן סיבותיה ומאפייניה של אלימות התלמידים, ומהי המדיניות והאסטרטגיות של צוות בית הספר בהתמודדות עם תופעת האלימות.

8,272 מילים ,36 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תופעת האלימות הלכה ופשתה בחברה הישראלית בשנים האחרונות, ובמיוחד במערכת החינוך, ולכן מצאתי לנכון לחקור תופעה זו.
אלימות נתפסת בדרך כלל כשימוש (ואיום בשימוש) בלתי חוקי, בלתי מוצדק ומיותר בכוח, לצורך פגיעה באנשים או ברכוש (אמיר 1982). עם זאת נמנעים חוקרים רבים מהגדרה חד-משמעית של המונח, בשל קיומם של מיקרים גבוליים כגון : תאונות, שימוש בכוח במסגרת תפקיד ועוד.
הגדרת התנהגות מסוימת כאלימה היא תוצר שיפוט סובייקטיבי של השופט, הצופה או הקורבן. חוקרים אחרים נמנעים מהבעייתיות של המונח "אלימות", ומשתמשים תחתיו במונח "כוח כופה". בכך הם מפחיתים את ההדגשה על תהליכים ביולוגים- למידתיים ומתמקדים בגורמים פסיכולוגים חברתיים.
הסיבות לאלימות יכולות להיות כמה. קיימת בספרות הבחנה בין גישה פסיכולוגית, המתייחסת בעיקר לגורמים האישיותיים וההתנהגותיים של הפרט, לבין גישה סוציולוגית, העוסקת במיבנה החברתי, היוצר מצבים המעוררים נטיות אלימות, ובמאפייניהם הסוציו-דמוגרפיים של המעורבים באלימות (מין, מעמד, השכלה). זוהי גישה אפידמולוגית הבוחנת את דפוס הפיזור של התופעה בחברה. הגישה הסוציולוגית מדברת על שלושה שלבים בהיווצרות תופעת האלימות: תנאים מקדימים (כמו סדרים חברתיים שיוצרים תחושות ניכור או קיפוח); גורמים מאיצים (כמו כישלון) המחריפים את הבעיה; תהליך ההסלמה, שנוצר מתגובות הקורבן או מתגובה לא מתאימה של הסמכות
האלימות המדוברת ביותר היא אלימות אינסטרומנטלית המכוונת להשגת מטרה או אלימות משחררת שמטרתה לתת ביטוי לרגשות. יכולה להיות אלימות אידיאולוגית שמטרתה להביא לשינוי חברתי או אלימות אנושית המכוונת להשגת מטרת אישית. האלימות יכולה להתבטא בדרכים שונות: היא יכולה להיות מילולית או פיזית, אקטיבית או פסיבית (שביתת שבת או מניעת מתן שירות), אלימות מתוכננת ומאורגנת בכנופיות או אלימות אימפולסיבית המתפרצת באופן ספונטני. ישנם מקורות נוספים שונים להתנהגות האלימה: חיקוי מודלים אלימים וחברות לאלימות, תסכול, חוסר משאבים, גורמים אקולוגיים (חום, צפיפות), אישיות הקורבן; טיפוסים שונים "מזמינים" התנהגות אלימה כלפיהם, ופסיביות של הקורבן גוררת התנהגות אלימה נוספת ואף מוגברת.
גם בבית הספר קיימת אלימות. בית הספר הוא ראי החברה: אם החברה אלימה, יהיה גם בית הספר אלים. השפעה מחוץ לבית הספר כתוצר של חברות בתת- תרבות (תרבות מצוקה, תרבות עוני) שערכיה עומדים בסתירה לערכים המרכזיים בחברה בכלל ולערכי בית הספר בפרט. גם בקרב בני טובים קיימת עבריינות. עבריינות בני הטובים בעשורים האחרונים מאופיינת ע"י עליה בפעילות בסוגים שונים של עבריינות.
השוואת הטיפוס החדש של עבריינות נוער בכלל עם עבריינות נוער מן המעמד הגבוה בפרט מגלה יותר קווי דמיון מאשר ההשוואה עם הטיפוסים האחרים. שני הטיפוסים מסוגלים לתכנן ולבצע את הפשעים האכזריים ביותר ללא מעורבות אישית, זאת למרות שהם מתנגדים לכל ניסיון מצד סביבתם הבוגרת, כולל הוריהם, לרסנם ולהגבילם. בני הנוער הללו מופרדים מהוריהם כל כך שאין הם מרגישים כל צורך למחות או להלחם נגדם כמבוגרים. נערים בני טובים אלו הם טיפוסים המנצלים את העבריינות על מנת למלא את החלל הריק שנוצר בעולמם, שבתוכו גדלו, בעיקר בגלל היעדר אחדות בין ההורים. הם אינם סובלים ממתחים פנימיים והם נהנים ממה שההווה יכול להציע להם, ובזה הם דומים במידת מה לפסיכופטיים.

מטרת העבודה היא לחקור וללמוד על גורמיה, סיבותיה ומאפייניה של אלימות התלמידים, על המדיניות והאסטרטגיות של צוות בית הספר בהתמודדות עם תופעת האלימות, מתוך מטרה להמליץ על דרכי מדיניות וטיפול שיסייעו להפחית את מימדי התופעה והשפעותיה.

שאלות המחקר הן :
מהן הסיבות והגורמים המשפיעים על תופעת האלימות בבית הספר.
מהם סוגי האלימות בבית הספר, מאפייניהם והשפעותיהם. מה המדיניות הבית ספרית כלפי תופעות האלימות ומהן אסטרטגיות המניעה והטיפול.
מהם כיווני ההתמודדות האפשריים עם האלימות.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת הספרות
2.1 הגדרות המונחים
2.2 התפתחות השפיטה אצל בני נוער
2.3 אלימות אצל בני נוער
הסיבות לאלימות
3.1 הסיבות וגורמים לתופעת אלימות בביה"ס
3.2 מאפייני התלמיד האלים
3.3 אלימות הנובעת מיחס ההורים
3.4 משתנים אישיותיים כמשפיעים על אלימות
3.5 גורמים חברתיים לאלימות
דרכי פתרון ומניעה
4.1 מניעת אלימות
4.2 פתרונות בצורת עונש
4.3 הבעת רגשות כחלק מאקלים כיתה המשמש להפחתת אלימות
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

התאוריה המדוברת ביותר היא התאוריה הפסיכואנליטית. תאוריה זו מסבירה את ההתפתחות מהבחינה המיבנית באמצעות מבנה האישיות, ומהבחינה המוטיבציונית באמצעות תיאור ההנעה להתנהגות האישית. ה"אני העליון" (סופראגו) הוא החלק האישיותי שמאחסן ערכים ונורמות התנהגותיות ומהווה מקור מוטיבציוני המיישם ערכים אלו. תהליך זה יוצר אותו אפקט של "האני העליון" וכרוך בתסביך אדיפוס ובפתרונו ע"י הזדהות של הילד עם האב. האני העליון מתגבש כצעד הגנתי בסביבות גילאים 4-5, לאחר עלית הדחפים המינים (פרויד).

תגים:

אריקסון · פרויד · ילד · תלמיד · בית · ספר · מכות · מורה · מחנך · בני · נוער

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תופעת האלימות בבתי הספר היסודי והדרכים להתמודדות איתה", סמינריון אודות "תופעת האלימות בבתי הספר היסודי והדרכים להתמודדות איתה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.