היישום אינו מחובר לאינטרנט

קנאותו של פינחס בן אלעזר הכהן

עבודה מס' 065053

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הגרסאות השונות בתיאור המעשה, במיוחד הבדלי הגירסאות בין המדרש התנאי והתלמוד הבבלי וסקירת יחס חז"ל למעשה והשלכותיו.

19,712 מילים ,90 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק את התייחסות חז"ל כלפי מעשהו של פינחס, באמצעות עיון טקסטואלי - ספרותי במדרשי חז"ל על קנאותו לה' ותוצאותיו. תכלית העבודה היא לסקור את הפרשנויות בראי הדורות ולבדוק את ההשפעות הפרשניות.
לגבי הפן ההלכתי- מטרת העבודה אינה לדון בו אלא רק במקומות בהן דברי חז"ל בהלכה מבארים את השקפתם בנושא פינחס והקנאות .
נושא העבודה - קנאותו של פינחס, הינו נגזרת ממאמרים המתייחסים לקנאים או לקנאות באופן כללי. המאמרים הדנים בתופעת הקנאות מבקשים חיזוק או שלילה מפרשת פינחס כמו כן ישנה התייחסות לנושא כנושא משני באותם מחקרים על "המרד" ותקופות שונות בעם ישראל בהם היו קבוצות קנאיות (דוגמת ספריהם של בן שלום, הנגל, ג. אלון)
יצויין כי פרשיה זו של מעשה פינחס נידונה בכל הספרות הקלאסית של חז"ל במשנה, בתלמודים הן הבבלי הן הירושלמי, במדרשים השונים ולמעשה בכל הספרות הפרשנית לתורה . הדבר בא לידי ביטוי גם בספרי פרשנות המקרא וכן בספרים חיצונים, דוגמת פילון.

מחקר זה יעמוד על הגרסאות השונות בתיאור המעשה במיוחד הבדלי הגירסאות בין המדרש התנאי והתלמוד הבבלי ; כמו-כן אסקור את יחס חז"ל למעשה והשלכותיו; ולסיום אנסה לבחון האם יש הפרש בין בעלי השמועה השונים תנאים או אמוראים (מהתלמוד הירושלמי והבבלי). המטרה האופרטיבית של המחקר היא לבדוק את ההתייחסות השונה מהבחינות הטקסטואלית והעניינית, למעשהו של פינחס, במרוצת הדורות, ולמצוא משמעות לשוני זה.
העבודה תחולק לראשי פרקים לפי התקופות השונות, ובכל תקופה אסקור תת נושאים, כגון:
1.הרקע למעשה פינחס.
2. עמדת המנהיגים והאנשים באותו המעמד.
3.היחס למעשה פינחס - חיובי או שלילי.

הפרקים המרכזיים בעבודה זו הם:
א. פינחס בתנ"ך - לאחר פרק ההקדמה בו אציין את פינחס המקראי בו אעסוק (פרק 3), אתאר את מעשי פינחס בתנ"ך (פרק 4) ואנתח את מעשה הקנאות כפי שהוא מופיע במקרא (פרק 5). לסיום אוסיף גם את תיאור מעשה פינחס כפי שמופיע בספרים החיצוניים (פרק 6).
ב. פינחס בחז"ל - בפרק ההקדמה אאפיין את החכמים העוסקים במעשה פינחס - התנאים והאמוראים וכן את הספרים בהם מופיעים דבריהם (פרק 7). לאחר מכן אתאר את הבדלי הגירסאות במשנת "הבועל ארמית קנאים פוגעים בו" (פרק 8), ובהמשך אנתח את מעשה פינחס כפי שמופיע במדרשי חז"ל (פרק 9) ובתלמודים (פרק 10).
ג. סיכום - סיכום העבודה יחולק לשניים. בראשית, אערוך סיכום יחס חז"ל למעשה פינחס ובמיוחד אעמוד על ההבדל בין תיאור מעשה פינחס בתקופת התנאים מול תקופת האמוראים (פרק 11). ובהמשך אסכם את המחקר כולו (פרק 12).

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. הקדמה - פינחס
2.1 פינחס בן-אלעזר הכהן
2.2 פינחס בנו השני של עלי
2.3 פינחס אבי אלעזר הכהן
3. פינחס בתנ"ך
3.1 תיאור מעשה פינחס
3.2 הרקע למעשה פינחס
3.3 פינחס במקורות נוספים בתורה:
3.4 בנביאים
3.5 בכתובים:
4. ניתוח מעשה קנאות פינחס
4.1 מקרה בעל פעור (במדבר כ"ה)
4.2 מהי קנאות מותרת ?
5. פינחס בספרות החיצונית
5.1 היחס לקנאותו של פינחס אצל יוספוס פלביוס
5.2 היחס לקנאותו של פינחס אצל בן-סירא
5.3 היחס לקנאות בכלל ולדין "קנאים פוגעים בו"
6. משנת "הבועל ארמית - קנאים פוגעים בו"
6.1 בעל ההלכה
6.2 תיאור הגרסאות השונות בהלכה שבמשנה
6.3 תיאור הגרסאות השונות בהלכה שבגמרא
6.4 המשמעויות הנגזרות
6.5 סיכום
7. פינחס במדרשי חז"ל
7.1 הקשר בין מעשה זמרי וכוזבי ובין פרשת בלעם
7.2 היכן היה משה ?
7.3 הקשיים שעמדו בפני פינחס בעת המעשה
7.4 ייחוסו של פינחס
7.5 שכרו של פינחס
7.6 אימתי זכה פינחס לכהונה?
7.7 היחס למעשה פינחס
7.8 היחס לדין "קנאים פוגעים בו"
7.9 פרשת יפתח ובתו
8. תקופת האמוראים
8.1 היחס לקנאותו של פינחס
8.2 ההלכה בזמן האמוראים בדין "קנאים פוגעים בו"
8.3 סיכום תקופת האמוראים:
9. השוואת תיאור מעשה פינחס בחז"ל
9.1 הסיפור על פי ספרי-במדבר
9.2 קטעי הסיפור שבירושלמי
9.3 קטעי הסיפור שבבבלי
10. סיכום
10.1 לוחמה
10.2 פינחס פעל על דעת עצמו
10.3 הבועל ארמית חייב מיתה
10.4 מעשה פינחס
10.5 מסקנות
11. ביבליוגרפיה
11.1 מקורות
11.2 מחקרים ומאמרים:
12. נספחים- אפיון החכמים העוסקים במעשה פינחס
12.1 דורות התנאים והאמוראים
12.2 תנאים
12.3 אמוראי ארץ-ישראל
12.4 אמוראי בבל

קטע מהעבודה:

בפרק מוצאים אנו שתי עלילות: בקטע הראשון מתואר עם ישראל היושב בשיטים, עובד עבודת אלילים ונענש ובקטע השני מתואר איש ישראל והאשה המדיינית שאותם הורג פינחס כאן יש חשש מנישואי תערובת עם נשים נוכריות. בפועל לא ניתן להפריד בין שתי העלילות כיוון שמעשהו של פינחס מפסיק את המגפה שהחלה כתוצאה מעבודת האלילים , והקב"ה במילותיו הוא מבאר שהמדיניות הן אלו שגררו את ישראל לפרשת בעל פעור ולעניין כוזבי - האשה המדיינית.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קנאותו של פינחס בן אלעזר הכהן", סמינריון אודות "קנאותו של פינחס בן אלעזר הכהן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.