היישום אינו מחובר לאינטרנט

דחיה חברתית

עבודה מס' 064986

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התערבויות טיפוליות לדחיה חברתית בראי תיאוריות פסיכולוגיות שונות

4,194 מילים ,10 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

במחקרים שונים אשר עקבו אחר קשריהם החברתיים של ילדים נמצא כי מרביתם מקדישים כ-40% מזמנם לבילוי עם בני גילם, בעוד כ-10% מן הילדים אינם משתייכים לרוב, ומדווחים כי אין להם חברים או שבני כיתתם לא בוחרים בהם כחברים (Margolin, 2001). היימן (2003) מצטטת מחקרים קודמים (Badenes, Estevan & Bacete, 2000) בהם דווח כי דחיה חברתית בבית הספר הינה בעיה הקיימת בקרב 15-20% מכלל ילדי הכיתה.
קלודי (2002) מבחינה בין מספר קטגוריות לאבחנה בין קבוצות ילדים על סמך הבדלים במידת הפופולריות שלהם בקרב בני גילם. סווג זה נקבע על פי שיטות סוציומטריות, הכוללות הערכה הניתנת על ידי כל חברי הקבוצה, המתבקשים לציין את הילדים המועדפים ביותר והכי פחות מועדפים כשותפים פוטנציאליים למשחק או לפעילות משותפת אחרת:
א. ילדים פופולריים - הם ילדים אהודים על ידי ילדים רבים אחרים, ושאינם אהודים על ידי מעט מאוד ילדים.
ב. ילדים רגילים - הם ילדים שיש להם חברים רבים, אך הם אינם אהודים באותה מידה כמו הילדים הפופולריים.
ג. ילדים שנויים במחלוקת - הם ילדים שמצד אחד אהודים על ידי רבים, ובו בזמן נתקלים בהתנגדות של ילדים רבים אחרים.
ד. ילדים זנוחים - הם ילדים שנוטים להיות מבודדים, ועל אף העובדה שיש להם מעט חברים הם אינם שנואים על ידי הילדים האחרים.
ה. ילדים דחויים הם ילדים שנואים על ידי רבים מחבריהם לקבוצה או לכיתה, וזוכים לאהדה של מעטים.
כמו כן, בקרב קבוצת הילדים הדחויים, מבחינה הספרות בין ילדים דחויים שהם תוקפניים (Aggressive-Rejected children) וילדים דחויים שאינם תוקפניים או ילדים דחויים שהם כנועים ונסוגים (Nonaggressive rejected children) (לדוגמה: Asher and Coie, 1992; Bierman, 2004). חשוב להבחין בין שתי קבוצות אלה בגלל השוני בפרופיל שלהם, אשר יוצר אצל המבוגרים והמטפלים בהם צורך לנקוט גישות התערבות שונות ולמקד את הטיפול בכשרים חברתיים שונים. ואכן, ניתן למצוא בספרות תוכניות ממוקדות המיועדות לאחת משתי הקבוצות. קבוצת הילדים הזנוחים (Peer-neglected children), סובלת, כאמור, מהתעלמות מצד קבוצת השווים, אולם אינה באופן אקטיבי נלעגת או נדחית. בדרך כלל, ילדים אלה נסוגים מאינטראקציות חברתיות בשל ביישנות, חרדה ותפיסה שלילית של מסוגלות חברתית. מחקרים מצאו כי ילדים זנוחים צפויים לשפר את מעמדם החברתי בחלוף הזמן, זאת בניגוד לילדים דחויים שהסטטוס החברתי שלהם נותר יציב יותר - בין 30 ל-50 אחוז מן הילדים הדחויים נשארו בסטטוס זה בתקופה של חמש שנים (Margolin, 2001). עבודה זו לא תתייחס לילדים זנוחים, ותשים במרכזה את אותם ילדים הנדחים באופן אקטיבי על ידי בני גילם.
חלקה הראשון של עבודה זו, יתמקד ברקע תיאורטי ואפיון ילדים דחויים, תוך הבחנה בין שתי הקבוצות שהוזכרו. בחלקה השני תובא סקירה של דרכי הפעולה וההתערבויות המומלצות בספרות לכל סוג של דחיה, תוך מבט ביקורתי לגבי יעילותן.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע תאורטי
גישות להסבר דחייה חברתית
מאפייני הילדים הדחויים
השלכות אפשרויות
3. התערבויות אפשריות
מסגרות תאורטיות להתערבויות
סקירת התערבויות ויעילותן
סיכום- אז מה כן עובד?
4. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

גישות להסבר דחייה חברתית:
למרות שהמאפיין החיצוני הבולט ביותר של דחייה חברתית הינו ההימנעות האקטיבית של הילדים האחרים ממגע עם הילד הדחוי, הגישות השונות המסבירות את הדחייה החברתית מייחסות זאת בעיקר להתנהגותו החברתית ומאפייניו של הפרט עצמו:
o פעמים רבות לקושי החברתי של הילד תורם שוני מסוים אובייקטיבי, כגון הופעה חיצונית שונה, שונות על רקע מצב משפחתי, רקע תרבותי, סביבתי עדתי, קשיי שפה. לכך נוספים הישגים לימודיים שאינם מותאמים וקשיים ספורטיביים (Coie, Dodge & Coppotelli, 1982, אצל היימן, 2003)

תגים:

קשרים · חברתיים · ילד · פופולריות · דחוי · מיומנות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דחיה חברתית", סמינריון אודות "דחיה חברתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.