היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטלפון הסלולרי -המדיה הפרסומית החדשה

עבודה מס' 064770

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעתה של המדיה החדשה על צרכנים בעלי טלפון סלולרי על שלוש קטגוריות של קהלי יעד - מין, גיל והשכלה.

10,268 מילים ,27 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בטלפון הסלולרי כמדיה פרסומית חדשה. הסוגיה העיקרית בה מתעסקת העבודה היא בהשפעה של המדיה החדשה על צרכנים בעלי טלפון סלולרי על שלוש קטגוריות של קהלי יעד - מין, גיל והשכלה. ההשערות היו שגברים צעירים ומשכילים הם הקהל שיגיב בצורה חיובית ביותר לנושא הפרסום באמצעות הטלפון הסללורי.
המחקר נערך בעזרת שאלון שחולק ל-60 אנשים מכל מגזרי האוכלוסייה ומניתוח הממצאים שהתקבלו מהשאלון נתקבלו התוצאות המובאות בהמשך העבודה ונערך ניתוח סטטיסטי מקיף.

שאלת המחקר:
מהם הגורמים שישפיעו על הצלחת השימוש בטלפון הסלולרי כערוץ פרסומי?
משתנים:
משתנה בלתי תלוי: השפעת הגורמים: גיל, מין והשכלה.
משתנה תלוי: הצלחת השימוש בטלפון הסלולרי כערוץ פרסום.
מטרות המחקר :
המחקר בא לבדוק כיצד משפיע השימוש בטלפון הנייד כמכשיר תקשורתי בכלל וכאפשרות למדיה פרסומית בפרט.
השערות המחקר
* קיימת נכונות רבה בקרב גברים (יותר מאשר בקרב נשים) לקבל הודעות פרסום בטלפון הנייד שלהם.
* קיימת נכונות רבה בקרב צעירים (יותר מאשר בקרב מבוגרים) לקבל הודעות פרסום בטלפון הנייד שלהם.
* קיימת נכונות רבה בקרב משכילים (יותר מאשר בקרב בעלי השכלה נמוכה) לקבל הודעות פרסום בטלפון הנייד שלהם.
אוכלוסיית המחקר:
המחקר מקיף 60 נבדקים: 30 גברים ו- 30 נשים.
המחקר הינו מחקר כמותי.
המחקרים מתחלקים לשני כיוונים: מחקר איכותי ומחקר כמותי.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מדיות חדשות בפרסום
האינטרנט כמדיה לפרסום
הטלפון הסלולרי כמדיום פרסומי (האינטרנט הנייד)
המחקר
שאלת המחקר
משתנים
מטרות המחקר
השערות המחקר
אוכלוסיית המחקר
מערך המחקר
הליך המחקר
תרומת המחקר
ממצאים ודיון
סיכום ומסקנות
נספחים
שאלון
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

מאז 1993 תפס האינטרנט מקום נכבד באורח החיים של אנשים רבים ברחבי העולם ובמקביל חלה תאוצה גדולה בשימוש בטלפון הסלולרי. הפרסום באינטרנט הפך להיות מדיה נוספת והטלפון הסלולרי הפך גם הוא ערוץ פרסומי שתפס תאוצה רבה בשנים האחרונות. רשת האינטרנט מהווה רשת טכנולוגיה מודרנית, מתקדמת, יעילה, ידידותית, עשירה ומגוונת, בעלת ערך מעשי רב, המאפשרת לאנשים גישה ישירה למשאבי-מידע רבים ולהתקשרות בין-אישית. כיום מאות מיליוני אנשים, ברחבי העולם כולו, יכולים להגיע למידע ללא הנטל והמגבלות של מקום, זמן, תחבורה, או תיווך יד-אדם. התוצאה היתה כמעט בלתי נמנעת לנצל את הטכנולוגיה המתקדמת גם בערוץ הטלפון הסלולרי.
לאחרונה, מתפתחת טכנולוגיה חדשה בתחום הפרסום האל-חוטי (wireless) כאשר החיצים המופנים כיום הם לכיוון הטלפון הנייד (הסלולרי). הטכנולוגיה המותקנת בתוך המכשיר הנייד מאפשרת שימוש דומה לזה של האינטרנט בתוך הטלפון הנייד והוא יכול לשמש כמחשב קטן לגבי הפונקציות המתאימות ובד בבד לשמש כאינטרנט עבור המפרסמים השונים. אולם שלא כמו האינטרנט קיימות מגבלות כמו גם יתרונות בטלפון הסלולרי כמדיום פרסומי.

מקורות:

פרסום סלולרי הינו ערוץ פרסום שתפס תאוצה רבה בשנים האחרונות. קיימים שני סוגים של הודעות כתובות שהן בעצם פרסומות: האחד - מפרסמים אשר רוכשים בסיס מידע של מספרים סלולריים ושולחים מסרים אל הלקוחות, מבלי שהם יודעים פרטים מדויקים על אותם לקוחות, והשני - חברות השולחות הודעות פרסום ללקוח על-פי פרופיל שהגדיר
מראש ועל-פי בקשתו. על מקרה מדיה זו תופסת תאוצה בשנים האחרונות כאשר חברות הטלפון הסלולרי רואות בפוטנציאל הרב שבטרנד זה.
עבודה זו עסקה בבדיקת ההשפעה של הטלפון הסלולרי כמדיה פרסומית חדשה. הסוגיה העיקרית שעלתה עסקה בהשפעת המדיה החדשה על צרכנים בעלי טלפון סלולרי, כאשר ההתמקדות היתה בשלושה קטגוריות של קהלי יעד - מין, גיל והשכלה. ההשערות היו שגברים צעירים ומשכילים הם הקהל שיגיב בצורה חיובית ביותר לנושא הפרסום באמצעות
הטלפון הסללורי.
המחקר בדק את תגובות המגזרים באוכלוסייה (עפ"י מין, גיל והשכלה) והממצאים הצביעו על כך ששני הפרמטרים המשפיעים ביותר על הנבדקים היו גיל והשכלה. ככל שהנבדקים היו צעירים יותר ובעלי השכלה נמוכה הם גילו נכונות רבה יותר לקבל הודעות פרסומיות בטלפון הנייד שלהם.
מתוך 60 השאלונים שהופצו בקרב הנבדקים לא נתקבלו כולם בחזרה (51 מתוך ה60-). יש לקחת זאת בחשבון שהמדגם לא היה מושלם. בנוסף, יש לציין שהמחקר נערך על מדגם של אנשים בסביבה הקרובה ויש בכך מידה של השפעה סביבתית שעלולה להוות מגבלה לגבי האובייקטיביות במחקר. בעקבות זאת ניתן למצוא כיוון עתידי לבצע מחקר נוסף
בנושא של תגובת צרכנים למצב בו מודעות פרסומות מופיעות בטלפון הנייד שלהם כאשר הפרמטרים הנ"ל מופיעים בתוספת פרמטר אחר המתייחס להרשאות הצרכנים לחברות הטלפונים הסלולריים לפרסם בטלפון הנייד שלהם. בכדי להגיע למספר רב יותר של נבדקים ניתן להעביר את השאלונים בטלפון הסלולרי, באינטרנט או בדואר רגיל לאחר קבלת
אישור מהנבדקים.
מסקנה חשובה אחת אותה ראיתי כחשובה מאד היא קבלת הרשאה מלקוח לפרסם בטלפון הנייד שלו. בעקבות זאת הייתי מציעה לחברות הטלפון הסלולרי לתאם ולקבל הרשאה מהלקוחות שלהם לפרסם באמצעות הטלפון הנייד שלהם כמו גם לברר באילו תחומים היו רוצים לקבל הודעות כאלה, מספר הודעות ביום ובאיזו צורה לקבל אותן (ע"י ביפ, הודעה
קולית, הודעת SMS וכד'.)
נספחים
שאלון
נשאל יקר,
שאלון זה הוא חלק מעבודת חקר המוגשת לאוניברסיטה. השאלון הינו אנונימי ומשמש רק לצורכי מחקר.
מידת הסכמתכם עם ההיגדים מייצגת את עמדתך האישית ואין תשובה נכונה או לא נכונה.
סמן X במקום שמתאים לך ביותר.
תודה על שיתוף הפעולה
פרטים אישיים:
מהו גילך?
31 - 40
22 - 25
עד 18
41 ומעלה
26 - 30
19 - 21
מהי השכלתך?
אקדמאי
עד תיכונית
תואר שני ומעלה
קורס / על תיכונית
סטודנט לתואר ראשון
האם הינך בעל טלפון נייד?
כן
לא
האם יש לך נגישות למחשב?
כן
לא
האם הנך משתמש בשירותי תקשורת מתקדמים (כגון: הודעות כתובות, גלישה סלולרית וכד') בטלפון הנייד שלך?
כן
לא
כיצד תגיב אם תקבל הודעות פרסום מחברות שונות בטלפון הנייד שלך?
תביע הסכמה
תעיין בה
תפנה אל החברה במחאה
תתנגד
האם הנך מכיר את שירותי קבלת פרסומות כהודעות טקסט למכשיר הסלולרי?
כן
לא (עבור לשאלה 7)
היכן שמעת לראשונה על השירות?
פרסום בעיתון
פרסום ברדיו
פרסום באינטרנט
תשדיר פרסום בטלויזיה
הודעה פרסומת בטלפון הנייד
חבר
אחר: _____________
האם כבר קיבלת הודעות פרסומת בטלפון הנייד שלך?
כן
לא
מה מבין תחומי הפרסום הבאים היית מעוניין לקבל לטלפון הנייד שלך?
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מעטה
בכלל לא!
עיסוקים בשעות הפנאי
אופנה
מחשבים ומוצרי חשמל
לבית, לגינה ולבעלי-חיים
טיפוח ובריאות
אוכל ובתי קפה
תיירות
לוח העיר (הצעות עבודה, נדל"ן, רכב)
מה מספר הודעות הפרסומת המקסימלי שהיית מוכן לקבל ביום:
לא מוכן לקבל הודעות
לא יותר מ 3 ביום
לא יותר מ 5 ביום
לא יותר מ 8 ביום
כמה שיותר, יותר טוב
האם אתה מעיין בכל הודעות הפרסום המגיעות אליך?
כולן
חלקן הגדול
חלקן הקטן
אף לא מודעה אחת
מה אתה עושה כאשר מגיעה הודעת פרסומת לטלפון הנייד שלך?
מוחק אותה ישירות מבלי לעיין בה
מעיין ומוחק
מעיין ומשאיר לשעת הצורך
מעיין ומברר פרטים נוספים
מה לדעתך צריך להיות אופי המודעה שתהיה אפקטיבית?
מבקשת תגובה מיידית
ממוקדת לתחום ועניינית
משעשעת
תופסת את העין
מסבירה ומדגימה
אחר: _____________
האם לדעתך יש פוטנציאל לפרסום מותגים באמצעות הטלפון הנייד?
כן
לא
כיצד היית מסביר את אופי הפרסומים שאתה מקבל בטלפון הנייד שלך?
משעממים
בעלי מידע
באיכות טכנולוגית גבוהה
מעניינים
מעצבנים
לא משכנעים
אחר: ______________
האם היית מוכן לקבל מודעות פרסומת בטלפון הנייד שלך כאשר כל מודעה שתקבל תזכה
אותך בסכום שיקוזז מתשלום השיחות שלך?
כן
לא
אנו מודים לך מאוד על הזמן שהקדשת למילוי הסקר.
רשימה ביבליוגרפית
Barwise, P. and Strong, C., (2002): Permission-based mobile advertising, Journal of Interactive Marketing, New York, Winter 2002, Volume 16, Issue 1, Pagination14-24.
Barwise, P., (2001): TV, PC, or mobile? Future media for consumer e-commerce, Business Strategy Review, Oxford, Spring 2001, Volume 12, Issue 1, Pagination 35-42.
Bezjain-Avery, Calder, B. and Iacobucci, D., (1998): New media advertising vs. traditional advertising, Journal of Advertising Research, New York, Jul/Aug 1998, Volume 38, Issue 4, Pagination 23-33.
Briggs, R. and Stipp, H. (1999): How Internet Advertising works, Marketing Research Today, May 1999, Page 84.
Conducting a World Leading Research Trail, Press release, (May, 2001) the mobile channel.
www.thempbilechannel.net/docs/research_trial.hmtl
www.thempbilechannel.net/docs/press/020501.html
Cronin, M.J. (1994) Doing Business on the Internet. New York: Van Nostrand Reinhold.
Dreze, X. and Zufryden, F. (1998): Is internet advertising ready for prime time?, Journal of Advertising Research. New York, May/Jun 1998, Volume 38, Issue 3, Pagination 7-18
Harvey, F. (2001): From Ibiza to 1 Billion. FT Creative Business. London Financial Times, August 7 2001, Pagination 2-3.
Henry, P., (2001): Evaluating implications for new media and information technologies, The Journal of Consumer Marketing, Santa Barbara, 2001, Volume 18, Issue 2, Pagination 121-133.
Hyland, T., (1997): Why internet advertising, Media, May 1997, Volume 7, Issue 18, Pagination 88-92.
Leckenby, J.D. Dr. (2002): Internet vs outdoor as advertising media, Interactive Advertising Seminar, fall 2002.
http://www.ciadvertising.org/SA/fall_02/adv391k/tooshy/frame.html
Lei, M. R., (2000): An assessment of the World Wide Web as an advertising medium, Social Science Journal, Fort Collins 2000, Volume 37, Issue 3, Pagination 465-471.
Lopez, G. (2001): Telecom and Mobile Communications Services in Israel, 2000-2006, Middle East and Africa Telecommunication Network Services, December 2001.
www.idc.com
M-Advertising: the Business of the Next Generation, (June 14, 2002), Mobile New - GSMBOX.CO.UK.
http://uk.gsmbox.com/news/mobile_news/all/90071.gsmbox
Meeker, M. (1997): The Internet Advertising Report, New York, HarperBusiness.
Schleim, P. and Saint-Amour, P. (1997): Survey Results on B B usage of the Internet.
www.things-to-do.com/b b/getways/cantwait.html
Schlosser, A. and Kanfer, A., (1996): Current Advertising on the Internet the Benefits and Usage of Mixed-Media Advertising Strategies, National Center for Supercomputing Applications - Technology Research Group, University of Illinois.
http://archive.ncsa.uiuc.edu/edu/trg/netad/
Schlosser, A. E., Shavit, S. and Kanfer, A., (1999): Survey of internet users' attitudes toward internet advertising, Journal of Interactive Marketing, New YorkSummer 1999, Volume 13, Issue 3, Pagination 34-54.
Singh, S. N. and Dalal, N. P., (1999): Web Home Pages as Advertisements, Communication of the ACM, New York, Aug 1999, Volume 42, Issue 8, Pagination 91-98.
              
Taylor, C.W., (1998): Permission marketing, Fast Company, April/May 1998, Issue 14, Page 198.
Tishler, A., Ventura, R. and Watters, J., (2001): Cellular telephones in the Israeli market: The demand, the choice of provider and potential revenues, Applied Economics, London, Sep 15, 2001, Volume 33, Issue 11, Pagination 1479-1492.
Wang, M. and Kettinger, W. J., (1995): Projecting the growth of cellular communications, Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, New York, October 1995, Volume 38, Issue 10, Start Page 119.
Zeff, R. and Aronson, B., (1999): Advertising on the Internet, 2nd Ed, New York: John Wiley Sons, Inc.
בסון, א. (2001): "שיווק ופרסום בסלולר - הפוטנציאל לעסקים ואתגרים שבדרך", Allmarketing, גיליון 19, (מאי 2001).
צנטר, ע. (2002): "עשה ועל תעשה בפרסום סלולרי",Allmarketing , גיליון 30, (יוני 2002).
צנטר, ע. (2002): "פרסום סלולרי - לאן?", Allmarketing, גיליון 29, (מאי 2002).
Active SMS - www.activesms.com
1
36

תגים:

סלולרי · אינטרנט · פרסום · מדיה · צרכנים · שיווק · נייד · טלפון · שיחות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטלפון הסלולרי -המדיה הפרסומית החדשה", סמינריון אודות "הטלפון הסלולרי -המדיה הפרסומית החדשה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.