היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין השחיקה לכוונת העובד לעזוב את מקום עבודתו

עבודה מס' 064759

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הקשר בין המשתנים במוקד שירות הלקוחות במשטרת ישראל

9,713 מילים ,30 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בעובדי המשטרה- השוטרים- ובודקת את הקשר בין השחיקה של העובדים כלפי המשטרה לבין עזיבתם את המשטרה או נטיות לעזיבה.
נושא השחיקה הינו נושא הנדון רבות בספרות. גם אם מקורות הלחץ ורמות השחיקה שונים בכל מקצוע, ביטויי השחיקה בד"כ דומים: בהדרגה מאבד איש המקצוע עניין בעבודתו התלהבותו פגה, הוא מפתח עמדה שלילית כלפי עצמו, רגשות עוינות כלפי חבריו לעבודה ולקוחותיו, זלזול ואדישות. תופעות אלו עלולות להתבטא גם ברמת תפקודו של הארגון :מוסר עבודה ירוד, רמת ביצוע נמוכה, העדריות ושיעור תחלופה גדולים. חלק גדול מהחוקרים מצא כי שחיקה יכולה להיות גם צעד ראשון לקראת עליית המודעות העצמית, העשרת הבנה ושלב מקדים לצמיחה והתפתחות אישית. לכן אנשים שחוו שחיקה ולמדו להתגבר עליה, ייתכן וימשיכו בחיים טובים יותר.
רוב ההגדרות למושג שחיקה מתייחסות בצורה זו או אחרת לתהליך של אובדן אנרגיה נפשית וירידה בתפקוד כתוצאה מלחצים יום-יומיים נמשכים. השחיקה נוצרת מתנאי עבודה לוחצים הגורמים לאובדן משאבים פיזיים ונפשיים, האנשים שהופכים קורבנות השחיקה הם בעיקר אנשים דינמיים כריזמטיים ומכווני משימה, בעלי רמת ציפיות לא ריאלית אשר מתעקשים להמשיך במאמציהם להשיג אותן ציפיות. הוא מונה את הסימפטומים הנפוצים לתופעה בניהם: עייפות, ניתוק, שעמום וציניות,חוסר סבלנות ועצבנות גוברת.
נקודות נוספות שנבדקו ה רמת המחויבות הארגונית של העובד והבדלים בין נשים וגברים. העבודה במשטרה קשה שוחקת מאוד.מחק רים נבדוק מהי השפעת השחיקה והלחץ בעבודה על נשים לעומת גברים. ואכן נמצא כי בספרות המחקרית יש נטייה לייחס לנשים יותר לחץ מאשר לגברים. בהתייחס להשפעות השלילות שיש על נשים המחקרים מצא כי הדבר פחות חמור מהמחקרים הקודמים היות ונמצא כי פעילות יתרמחק רים מבריאה את האישה מבחינה נפשית וגופנית. היא יותר מרוצה מחייה ופחות מדוכאת. מכל מקום המחקרים עדיין מראים כי ישנו לחץ יותר על נשים במקרים כאלו.

הבעיה הזו של ניידות קרדינלית במיוחד בארגונים המעוניינים לצמוח כמו משטרה, ולכן שומה עליהם להחזיק את העובדים באמצעים חוקיים:
* שיפור המוטיבציה
* התנהגות נאותה יותר כלפיהם
* שיפור התנאים בעבודה
* יצירת מחויבות ארגונית
* הפחתת הלחץ או במקביל עלייה בשביעות הרצון.

השערות המחקר היו:
1. יש קשר בין שחיקה לבין נטיה לעזיבה
2. יש קשר שלילי בין הרגשת שייכות למקום העבודה לבין נטיה לעזיבה- כך הוא נוטה פחות לעזוב.
3. נשים תיטנה יותר להישחק וכתוצאה מכך תיטנה לעזוב את המשטרה.

אוכלוסיית המחקר מונה שוטקים אשר מועסקים כמוקדנים במוקד שרות 100. המוקדנים עובדים 6.5 שעות במשמרת 4 משמרות בשבוע (26 שעות שבועיות בממוצע). הדגימה היתה אקראית (נוחות), הווה אומר כל מי שאפגוש או שתהיה לי נגישות אליו. למוקדנים חולק שאלון ממנו אנסה לבדוק מהם הגורמים מהו המתאם בין השחיקה לבין המשתנים התלויים (נאמנות לארגון, וכד').

התוצאות הראו כי רוב העובדים מוטרדים ממקום עבודתם מסיבות שונות והם אינם מרוצים.
רוב העובדים מעוניינים לעזוב את המשטרה אולם לאור הכירם את המצב בשוק העבודה הכללי- ולאור התנאים הטובים יחסית שהמשטרה נותנת להם- הם מציינים כי אינם ששים לעזוב את המשטרה.

ההמלצות מחק רים העיקריות היו להעביר תוכניות לראש אמ"ש להקניית מיומנויות התמודדות עם נטיה לעזיבה, תוך התבססות על חמישה קריטריונים עיקריים:
1. הצגת מידע מגוון ועדכני על נטייה:
2. אימון לזיהוי ולהכרה של תגובות אישיות לנטייה:
3. הצגת טכניקות להפחתת ההשפעות השליליות של נטייה:
4. מתן הזדמנויות לניסוי ולתרגול הטכניקות
5. הערכות להודעות פרישה של עובדים.

ראשי פרקים:
1. תקציר
2. מבוא
נושא המחקר
שאלות המחקר
בעיית המחקר
3. סקירת הספרות
מהי שחיקה
הקשר בין לחץ לבין שחיקה
הקשר בין שביעות רצון לשחיקה
הבדלי שחיקה בין נשים וגברים
4. שיטת מחקר
השערות המחקר
אוכלוסיית המחקר
שיטת הדגימה
כלי המחקר
משתני המחקר
שיטת הניתוח
מגבלות המחקר
5. ממצאים
6. דיון בתוצאות
7. סיכום, מסקנות והמלצות
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עבודה זו עוסקת בקשר בין השפעת השחיקה לכוונת העובד לעזוב מקום עבודתו במוקד שרות הלקוחות 100 של המשטרה.
נושא המחקר הנו תהליך עזיבת העובד את הארגון ולכן כה חשוב לדעת האם שחיקת העובד משפיעה על כוונתו לעזוב את מקום עבודתו?
מצב זה גורם לארגון נזקים כלכלים כבדים ואף נזקים חברתיים המשפיעים על הסביבה והאקלים הארגוני. המחקר יתבצע במקום עבודתי במשטרה.

הבעיה המרכזית במוקד הינה: אחוזי תחלופה גבוהים של המוקדנים נותני השירות. דבר זה גרם לבזבוז משאבי הארגון עקב הצורך בהכשרת מוקדנים חדשים, כמו-כן נוצרה בעיה של אקלים ארגוני בלתי-יציב של המוקד.
לאור-זאת, בעבודה זו החוקר ינסה למצוא: מהם הגורמים לעלייה בנטייה לעזיבת מקום העבודה, כאשר העבודה תתמקד בשחיקה כסיבה לכך ומצד שני, מחויבות אינסטרומנטלית כגורם ממתן.

מקורות:

6
7
אני חייב לכופף כלל או נוהל בכדי לבצע דברים
1
אני עובד תחת הנחיות ונהלים שאינם ברורים
2
עלי להתנגד לחוק או מדיניות בכדי לבצע מטלה
3
אני מקבל מטלות ללא כ"א להשלימן
4
אני מקבל בקשות סותרות משני אנשים או יותר
5
עלי לעבוד תחת הוראות לא ברורות מהממונים
6
אני מקבל משימות ללא משאבים מתאימים
7
אני עובד על הרבה דברים שאינם נחוצים.
8
אני מרגיש בטוח לגבי הסמכות שלי
9
יש לי מטרות ויעדים לא ברורים בתפקיד
10
אני יודע שהנני מחלק את זמני בצורה נכונה
11
אני יודע מהם תחומי האחריות שלי
12
אני יודע במדויק מה מצופה ממני
13
אני מקבל הסבר ברור לגבי מה שצריך לעשות
14
יש לי מספיק זמן לעשות את הצופה ממני בעבודתי
15
עבודתי נראית כרבה מדי לאדם אחד לעשות
16
יש לי הרבה זמן פנוי בעבודה
17
עבודתי נוטה להשפיע ישירות על בריאותי
18
אני עובד תחת מתח כבד
19
אני חש עצבני כתוצאה מעבודתי
20
אם הייתה לי עבודה אחרת קרוב לוודאי שבריאותי הייתה משתפרת
21
בעיות הקשורות בעבודתי מדירות שינה מעיניי
22
אני חש עצבני לפני שהנני נוכח בפגישות
23
לעיתים קרובות אני "לוקח את העבודה הביתה" במובן שאני חושב על העבודה תוך כדי עשיית דברים אחרים
24
שאלון 3
חשוב לרגע עד כמה הנך מרוצה מדברים בעבודתך ובחיי עבודתך באופן כללי. ענה על המשפטים ע"י סימון המתאר באופן הטוב ביותר את דרגת הסכמתך בכל משפט.
כאשר 7 מסמל שהנך מסכים לחלוטין, 4 מסמל אדישות לשאלה ואילו 1 מסמל שהנך מתנגד לחלוטין.
מסכים לחלוטין אדיש מתנגד
המשפט
מס'
1
2
3
4
5
6
7
בהתחשב בכל, הייתי רוצה למצוא תפקיד אחר בארגון אחר.
1
2
3
4
5
6
7
ככל הנראה אחפש עבודה חדשה בעתיד הקרוב.
1
2
3
4
5
6
7
אני מתכוון להתפטר.
1
2
3
4
5
6
7
כנראה אחפש באופן פעיל בארגון אחר, לעבוד בו בשנה הקרובה.
1
2
3
4
5
6
7
אני חושב על פרישה מתפקידי.
1 42
2
3
4
5
6
7
בזמן הנוכחי אני מחפש באופן פעיל תפקיד אחר בארגון אחר.
1
2
3
4
5
6
7
התוצאות של חיפושיי אחר עבודה חדשה מעודדות.
1
2
3
4
5
6
7
אם יפטרו אותי אוכל למצוא עבודה דומה.
1
2
3
4
5
6
7
אנשים בעלי מקצוע כשלי מבוקשים יותר בחברות אחרות.
1
2
3
4
5
6
7
כשרק אוכל אעזוב את המשטרה.
כללי-
ציין/י מהו גילך ________________
הקף/י בעיגול את מינך : זכר , נקבה .
הקף/י בעיגול מצב משפחתי : רווק, נשוי, גרוש, אלמן.
ציין/י כמה שנים הנך עובד במוקד _____________.
ציין/י כמה שנים הנך עובד/ת במשטרה _____________.
ציין/י מספר ילדים _____________.
32
מחוייבות גישתית
מחוייבות אינסטרומנטלית
מחוייבות אירגונית
נטייה לעזוב (להישאר) את הארגון
שחיקה

תגים:

עובדים · נטישת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין השחיקה לכוונת העובד לעזוב את מקום עבודתו", סמינריון אודות "הקשר בין השחיקה לכוונת העובד לעזוב את מקום עבודתו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.