היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם נקיטת אחריות חברתית משפיעה על ביצועי הפירמה?

עבודה מס' 064510

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם פעילות עסקית, שבה מוטמעים שיקולים ערכיים וחברתיים, ולא רק פיננסים, מצעידה את הפירמה לצמיחה כלכלית.

8,161 מילים ,15 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

השינויים החברתיים והביטחוניים במדינה והפערים החברתיים ההולכים וגדלים, הביאו רבים להכרה, כי יש צורך במהלכים שיקרבו בין המגזרים - בעיקר המגזר הכלכלי עסקי והמגזר החברתי- ויעוררו מעורבות פעילה ורצון לקחת חלק ביצירת חברה טובה יותר.
אחת הדרכים להתמודדות עם שינויים אלה היא באמצעות גישת אחריות חברתית של עסקים, הגורסת שאחריות זו מוטלת לא רק על ממשלות אלא גם על גופים עסקיים.
בעבודה זו, ברצוננו לבחון האם פעילות עסקית, שבה מוטמעים שיקולים ערכיים וחברתיים, ולא רק פיננסים, מצעידה את הפירמה לצמיחה כלכלית.
נבדוק האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה, כדוגמת: שיפור התוצאות הכספיות, הפחתת העלויות התפעוליות, הגברת מוניטין ותדמית המותג, הגדלת מכירות ונאמנות הלקוחות ועוד.
בדיקה זו נעשתה באמצעות בחינת אספקטים המאפיינים אחריות ודיווח חברתי. בדומה לתוצאותיהם של צמד החוקרים, ציפינו לקבל ביצועים טובים יותר בקרב הפירמות הנוקטות במדיניות של אחריות חברתית.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע
גישות לדיווח חברתי
1. גישת ה- Triple Bottom Line and the Capitals Model
2. דיווח לפי מחזיקי עניין (Stake Holders)
נושאי הדיווח החברתי
מניעים לדיווח חברתי
המצב בעולם
המצב בארץ
חוק החברות
התיקון לתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל, 1970
הצעה לתקן חשבונאות מספר 10 בדבר הפרשות והתחייבויות תלויות
ארגון מ.ע.ל.ה.
דרוג מ.ע.ל.ה
הצעה ל"תקן הישראלי לאחריות חברתית ומעורבות בקהילה"
הקוד לניהול חברתי בעסקים
סקירה ספרותית
The CSP - financial performanc link
שלושת סוגי הקשרים-
כיוון הסיבתיות-
מהלך המחקר
Beyond Built to Last- Stakeholder Relations in "Built to Last" Companies
תיאור המחקר- גרייבס וואדוק
השערות והדרכים לבדיקתן
שאלת המחקר
חברות פעילות במ.ע.ל.ה והמקבילות להן
ROE
אמידת משוואה 1-
אמידת משוואה 2-
סיכום ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

למרות גודלן של הבעיות הפוליטיות והביטחוניות בישראל, לא ניתן לדחוק לשולי סדר היום הציבורי את הדיון באחריות החברתית הנובעת מהפעילויות היומיומיות של עסקים. אנו עדים כיום למעורבות הולכת וגדלה, הן בקרב הקהילה העסקית והן בקרב הציבור הרחב בכלל ונבחריו בפרט. לאחרונה, הפעילות למען הסביבה והחברה עלתה מדרגה מבחינת היקפה ושכיחותה, זאת נוכח המצב בו שרוי המשק הישראלי והשלכותיו על האוכלוסייה. דוגמאות לכך ניתן לראות בתחומים שונים המאפיינים את מרקם החברה הישראלית, החל מקואופרטיב "אגד" שהסב את צי הרכבים שלו לידידותי לסביבה, דרך פרויקטים לגיוס כספים בשיתוף אומנים ואישי ציבור, כגון "יום-טוב", וכלה ביוזמות פרטיות של אנשים מהשורה כגון הקמת בתי תמחוי לנזקקים.

תגים:

קהילה · תרומות · תרומה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם נקיטת אחריות חברתית משפיעה על ביצועי הפירמה?", סמינריון אודות "האם נקיטת אחריות חברתית משפיעה על ביצועי הפירמה?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.