היישום אינו מחובר לאינטרנט

חסינות אישי ציבור מפני העמדה לדין- בעד ונגד

עבודה מס' 064355

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חסינות של אנשי הציבור תוך התייחסות בעיקר לחברי הכנסת, נבחרי ציבור וכן חסינות השופטים.

8,521 מילים ,18 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

חברי כנס ונבחרי ציבור אחרים חסינים בפני פעולות שביצעו במסגרת תפקידם. הגדרת תפקידם של חברי הכנסת לצורך הנדון רחבה יותר ובציבור רווחת הדעה כאילו הם חסינים בפני רוב הפעולות שהם מבצעים.

הבעייתיות בחסינות כפולה: ראשית, החסינות פוגעת בשלטון החוק. החוק מופר, בלי שהמפר מועמד לדין.
קיים יסוד להניח, כי עבירה פלילית מבוצעת, בלי שהדבר יובא להכרעה שיפוטית. הדבר פוגע באינטרסים השונים - הציבוריים והפרטיים - שהחוק המופר בא להגן עליהם. שנית, החסינות פוגעת בעיקרון של שוויון הכול בפני החוק. מי שאינו חבר-כנסת נושא בתוצאות פעולותיו האסורות, תוך שהוא חשוף לחיפוש ולמעצר. חבר הכנסת אינו חשוף לסיכונים אלה. תקלה כפולה זו קשה היא. המחוקק עצמו היה ער לכך, וניסה להקטין את היקפה. מכאן ההבחנה בין חסינות שניתן לנטלה לבין חסינות שאין לנטלה. בכך ניסה המחוקק עצמו לאזן בין השיקולים הנוגדים השונים. איזון זה הוא העומד ביסודו של חוק החסינות. בפרשנו את חוק החסינות, כפי שנעשה להלן, עלינו להניח איזון זה נר לרגלנו. עלינו ליתן אותו פירוש, אשר, מחד גיסא, מבטיח את הפעולה התקינה של בית הנבחרים ואשר, מאידך גיסא, פוגע במידה הקטנה ביותר בשלטון החוק ובשוויון הכול בפני החוק(1) .

העבודה הנוכחית תתמקד בחסינות של אנשי הציבור תוך התייחסות בעיקר לחברי הכנסת, אשר בשנים האחרונות אנו שומעים רבות על מעשים פלילים לכאורה שביצעו וחברי הכנסת דנו בביטול חסינותם. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, תשי"א-1951 (2) קובע, באופן כללי, כי חבר הכנסת לא ישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, או בשל הבעת דעה בעל-פה או בכתב, או בשל מעשה שעשה- בכנסת או מחוצה לה- אם היו ההצבעה, הבעת-הדעה או המעשה במילוי תפקידו, או למען מילוי תפקידו כחבר הכנסת.
כמו כן העבודה תתמקד הנושא הפחות נדון בתקשורת ובבתי המשפט בשל מיעוט המקרים שאירעו והוא החסינות לשופטים. שופט יכול לטעות במהלך החלטותיו, כפי שקרה בעבר, ובכך לגרום נזקים חמורים לנאשמים\תובעים ואלו עשויים להלין על הטעות.
--------------------------------------------------------------
1. ע"א 80/88 אלסוחה נ. עזבון המנוח דוד דהאן ז"ל פ"ד מד (3) 397.
2. ס"חתשי"א, 228; תשכ"ט 130; תשמ"ג, 2, 152; תשמ"ו, 36; תשמ"ח, 140;

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. חסינות חברי הכנסת
חסינות דיונית ומהותית
הליך הסרת החסינות
בחירה של אדם לחבר כנסת המרצה את עונשו
3. חסינות שופטים
מטרת החסינות
חסינות מפני אחריות פלילית
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החסינויות, הקמות מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, מתחלקות לשני סוגים עיקריים: (א) החסינות המהותית, המתייחסת להגנה על חבר הכנסת במילוי תפקידו: חסינת זו אינה ניתנת להסרה, והיא נחלתו של חבר הכנסת, גם לאחר שחדל לכהן בכנסת: (ב) החסינות הדיונית, המתייחסת לשורה של חסינויות וזכויות אחרות, שאינן קשורות באופן בלעדי להגנה על מעשיו של חבר-כנסת במסגרת מילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו.

מקורות:

ספרות
אבניאלי דפנה, חסינות אישי ציבור, ירושלים, 2000.
ברק א., שיקול דעת שיפוטי, ירושלים תשמ"ז
POLLUCK B.C. SIR ,COMMON LAW', NEW-JERSY 1974.
פסיקה
ע"א 211/82 לאה ננס נ. דר סוזי פלורו פ"ד מ 1 210
ע"א 558/84 מזל כרמלי נ. מדינת ישראל פ"ד מא 3 757
ע"פ 494/79 פלוני נ. אלומונים פ"ד לא(3) 39,
ת.א.(ת"א) 2189/85 אילי ואחרים נ. רוטנברג ואחרים פ"ה נה (3) 23.
ע"א 507/79 מוריס ראונדנאף (קורן) נ. אילנה חכים פ"ד לו 2 757
ע"א 80/88 אלסוחה נ. עזבון המנוח דוד דהאן ז"ל פ"ד מד (3) 397.
בג"צ 325/85 מיערי ואח' נ' יו"ר הכנסת שלמה הלל ואח', לט(3) 122.
בג"צ 306/81 פלאטו שרון נ' ועדת הכנסת, פ"ד לה(4) 118.
בג"צ 73/85 סיעת "כך" נ' יושב-ראש הכנסת, פ"ד לט(3) 141.
בג"צ 141/82 רובינשטיין ואח' נ' יושב-ראש הכנסת ואח',פ"ד לז(3) 141.
oreilty v. mackman (1982) w.l.r. 608,

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חסינות אישי ציבור מפני העמדה לדין- בעד ונגד", סמינריון אודות "חסינות אישי ציבור מפני העמדה לדין- בעד ונגד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.