היישום אינו מחובר לאינטרנט

החדרת שינוי בתוכנית הלימודים בחשבון בבית הספר היסודי

עבודה מס' 064268

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת האפקטיביות של שיטת הלימוד "חשבון 10".

6,607 מילים ,26 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

העבודה הנוכחית עוסקת בהוראת מקצוע המתמטיקה שהוא אחד המקצועות הקשים להוראה וללמידה כאחד. מקצוע זה נחשב קשה להוראה בגלל המורכבות שלו והיצוגים הרבים שהוא כולל.
השיטה שנבחרה להיחקר להלן היא שיטת "חשבון 10". חשבון 10 היא גישה חדשה ללימוד מתמטיקה, המצליחה להגביר את ההישגים הלימודיים אצל תלמידים רבים. השיטה מאפשרת מיפוי וגישור נוח בין היצוגים השונים של אותה בעיה, ישות או מושג. כך ניתן לאחות את הנתק שעלול להיווצר בלימוד כל יצוג במקביל. הטכנולוגיה מאפשרת למשל להחליט בכך על מערכת רבת יצוגים מקביליים מיהו ה"יצוג המוביל" הבלתי תלוי כביכול) ומי הם "היצוגים התלויים". זאת בניגוד לגישה המסורתית שבשנים האחרונות אינה מצליחה להגביר את הישגי התלמידים. החומרים של "חשבון 10" מאושרים על-ידי משרד החינוך ונמצאים במערכת למעלה מ- 6 שנים. החומרים פותחו ע"י צוות מיומן בעל נסיון בדיסציפלינות שונות. החומרים מבוססים על תיאוריות מגוונות של הוראת המתמטיקה במדינות שונות ברחבי העולם. תהליך הפיתוח של החומרים לווה בניסוי בכיתות מייצגות של כלל האוכלוסיה בישראל. החומרים של "חשבון 10" הוכרו רמה בינלאומית והוזמנו להתאימם גם לתלמידים באנגליה ובצרפת. החומרים עומדים בקריטריונים של הוראת המתמטיקה כפי שנקבעו בכל אחת ממדינות אלו.
לעיל נערך מחקר על 60 תלמידים, שחלק מהם למד בעזרת התוכנה וחלק מהם לא- והיווה כעין קבוצת ביקורת. לשתי הקבוצות חולק מבחן\שאלון ובו 10 שאלות בנושאים שונים בחשבון. הנשאלים השיבו על רוב השאלות אולם הנשאלים שלמדו בעזרת "חשבון 10" ידעו יותר תשובות מאשר הנשאלים האחרים- ברוב הסוגים של השאלות, דבר המוכיח את השערות המחקר.

ראשי פרקים
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. הוראת מתמטיקה-הקשיים והלבטים
2.1 הבעיות בלימוד מתמטיקה
2.2 גישות המסורתיות להוראת המתמטיקה ואי הנחת מהן
3. תאור השיטה
3.1 סכמת הלימוד של חשבון 10
3.2 אסטרטגיות הוראה והפעלה של "חשבון 10"
3.3 הרעיון הפדגוגי של השיטה
3.4 למידה בקבוצות, למידה יחידנית
4. שיטת המחקר
5. תוצאות ודיון
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החוקר המוכר ביותר של הבנת המתמטיקה הוא זאן פיאז'ה (לביא, 1991). במשך שנים רבות התרכז המחקר הקוגניטיבי בעולם סביב רעיונותיו של פיאז'ה. המחקרים תיעדו את הגדולה שלו באבחון ובניתוח ההתפתחות ודרכי החשיבה אצל ילדים. ואכן רעיונותיו נמצאו תקפים גם באוכלוסיות גדולות וגם בשיטות מחקר כמותיות יותר מאלו שהשתמש בהן פיאזאה עצמו. תורתו של פיאזאה עומדת על שלבי התפתחותו של הילד מראשיתו ועד לבגרות עפ"י 4 תקופות קריטיות ועפ"י כללים קבועים. כל שלב מאופיין ע"י מבנה כולל אחד שאי אפשר להחליפו ע"י מבנה כולל אחר. כל אחד מן המבנים הללו הוא תולדה של קודמו, הנכלל בו כתת מבנה ומשמש הכנה לבא אחריו (עמית ומובשוביץ 1989).

מקורות:

אביב ראובן (1993), "הוראה מרחוק בסיוע תקשוב: הלכה ומעשה", מחשבים בחינוך, 27 אוקטובר. עמודים 3-19
ארבל, (1990), אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
בייט מרום רות (1986), שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3, האוניברסטה הפתוחה.
בירנבאום מנוחה, (1993), מי מפחד מעבודות מחקר?, מפעלים אוניברסיטיים.
גזית ואחרים(1991), הכנסת שינויים למערכת החינוך, תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
זהבי א. ושמש ג., "שיתוף המורה בשיעור מבוסס מחשבים" מחשבים בחינוך, 33 אוקטובר 2002 עמודים 18-36
כהן, אברהם (תשנ"ד), אינדיבידואליזציה וגיוון דרכי ההוראה בבית הספר, ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, בית הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש עמנואל יפה.
לביא ד. (1991), מבוא לפסיכולוגיה של פיאז'ה, ירושלים.
מברך ז. וחטיבה נ'. (עורכות) (1997), המחשב בבית הספר, ירושלים: שוקן
מיכלוביץ ר., לויטה א., (1994), שילוב המחשב בתוכנית העבודה בגן הילדים, תל-אביב: משרד החינוך והתרבות.
מילגרום ע. (2002), "הצלחת תוכנית 10" www.haaretz.co.il/hasite/ pages/ShArtPE.jhtml?itemNo
נחמיאס דוד נחמיאס חווה, (1992), שיטות מחקר במדעי החברה, רשף.
נשר פרלה (1983), "תהליכים קוגניטיביים הקשורים בפתרון בעיות מילוליות אריתמטיקה", מתוך ניסן מ. ולסט א. בין חינוך לפסיכולוגיה, עמודים 407-425.
סלומון ג., (1997), "סביבה לימודית עתירה טכנולוגית: הצעת מסגרת מושגית", בתוך מברך ז. וחטיבה נ'. (עורכות), המחשב בבית הספר, ירושלים: שוקן.
עמית מ., מובשוביץ ה., (1989) ,"הבדלים בין בנים לבנות בייחוס סיבות להצלחה ולכישלון בלימודי המתמטיקה", מגמות, ל"ב עמודים 361-373.
פלק ב, (1983), השוואת יכולתם של ילדים המתקשים ושאינם מתקשים בחשבון במטלות קוגניטיביות התפתחותיות, בר אילן, המחלקה לחינוך.
קדרון ר., (1985), קשיים בלמידת חשבון, הסתדרות המורים בישראל.
קדרון ר., (1983), "הקשר בין היכולת המרחבית והשגים בחשבון", מהלכים בחינוך, שנתון מכללת לוינסקי, עמודים 2-5.
רווה-הלוי, נ (1994), מבנה הלימודים בבתי הספר שהודרכו והתנסו בשיטות הוראה אלטרנטיביות, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, המגמה לפיתוח תוכניות לימודים.
רחמני ל., (1988), בעיות בחשיבה המתמטית ירושלים: מא"ה, עמודים 3-12.
רחמני ל., (1981), מח ולמידה, תל-אביב: פפירוס.
שטיגלר ג., (1987), תפקידי התרבות בלימוד המתמטיקה. חדשות חינוך, אוניברסיטת שיקאגו.
שטיינברג ר., (1994) "הבניית הוראת המתמטיקה על דרכי החשיבה של ילדים" מספר חזק 16עמודים 37 - 41.
שרף שמחה (1982), "פתרון בעיות מילוליות במתמטיקה ע"י שיתוף הפותר ביצירתן", עיונים בחינוך 33. ע' 65.
רציונל התכנית "חשבון 10": http://www.h10.co.il/docs/razional%20p.doc

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החדרת שינוי בתוכנית הלימודים בחשבון בבית הספר היסודי", סמינריון אודות "החדרת שינוי בתוכנית הלימודים בחשבון בבית הספר היסודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.