היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד מוצגות נשים לעומת גברים בתשדירי הפרסומת בערוץ 2

עבודה מס' 063701

מחיר: 360.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח פרסומות ששודרו בערוץ.

4,302 מילים ,12 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הופעתו של הערוץ המסחרי (ערוץ 2) על מפת התקשורת הישראלית הוסיפה ממד חשוב לביקורת החברתית על תכנים שונים בתקשורת הישראלית. ביקורת נוקבת הוטחה בתשדירי הפרסומת בערוץ זה ובמיוחד בהצגה השמרנית והמיננית (סקסיסטית) של תפקידים ותכונות של גברים ונשים. אולם הטיפול השכיח בנושא זה היה נקודתי, כלומר התמקד בתשדירי פרסום ספציפיים שעוררו מחלוקת ובממדים בוטים של הצגת נשים ולא בדפוסים הסמויים והעקביים יותר.
במחקר הנוכחי נבדקה באופן השוואתי הצגת המינים בתשדירי פרסומת שונים שהוקלטו במהלך חודש מאי 2001 פעמיים בשבוע במשך שעתיים בכל פעם בין השעות 20:00-22:00 בערב (סה"כ 305 פרסומות החוזרות על עצמן מתוכן נותחו בסך 71 פרסומות). הניתוח בדק את הקשר בין מגדר לבין מדדים של נוכחות, מיקום, תפקידים, לשון הפנייה, המוצרים המתפרסמים ומחירם, צורת השכנוע, התגמולים המובטחים ועוד.
בכל אחד מהמדדים שנבדקו נמצאו קשרים חזקים ועקביים להצגה השמרנית של תפקידי המינים. השוואת ממצאי מחקר זה מעבר לזמן ועם ממצאי מחקר מקביל (וימן, 2000), מעלה מסקנות עגומות. במשך השנים האחרונות לא חל שינוי בהצגה הסטריאוטיפית של נשים וגברים, והללו נותרו בעינם כפי שהיה בחברות אחרות לפני שלושה עשורים. הדיון בממצאי המחקר מתמקד בהשפעות של מיננות בתשדירי הפרסומת בישראל על קיבוע סטריאוטיפים מגדריים ועל הנחלתם למבוגרים של המחר.

תוכן עניינים:
מבוא
א. הבדלי מגדר בתקשורת העולמית
ב. הבדלי מגדר בתקשורת הישראלית
ב.1 מגדר ותשדירי פרסומות בערוץ השני
ג. שיטת המחקר וממצאיו - איסוף הנתונים ואופן ניתוחם
ג.1 נוכחות: מי מופיע יותר?
ג.2 מיקום: היכן חיים ופועלים גברים ונשים?
ג.3 איך משכנעים גברים ונשים?
ג.4 כיצד מוצגים גברים ונשים?
ד. דיון
ה. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: לא קיים פירוט של הפרסומות והן אינן מצורפות לעבודה.

מקורות:

גורן, ד. (1980). על ה"יאכנע" כנושא הזדהות ועל סטריאוטיפים נשיים בפרסומת. אותות, 3, 16.
ויימן, ג. (1984). הפרסומת כראי החברה. סקירה חודשית, 1, 47-40.
ויימן, ג. (2000). מגדר ופרסומת: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל. מגמות, מ' (ד): 485-466.
למיש, ד. (1991). נשים יפות - סטריאוטיפים מכוערים - דמותן של נשים בפרסומות ישראליות. ניהול פרסומת. יחידה 1, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א.
למיש, ד. (1994). החופש לצפות: מבט שני בטלוויזיה. אבן יהודה: רכס, 186.
למיש, ד. (1997). שוות ערך תקשורתי: מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית. בתוך ד' כספי (עורך). תקשורת ודמוקרטיה בישראל (עמ' 139-119). ירושלים: מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.
פליסלר, י. (1995). נשים בישראל - מידע, נתונים ופרשנות. מהדורה 13. ירושלים: שדולת הנשים בישראל,.
Ariel, M. (1988). Female and male stereotypes in Israeli literature and media: Evidence from introductory patterns. Language and Communication, 8, 43-68.
Tidhar, C.E. (1988). Women in Israel's broadcasting media and on Israeli
television. In Y. Kawakam (Ed), Women and communication in age of science and technology (pp. 1429159). Tokyo: Atom press.
Tidhar, C. E. and Lemish, D. (1993). Women in the Intifada: A television news pespective. In A.A. Cohen G. Wolfsfeld (Eds), Framing the Intifada: People and media (pp. 142-159). Norwood, NJ: Ablex.

תגים:

ייצוג נשים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד מוצגות נשים לעומת גברים בתשדירי הפרסומת בערוץ 2", סמינריון אודות "כיצד מוצגות נשים לעומת גברים בתשדירי הפרסומת בערוץ 2" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.