היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמד העובר

עבודה מס' 063397

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: זכות האם מול זכות העובר במשפט הישראלי והעברי.

11,107 מילים ,16 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עובר
מהו עובר? האם העובר נחשב לאדם? האם זהים חייו של העובר לחייו של היילוד? האם העובר הוא פציינט?
בעיית הייסוד במעמדו המשפטי של העובר היא האם נחשב העובר לייצור בפני עצמו, או שמא אין הוא אלא חלק מגוף אימו ורק עם לידתו הופך הוא בריה לעצמה.
כפי שיתברר להלן, לא ניתן להסיק מסקנה חותכת וברורה מסוגיות הגמרא לגבי מעמדו המשפטי של העובר בהלכה, שכן העמדה שונה לפי אופי העניין שבו מדובר.
נראה, כי בסופו של דבר העובר נחשב בהלכה וגם במשפט הישראלי, כייצור ביניים - לעניינים מסויימים הוא נחשב כאישיות משפטית ולעניינים אחרים - לא.

הגדרת המושג
עובר הוא יצור חי בראשית התהוותו, מרגע ההפריה ועד צאתו לאוויר העולם.
בדרך כלל מדובר על מצבו של היצור המתפתח ברחם האישה המעוברת, אך לאור התפתחות שיטות ההפריה מדובר כיום גם על יצור המתפתח מחוץ לרחם.

רקע היסטורי
התהוותו של העובר והתפתחותו ברחם האם, היווה מאז ומעולם אחד הדברים המסקרנים והמגרים ביותר, יחד עם זאת, היה זה אחד הנעלמים הגדולים מבחינה עובדתית, בהיעדר כלי מחקר נאותים לבחינת התפתחות העובר המכוסה כולו בתוך הרחם.

ההיבטים המוסריים הקשורים בטיפולים בעובר בהיותו ברחם, מתבטאים במספר בעיות:
זכות האם לאוטונומיה, והצורך בהסכמתה המודעת לטיפול בעובר שבגופה, ובפרט אם טיפול זה כרוך בפגיעה בשלמות גופה, לעומת זכות העובר לקבלת טיפול יעיל ולמניעת נזקים הניתנים לתיקון.
כמו כן, מתעורר הקונפליקט בין זכות האישה לדרוש הפלה במקרים של מומים בעובר, לפחות בשלבים המוקדמים של ההריון, לבין האפשרות לטפל בעובר הפגוע, ולקוות שיוכל לחיות בתנאים נאותים. בעיה זו מבוססת על הקונפליקט שנוצר בגלל ראיית העובר כפציינט בעל זכויות עצמאיות.

תוכן עניינים:
1. מבוא ורקע כללי
עובר, הגדרת המושג, רקע היסטורי

2. זכות האם מול זכות העובר
האם מותר לכפות על האם טיפול כדי להגן על העובר?
האם מוצדק לכפות על האישה טיפול בגופה, או פיקוח על דרכי חייה לטובת עוברה?

3. המשפט הישראלי
הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת
העובר כישות עצמאית?
מחלוקת מוסרית: סטטוס העובר
התקנות בישראל

4. מעמד העובר בדין העברי
האם לעובר יש זכות להיוולד
גישת ביניים - פרופסור ישיעיהו ליבוביץ
חילול שבת להצלת עובר
העובר כבר חיים

5. סיכום ומסקנות אישיות

ביבליוגרפיה

מקורות:

הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת - היבטים הלכתיים, הרב יגאל שפרן, אסיא מ"ט - נ' (י"ג, א-ב) תמוז תש"ן.
עד ארבעים יום מיא בעלמא (יבמות ס"ט, ב) - האומנם היתר להשמדת ביציות מופרות?
ד"ר י. גרין, המשפט ט', תשס"ד.
העובר בהלכה, אלינסון, אליקים גציל, סיני: חוב' כ', ע' כ - מ"ט.
השתלות רקמות עובריות - עיון ראשוני בהיבטים המשפטיים של התהליך, גרין פנינה וגרין יוסף, "שערי משפט", כרך ב' (2) 2000 ע' 151 - 169.
היסוד המשפטי של איסור הפלה במשפט העברי, סינקלר דניאל, שנתון המשפט העברי, כרך ה', 1978, ע' 177 - 207.
בדין עובר ודין רודף, ביינדר, זאב אברהם, הלכה ורפואה, חוברת ד', ע' ש"ל - של"ג.
מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי, יעקב בזק, סיני כר' 115 קט"ו, תשנ"ה - 1995.
דילמה של חיי עובר מול מות האם, ד"ר אליעזר בן שלמה, רפואה ומשפט, גיליון מס' 21 - נובמבר 1999.
מעמד העובר על פי דין, יונתן דיוויס - עו"ד, דין ופסיקה במשפט הרפואי, הוצאת אבי ספרי משפט בע"מ.
עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל, פרופ' אביגדור אפטוביצר, סיני י"א - תש"ב.
ניתוח קיסרי לאחר מוות מוחי של האם, פרופ' יעקב בזק, אסיא ס"ה - ס"ו, תשנ"ט - 1999.
בעניין פיקוח נפש של עובר - על מעמדו של עובר בהלכה, הרב אהרן הלוי סולוביציק, אסיא ס"א - ס"ב (כרך ט"ז, א-ב) ניסן תשנ"ח.
על הפריה חוץ גופית, מעמד העובר ונוהל לידה תקין, יונתן דיוויס - עו"ד, רפואה ומשפט, גיליון מס' 12 - אפריל 1995.

תגים:

ביואתיקה · בעוולה · הולדה · הריון · ומשפט · זכויות · מעמד · עובר · רפואה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמד העובר", סמינריון אודות "מעמד העובר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.