היישום אינו מחובר לאינטרנט

התגבשות המערכת הפוליטית הבין ערבית המודרנית והקמת הליגה הערבית

עבודה מס' 063124

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם "הליגה הערבית" מצליחה להוות גורם מאחד לעולם הערבי?

3,727 מילים ,12 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
פרק א' - התגבשות הלאומיות הערבית
פרק ב' - הליגה הערבית ((1945
פרק ג' - הליגה הערבית כגוף מאחד לעולם הערבי - האם כך?
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
התנועה הפאן ערבית נולדה וצמחה מתוך השאיפה לתחייה מדינית ורוחנית, אך
עם זאת, ניתן לראות בה גם תוצאה של חדירת ההשפעה המערבית והמודרניזציה שבאה איתה.
השפעת מעצמות המערב, גרמה להתעוררות, התפתחות כללית ולהתפשטות ההכרה והפעילות
הציבורית בין השכבות השונות, כדוגמת התנועות הלאומיות האירופאיות. אלא שבמקרה
הלאומיות הערבית, לבשה התסיסה החברתית והתעוררות ההמונים, צורה לאומית קיצונית.
הנחת היסוד על פיה פעלה התנועה הייתה כי כל תושביהן הילידים של הארצות אשר מוגדרות
בתחום העולם הערבי, נמנים עם אומה אחת והיא האומה הערבית. שני המניעים העיקריים של
הפאן - ערביות היו הרצון להשתחרר מהשפעתם ועולם של הזרים וזאת מתוך שאיפה לעצמאות
לאומית והשאיפה לכוח.1
כבר ב1928 - החלו ניסיונות של יצירת מסגרת על שתכלול את כלל מדינות ערב ותשמש
ככלי עבור העולם הערבי בהצגתו כגוש גדול ומאוחד אל מול מעצמות המערב. שבע עשרה שנים
דנו מדינות ערב בסוגיה מה תהייה המסגרת המקובלת על כולן ואיזה צורה של איחוד אכן
רוצות מדינות ערב לקבל. במשך כל אותה תקופה (וגם אחרי), התנהל בעולם הערבי, בין אם על
פני השטח או מתחתן, מאבק על ההגמוניה בעולם הערבי. מצרים ועיראק, כשני מרכזי העוצמה
הערביים, פעלו כל אחד מצידו על מנת לבסס את כוחם ולדרוש איחוד על בסיס עמידתם
בראשו.2
במארס 1945 הוקמה הליגה הערבית כמסגרת אשר מאחדת את העולם הערבי. למרות
שאיפתו של ארגון זה לשמש כקונפדרציה (ואולי עם הזמן אף פדרציה) של מדינות ערב, יש
הטוענים כי ארגון זה אינו ממצה את רעיון האחדות הערבית, ולא מגשים את החזון הפאן -
ערבי של מדינה ערבית אחת גדולה.
בעבודה זו, אנסה לבדוק האם טענה זו בעלת יסוד. האם "הליגה הערבית" מצליחה
להוות גורם מאחד לעולם הערבי? לשם בדיקת שאלה זו, אתייחס לכלל הסיבות אשר הביאו
להקמתה של הליגה, תוך כדי התייחסות להתגבשות הלאומיות בהיסטורית העולם הערבי,
ולמבנה הליגה עצמו.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. אשר גורן, הליגה הערבית 1945-1954, (תל אביב: עיינות, 1954), עמ' 31-32
2. יהושוע פורת, "אגדה ומציאות בתהליך הקמת הליגה הערבית", זמנים, כרך 1981 ) 5 ), עמ' 33

מקורות:

גורן, אשר. הליגה הערבית: 1945-1954. תל אביב: עיינות, 1954.
גרשוני, ישראל. "הליגה הערבית כמעשה מרכבה ערבי", זמנים, כרך 26 (1987), עמ' 126-123.
זראי, עודד. "ליגה באווירת פיוס", הארץ, (16 מאי. 1991), עמ' 5.
לואיס, ברנרד. הערבים בהיסטוריה. תל אביב: דביר, 1995.
סלע, אברהם. אחדות בתוך פירוד: ועידות הפסגה הערביות. ירושלים: מאגנס, 1982.
פודה, אלי. החתירה להגמוניה בעולם הערבי: המאבק סביב ברית בגדאד. תל אביב: משרד הבטחון, 1996.
פורת, יהושוע. "אגדה ומציאות בתהליך הקמת הליגה הערבית", זמנים, כרך 5 (1981), עמ' 43-32.
שמעוני, יעקב. "איחוד ופירוד בליגה הערבית", מולד, כרך ב' (7), 1949, עמ' 34-30.
שמעוני, יעקב. "העולם הערבי אחרי דיוני הליגה", מולד, כרך 6 (34), 1951, עמ' 203-200.
שמעוני, יעקב. מדינות ערב: פרקי הסטוריה מדינית. תל אביב: עם עובד, 1977.
Antabtawi, Munzer F.. Arab Unity in Terms of Law. Hague: Martinus Nijhoff, 1963.
Macdonald, Robert W.. The league of Arab State: Astudy in the Dynamics of Regional Organization. New Jersey: Princeton University, 1965.

תגים:

5491 · לאומיות · ליגה · ערבית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התגבשות המערכת הפוליטית הבין ערבית המודרנית והקמת הליגה הערבית", סמינריון אודות "התגבשות המערכת הפוליטית הבין ערבית המודרנית והקמת הליגה הערבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.