היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטקסט הקולנועי הפוסט מודרני כזירת משא ומתן על זהות נשית

עבודה מס' 062901

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הסרטים "אני,עצמי,אני" ו-"דלתות מסתובבות" אשר מציגים מציאויות חלופיות.

12,521 מילים ,27 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
הקדמה

חלק ראשון - פוסט מודרניזם: רקע תיאורטי
מאפייני פוסט מודרניזם
תפיסת המציאות הפוסט מודרנית ע"י החוקרים השונים
היבט הזמנים
זהות הפרט בעידן הפוסט מודרני
התבטאות הז'אנר הפוסט מודרני בקולנוע
זהות נשית בתקופה הפוסט מודרנית
הבניית זהות
חופש הבחירה הנשי
מסורתיות - קידמה
קוטביות הדמויות הפועלות
הסגירות והפתיחות של טקסטים
חיקוי והזדהות

חלק 2 - פוסט מודרניזם בקולנוע: ניתוח
סקירה קצרה של עלילות הסרטים
התבטאות הז'אנר הפוסט מודרני בסרטים המדוברים
נקודות להתייחסות מתוך הניתוח
אופן הצגת המציאויות החלופיות
מודעות למציאות החלופית
פיצול ההזדהות
הכרעה בין החלופות
פתיחות \ סגירות טקסטואלית
תפקיד הצופה

חלק שלישי - סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

הקדמה

מה קורה לאדם במציאות, כאשר אופני הייצוג של המציאות מאבדים את מהימנותם?
(אורלי קסטל-בלום, בתוך גדי טאוב,(1997

הרעיון לחקור נושא זה קיבל את השראתו מהמציאות בה אנו חיים.
מציאות העשורים האחרונים היא מציאות של אי ודאויות, של אפשרויות בלתי מוגבלות.
בחינה קלה תראה כי מציאות זו נובעת משני גורמים מרכזיים:
הטכנולוגיה והמדע - עם התפתחותם הם מציבים בפני הפרט אינספור אפשרויות בחירה
והזדמנויות.
המצב הבטחוני - מביא לכך שאין לפרט בטחון בקיומו. אין לו בטחון במה שיהיה מחר. נמצא
במצב של אי ודאות לגבי ההווה והעתיד.

אתבסס על טענות החוקרים השונים אשר טוענים כי במצב המתואר לעיל האדם חי במציאות
לא ברורה חסרת הגדרות חד משמעיות, מציאות אותה עליו להגדיר לעצמו כל פעם מחדש
וללמוד כל פעם מחדש כיצד לפעול בה, כיצד להגדיר את עצמו בה, וכיצד להחזיר\ ליצור לעצמו
את תחושת הביטחון הקיומי הבסיסית, אותה מזכיר גידנס (בתוך סילברסטון, (199

תוך חשיבה על הנושא וחקירתו ונסיון להבין מהם הגורמים למציאות בה אנו חיים ומה נותן לנו
את כלי ההתמודדות מצאתי עצמי מרוכזת סביב נושא הפוסט מודרניזם. יותר נכון - סביב
התקופה הפוסט מודרנית כיכולה להסביר את מהות המציאות וההתמודדויות עליהן דיברתי
לעיל.

לאור מאפייני התקופה אותם איתרתי ואותם אפרט בהמשך ומאפייני המציאות היומיומית בה
אנו חיים, הגעתי למסקנה כי הדבר אשר יותר מכל מאפיין את המציאות הוא ריבוי האפשרויות
העומדות בפני הפרט. אנו חיים במציאות בה תמיד יש את השאלה "מה היה קורה אילו". תמיד
מוצבות בפנינו כמה אפשרויות ועלינו לבחור אחת בלי ודאות שזוהי ההחלטה הנכונה עבורנו
ואז ישנה התהייה איפה היינו היום אם היינו בזמנו בוחרים אחרת. אם דברים היו קורים
אחרת.

לאחר התעמקות נוספת החלטתי למקד עוד יותר את תחום ניתוחי ולמקד את השאלה "מה היה
קורה אילו" אל ההתיחסות הנשית.

דווקא משום העובדה שאנו חיים בעולם מרובה הזדמנויות רציתי לבחון איך ריבוי זה משפיע
דווקא על הנשים, שמתקיימות בתוך סדר חברתי מגדרי לא שוויוני, בעלות נגישות נמוכה
לתפקידי מפתח בחברה, יעוד ברור בתפקידי המשפחה ועוד, ובהקשר זה לבחון איזה אפקט
תרבותי-חברתי יש לשינוי זה.

מחשבה זו הובילה אותי לתחום ההתמקדות הספציפי שלי בקולנוע והוא סרטים אשר מציגים
מציאויות חלופיות. סרטים אשר עונים על השאלה "מה היה קורה אילו", אשר הגיבור המרכזי
בסרטים אלה הוא אישה.

במחקר זה החלטתי לבחון באיזה אופן מהווה הקולנוע אתר שיח על זהות נשית בעידן הפוסט
מודרני.

בנקודה זו אני מציבה את מטרותיי בעבודה זו ובאה לבחון:
- איך הטקסטים הקולנועיים מנהלים דיאלוג עם המציאות.
- איך המציאות הפוסט מודרנית מתבטאת בטקסטים קולנועיים (תוך התיחסות למאפייני
הפוסט מודרניזם).
- באיזה אופן מהווה הקולנוע אתר שיח על זהות נשית בעידן הפוסט מודרני.
- כיצד באה לידי ביטוי בטקסטים הקולנועיים סוגיית הזהות הנשית בעידן הפוסט
מודרני.
- כיצד בא לידי ביטוי בטקסטים הקולנועיים נושא ריבוי ההזדמנויות והבחירות עבור
נשים.


בחלקה הראשון של העבודה אבחן את מהות הפוסט מודרניזם.
בחלק זה אתמקד בתקופה הפוסט מודרנית - תפיסותיה ע"י החוקרים השונים, מאפייניה,
התייחסותה לפרט, וכד'.

בחלק השני אנתח, בהתאם למחקר התיאורטי שנעשה בחלק הראשון, שני סרטים אשר מציגים
מציאויות חלופיות.

בחלקה האחרון של העבודה אסכם ואסיק מסקנות מהעבודה כולה, על שני חלקיה, ואענה תוך
כדי על השאלות אשר שאלתי בהקדמה זו.

מקורות:

אופיר, עדי. 1986. פוסטמודרניזם: עמדה פילוסופית. בתוך: חינוך בעידן השיח הפוסט מודרני, עורך: אילן גור זאב. הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים.
אילוז, אווה. 1998. אותו תחום אפלולי של הפנים: אופרה וווינפרי והמראה של המלט. בתוך:International Journal of Cultural Studies, 2: 109-131. London: Sage.
אנג, איאן. 1996. "להזדהות עם מלודרמה: בדיון טלויזיוני ופנטזיות של נשים. בתוך:Living-room Wars (chap.5, pp. 85-97). London and New York: Routledge.
בארת, רולאן. 1998. מיתולוגיות. הוצאת בבל.
בן-דב, יואב. 2002. המציאות כמשחק רב שכבתי - "אקזיסטנז" של דייויד קרוננברג.
בן שאול, ניצן. 2000. מבוא תיאוריות קולנועיות. הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל-אביב.
גורביץ', דוד. 1997. פוסט מודרניזם-תרבות וספרות בסוף המאה ה-20. סדרת מה?דע!, הוצאת דביר.
גלבץ, שמעון. 2002. על הספר: פוסט מודרניזם או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר של פרדריק ג'יימסון. בתוך: האייל הקורא - כתב עת לענייני תרבות ואקטואליה, 12.10.02.
גלבץ, שמעון. 2002. החיים על מפה מדומיינת. בתוך: האייל הקורא - כתב עת לענייני תרבות ואקטואלי, 12.02.02
גראטי, כריסטין. 1996. פמיניזם וצריכת תקשורת. בתוך:J. Curran et al. Cultural Studies and Communications (pp. 306-322). London: Arnold.
טאוב, גדי. 1997. המרד השפוף-על תרבות צעירה בישראל. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
ליווינגסון, סוניה. 1998. תעלומת אופרת הסבון. בתוך:Making Sense of Television (chap. 3, pp. 51-67). London: Routledge.
ליוטר, ז'אן-פרנסוא. 1999. המצב הפוסט מודרני.בתוך הסדרה "הצרפתים", הוצאת הקיבוץ המאוחד.
מודלסקי, טניה. 1984. החיפוש אחר המחר באופרות הסבון של היום. בתוך:Loving with a Vengeance. London: Routledge, Chapman and Hall.
משוניס, ג'ון. 1999. סוציולוגיה. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
סילברסטון, רוג'ר. 1994. טלויזיה, אונטולוגיה והאוביקט המעברי. בתוך:Television and Everyday Life (chap. 1, pp. 1-23). London and New York: Routledge.
פיסק, ג'ון. 1991. פוסט מודרניזם וטלויזיה. בתוך: J. Curran and M. Gurevitch (Eds.), Mass Media and Society (pp. 55-67). London: Edward Arnold.
פרמינגר, ענת. 1995. מן המודרניזם לפוסט מודרניזם-ובחזרה: שנות השישים עד שנות שמונים. מתוך: מסך הקסם - כרונולוגיה של קולנוע ותחביר. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
צבעוני, עידן. 1996. פוסט מודרניזם - תצריף מקורב. בתוך: רסלינג 2, יוני 1996.
קרמפף, אריה. 1998. אז מה זה פוסט מודרניזם, ולמה אין לפחד מהחיה הזו? בתוך: גליליאו-כתב עת למדע ומחשבה, גיליון 29, יולי-אוגוסט 1998.
ראדוויי, ג'אניס. 1984. קהילות פרשניות ואוריינות משתנה: הפונקציות של קריאת "הרומן הרומנטי". בתוך:Deadalus 113 (3): 49-73
Baudrillard, Jean. 1988. Simulacra and Stimulation. from: Jean Baudrillard, selected writind, ed. Mark Poster (Stanford; Stanford University Press), pp.166-184.
Docker, John. 1994. Postmodernism and Popular Culture - A Cultural History. UK: Cambridge Press.
Jameson, Fredric. 1991. The Cultural Logic of Late Capitalism. from:Fredric Jameson's Postmodernism, or, The Cutural Logic of Late Capitalism, Duke UP.
Morley, David. 1996. Postmodernosm:The Rough Guide. from: Cultural Studies and Communications, Arnold, pp. 50-66.

תגים:

זהות · חלופית · מודרני · מציאות · נשית · פוסט · מודרניזם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטקסט הקולנועי הפוסט מודרני כזירת משא ומתן על זהות נשית", סמינריון אודות "הטקסט הקולנועי הפוסט מודרני כזירת משא ומתן על זהות נשית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.