היישום אינו מחובר לאינטרנט

החינוך הביתי כתחליף לחינוך הבית ספרי

עבודה מס' 062891

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההסבר האידיאולוגי בבחירה לחנך בבית.

8,215 מילים ,21 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1. מבוא
2. הסיבות להתפתחות תופעת החינוך הביתי
א) המשבר במערכת החינוך
ב) הסבר פוליטי-אידיאולוגי
3. פוסט-מודרניות והקשר לחינוך הביתי
4. מהפיכת התקשוב כתורמת לחינוך הביתי
א) מולטימדיה, מחשבים ואינטרנט
5. האם הלימוד בבית יעיל יותר מהלימוד בבית הספר?
6. יתרונות החינוך הביתי
7. חסרונות החינוך הביתי
8. התרחבות תופעת החינוך הביתי
9. החינוך הביתי בישראל
10. החינוך הביתי - עבירה על החוק?
א) בעולם
ב) בישראל
11. ההורה כתחליף למורה
א) בעד
ב) נגד
12. המשפחות והחינוך הביתי
13. סיכום
14. ביבליוגרפיה


מבוא
החינוך הביתי הוא דרך חיים בה הילדים לומדים ומתחנכים במסגרת המשפחה והקהילה.
האחריות והסמכות לחינוך נשארות בידי ההורים והילדים, ולא מועברות לידי המדינה (כמו החינוך ממלכתי) או לידי ארגונים מסחריים או אידיאולוגיים (כמו בתי-ספר וגנים פרטיים).
תופעת החינוך הביתי ניתנת להגדרה ע"י התייחסות לשני מישורים: האחד, נוגע למקום הפיזי שהחינוך מתרחש בו, והשני, מתייחס לזהותו של מי שקובע את תכנית הלימודים. בנוגע למקום שתהליך החינוך מתרחש בו, מדובר בילדים שמתחנכים מן הבית ואינם פוקדים את בית הספר באופן קבוע. הסיבות לכך שהחינוך מתרחש בבית יכולות להיות רבות וביניהן: סיבות גאוגרפיות (כמו מגורים במקום מבודד), סיבות הקשורות לאידיאולוגיות פדגוגיות (כמו חוסר
הסכמה עם דרכי ההוראה או עם פרמטרים אחרים המאפיינים את ביה"ס), סיבות הקשורות לאידיאולוגיות כלליות (למשל אידיאולוגיה דתית שההורים חושבים כי ייטיבו לחנך בבית), מסיבות רפואיות (כמו מגבלות רפואית המונעת מן הלומד להגיע לביה"ס) ועוד. לגבי הקובעים את תכנית הלימודים נראה כי בחינוך מן הבית, הילד מתחנך לאור קביעות קוריקולריות הנעשות בראש ובראשונה ע"י ההורים. המושג חינוך מן הבית מתאר את טיב היחסים בין הורים לממסד בכל הקשור לחינוך הילד. במידה וילד לומד בבית מסיבה גאוגרפית או רפואית ולומד לפי תכנית לימודים של מוסד מסויים ובהשגחתו, לימודים אלה יהיו למידה מרחוק ולא חינוך מן הבית. במקרה שתכנית החינוך נקבעת ע"י ההורים וביוזמתם, יתאים המקרה לחינוך מן הבית. כדי שתהליך החינוך יוגדר כ'חינוך מן הבית', עליו לעמוד בשני תנאים: האחד הוא שלפחות חלק מן החינוך ייעשה מן הבית ולא במוסד חינוך ציבורי, והשני הוא שההורים יהיו מעורבים באופן מכריע בקביעת תוכנית החינוך\הלימודים.

בעבודה זו אתמקד בחינוך מן הבית מן הסיבות האידיאולוגיות, אסקור את ההסברים להתפתחות התופעה של החינוך הביתי (המשבר במערכת החינוך והסבר פוליטי אידיאולוגי), אציג את הקשר בין הפוסטמודרניות לחינוך הביתי, וכיצד מהפיכת התקשוב תורמת לחינוך הביתי (באמצעות מולטימדיה, מחשבים ואינטרנט), אדון בסוגיה האם החינוך בבית יעיל יותר מהחינוך בבית הספר, אמנה את יתרונות והחסרונות של החינוך הביתי, אסביר את התרחבות התופעה והאם מדובר בעבירה על החוק (בעולם\בישראל). בנוסף אמנה את הסיבות בעד ונגד לכך שההורה מהווה תחליף למורה ואראה כיצד המשפחות המיישמות את החינוך הביתי חשות בנוגע לחינוך הביתי.

מקורות:

אבירם, ר. (2001) "החינוך חוזר הביתה", בתוך: הד החינוך, ע"ה (11-12),14-19.
אבירם, ר. (1999) "החינוך מן הבית כביטוי למשבר החינוך המודרני" בתוך: מייהן, ר. (עורך): מערכת החינוך הבאה, או: המחנכים מן הבית כפורצי דרך. ת"א: מסדה, 125-154. (סדרת העתידנות בחינוך בעריכת רוני אבירם).
אבירם, ר. (1999) "החינוך הבית ספרי עלול לפגוע באופן חמור בהשכלתך" בתוך: מייהן, ר. (עורך): מערכת החינוך הבאה, או: המחנכים מן הבית כפורצי דרך. ת"א: מסדה, 19-23. (סדרת העתידנות בחינוך בעריכת רוני אבירם).
הלר-דגני, ח. (1998) "HOMESCHOOLING כמשל" בתוך: רוח אחרת: במה לחינוך, חברה ותרבות, 1: 45-53.
יועד, א. (1996) "הילדים על הגבעה" בתוך: הורים וילדים, 103: 68-69, 70.
שפירא, נ. (2000) "מבחינתנו, החיים הם חופש אחד ארוך" בתוך: הורים וילדים, 147: 76/78.
שרון, י. (2001) "להשתחרר מהמסגרת" בתוך: באופן טבעי, גיליון 33.
Bryan Miller, S. (1995) "The advantages of homeschooling are myriad", Long Island Business News, n-52 p-5 (1)
Doherthy, B. (2002) "illegal education?" Reason, Los Angeles, Vol. 34.
Staehle, D. (2000) "Taking a Different Path: A Mother's Reflections On Homeschooling". Roeper Review; Vol. 22 Issue 4, P270, 2p.
Morris, V. (2003) "Homeschooling Option Work For Millions Of Families", The America's Intelligence Wire.
C. Allardice, L. (2001) "Homeschooling made easy", Link-Up, v-18 i6 p-18 (1).
Tan Abdullah, M. (2000) "Happy in homeschooling", New Straits Times-Management Times; Malaysia.
Byfield, E. (2001) "A Little wisdon never hurt", Report/Newsmagazine (Alberta Edition); vol. 28 Issue 14, p-49, 1p, 1c.
Agency Group 09, (2001) "Homeschoolers Estimated At 850,000", FDCH Regulartory Intelligence Database.
Anonymous, (2002) "Parent Perspective Homeschooling", The Exceptional Parent, Boston, vol.32.
Lyman, I. (2001) "More Freedom, More Literacy" Report/Newsmagazine (Alberta Edition); vol. 28 Issue 20, p 58, 2 p.
Copyright 2001 EPM Communications, Inc. "Homeschooling Used By 1.7%", Research Alert, v-19, i16, p6.

תגים:

במסגרת · הורים · המדינה · המשפחה · הסמכות · הקהילה · אלטרנטיבי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החינוך הביתי כתחליף לחינוך הבית ספרי", סמינריון אודות "החינוך הביתי כתחליף לחינוך הבית ספרי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.