היישום אינו מחובר לאינטרנט

נביא האמת והשקר - הפוליגרף

עבודה מס' 062817

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת כללית של המכשיר והשימוש בו תוך התייחסות למידת תקפותו.

4,245 מילים ,23 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
1. מבוא - "החיפוש אחרי האמת"
2. סקירה היסטורית ומדעית - "אפו של פינוקיו"
3. שיטות בדיקה בפוליגרף - "תחת עיני החוקר"
4. הפוליגרף בהיבטים משפטיים - "מבחן התקפות"
5. סיכום - "אמת הוא חובה"
6. ביבליוגרפיה

מבוא
בשנים האחרונות צצה ועולה סוגיית החקירה הפלילית והאמצעים שננקטים במהלכה על מנת
להגיע לאותה אמת נדרשת. מחזרתו לישראל של האזרח אלחנן טננבאום, רוגשת וקוצפת
התקשורת ובכך מוסיפה שמן למדורה הגדולה ממילא על היותו של האזרח אלחנן, שקרן ונוכל
מסוכן אשר צריך לבלות את שארית חייו בין ארבעה קירות. רגשות הציבור שמזדעזעים
מהמושג "בגידה במדינה" מלהיטים את התקשורת במאמרים ובסדרת כתבות בדרישה לשלוח
את מר טננבאום אל כיסא החקירה ואולי נכון יותר להגיד, כיסא הפוליגרף. אותה "מכונת
אמת" בפי הציבור, אשר תחרוץ את גורלו של האזרח בלא דעות קדומות ורגשות אנושיים
ותודיע בראש חוצות, "הוא משקר".
הפוליגרף, בעת האחרונה, תופס נתח גדל והולך בתודעת האזרח. אם דרך התקשורת לסוגיה
(קולנוע, טלוויזיה, עיתונות אלקטרונית וכתובה) ואם דרך חיי היומיום (חבר שנחקר על מעשה
פלילי או קרוב שנבדק על מנת לקבל סיווג בטחוני). ישנו גידול משמעותי ביותר בשימוש
בפוליגרף הן על ידי הסקטור הציבורי - הכולל את משטרת ישראל וזרועות הביטחון והן על ידי
גופים פרטיים (בן-שחר וליבליך, 1982). השימוש בפוליגרף, אותה מכונה מאיימת לכאורה, בה
נחשף תוכנו הפנימי של הנחקר מבלי יכולת ממשית להסתירו, גורם לרגשות אמביוולנטיים
בקרב הציבור. כשחלקו דורש להיפטר מהשיקוץ הנורא בטוענות שהוא לא מדויק דיו ומלחיץ
את הנחקר עד מצב של הפללתו עצמו למרות חפותו. בעוד שחלקו האחר של הציבור טוען
לתקפותו המדעית והחוקית ודורש את שימושו במערכות הצדק.
מטרת העבודה היא לבדוק את הטענות בעד ונגד שימושו של הפוליגרף, קבילותו ותקפותו
במערכת הצדק, הגעה למסקנות וסיכום הנושא. העבודה תחולק למספר פרקים: לאחר סקירה
היסטורית ומדעית על הפוליגרף, יוצגו שיטות הבדיקה בהן משתמשים חוקרי הפוליגרף,
היבטים משפטיים ופליליים בנושא החקירה הפוליגרפית (בהתמקדות על טענות כנגד הפוליגרף),
מסקנות ולבסוף סיכום. במהלך כתיבת העבודה יהיה שימוש במקורות כתובים (מאמרים, דיני
חשבון, דיונים ומחקרים) ואלקטרוניים (כתבי עת).

מקורות:

אלעד, א' (1991). תקפות בדיקות הפוליגרף בחקירה הפלילית. פלילים,ב', עמ' 224-189.
אלעד, א' (1992). הפוליגרף בחקירה הפלילית: תקפות מבחן של פרטי החקירה המוכמנים. פסיכולוגיה, ג', עמ' 84-72.
אלעד, א' (1997). מבחן הפח"ם - שיטה יעילה אך בלתי מנוצלת להצבעה על מעורבות דל חשודים פליליים. משטרה וחברה, 1, עמ' 65-54.
אלעד, א' (2001). הטיות שיפוט. מראות המשטרה. 186, עמ' 33-32.
אלעד, א' (2002). השימוש החקירתי בפוליגרף מול הביקורת המדעית. משטרה וחברה, 6, עמ' 136-99.
בזק, י' (1978). דיון בנושא: קבילות ממצאי הפוליגרף כראיה משפטית. עבריינות וסטייה חברתית, ו', עמ' 70-55.
בן-שחר, ג' (1978). השוואת שיטת "איבחון פרטים רלבנטיים" ושיטת "שאלות הביקורת" ככלים לאבחון מידע רלבנטי בעזרת ערוצים פסיכופיסיולוגיים. עבריינות וסטייה חברתית, ו', עמ' 28-25.
בן-שחר, ג', בר-הילל, מ' וליבליך י' (1986). הפוליגרף (מכונת-האמת) בשירות המשפט - סוגיות מדעיות ומשפטיות. משפטים, ט"ז, עמ' 294-269.
בן-שחר, ג' וליבליך, י' (1982). הערכה ביקורתית של השימוש ב'מכונת האמת'. מגמות, כ"ז, 3, עמ' 292-280.
דון-יחיא, ב' (2003). משפט שלמה כדגם לחשיפת האמת העובדתית. דעת: לימודי דת ורוח, 102, http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/102-2.htm. :(Electronic Version)
דין וחשבון הועדה לעניין פוליגרף, ועדה בראשות השופט י. כהן (1989). מתוך מ' אלון, מ' בן-זאב, א' ברק, נ' ליפשיץ ומ' לנדוי (עורכים), ספר יצחק כהן. (עמ' 87-29). תל אביב: הוצאת פפירוס.
J.J. (1990). Theories and Applications in the Detection of Deception. New York: Springer-Verlag.
Bull, R.H. (1988). What is the lie-detection test?. In A. Gale (Ed.), The Polygraph Test (pp.10-19). Bristol: Arrowsmith.
Furedy, J.J. (1993). The CQT Polygrapher's Dilemma: Logico-Ethical Considerations for Psychophysiological Practitioners and Researchers. )Electronic Version (:
Lykken, D.T. (1981). A Tremor in the Blood: Uses and Abuses of The Lie Detector. New York: McGraw-Hill Book Company.
(Electronic Version) )Muller, R.A. (2003). When Lie Detectors Lie - or Don't.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נביא האמת והשקר - הפוליגרף", סמינריון אודות "נביא האמת והשקר - הפוליגרף" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.