היישום אינו מחובר לאינטרנט

אליהו הנביא ואחזיה

עבודה מס' 061181

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מאפייניו של איש האלהים כפי שהם באים לידי בטוי בסיפור אליהו הנביא ואחזיה מלך ישראל (מלכים ב' פרק א).

2,354 מילים ,10 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
דמויות אליהו הנביא ואחזיה
סוגיות לדיון ביחידת הטקסט
סיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
בספור שלפנינו מסופר כי אחזיה מלך שומרון נפצע ("ויחל") בתאונה בביתו והוא שולח לדרוש בבעל זבוב אלהי עקרון. הדרישה כוללת שאלה אם יחלים מפצעיו.
אליהו התשבי יוצא בשליחות ה' לקראת מלאכי אחזיה ופוקד עליהם לשוב לאדוניהם ולהודיע לו את גזירת ה': כיון שדרש בבעל זבוב ולא בה', אחזיה ימות מפצעיו.
שליחיו של אחזיה ממלאים את ההוראה, שבים למלך ומספרים לו על אשר אירע.
המלך יודע כבר ע"פ תאור מראה האיש כי מדובר באליהו התשבי.
המלך שולח אנשי צבא להביא אליו את אליהו. אולם אליהו מסרב להתלוות אל המלאכים ולהתייצב בפני המלך. שני שרי חמשים, זה אחר זה, פוקדים עליו להופיע בפני המלך, אך אליהו ממקומו בראש ההר, מסרב בתוקף ושורף באש אותם ואת פקודיהם. שר החמשים השלישי מגיע, מתחנן בפני אליהו על חייו, ובהוראת
מלאך ה' הנגלה אליו מתרצה אליהו ובא בפני המלך. אליהו חוזר באזני המלך על הנבואה מלה במלה והנבואה אכן מתקימת.1
בעבודתי אדון ביחידת טקסט זו תוך התיחסות לנקודות הבאות:
* מהם מאפיניו של איש האלהים כפי שהם באים לידי ביטוי ביחידת הטקסט?
* כיצד התנהגותם של אליהו ואחזיה משקפת את אמונתם הדתית?
* מהי תפיסת עולמו של המספר כפי שהיא משתקפת בסיפור זה?
* מהו הקו המנחה שעל פיו פועל אליהו לאורך הסיפור?
--------------------------------------------------------------------------------
1. רופא א., "אליהו ואחזיה מלך שומרון", עמ' 8.

מקורות:

אבן שושן א., קונקורדנציה חדשה לתורה, נביאים וכתובים, קרית ספר, ירושלים.
גבריהו ח.מ.י, אליהו הנביא לפי המקרא, החברה לחקר המקרא בישראל, ירושלים, תשכ"ד.
גוטמן י., "אחזיה", אנציקלופדיה מקראית א' (1950), ע"מ 341-337.
ליונשטאם ש.א., אוצר לשון המקרא, ירושלים, 1968.
מרגליות א., אליהו הנביא בספרות ישראל, באמונתו ובחיי רוחו, קרית ספר, ירושלים, תש"כ.
סמט א., "אליהו מול אחזיה ושלוחיו: עיונים במלכים ב', פרק א'", מגדים כ"ו (תשנ"ו), ע"מ 105-49
רופא א., "אליהו ואחזיה מלך שומרון", אנציקלופדית עולם התנ"ך 11 (1994), ע"מ 10-8.
Brown F., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Hendrickson, Peabody, 2001.
Kittle R., Biblia Hebraica, Stuttgart, 1961.

תגים:

אמונה · דתית · יהואחז · מנחה · עולם · תפיסת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אליהו הנביא ואחזיה", סמינריון אודות "אליהו הנביא ואחזיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.