היישום אינו מחובר לאינטרנט

סדר הדין האזרחי

עבודה מס' 062764

מחיר: 507.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הסעדים הזמניים.

12,628 מילים ,15 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מטרתם של הסעדים הזמניים
התנאים הנדרשים למתן סעד זמני
סיכויי הצלחת התביעה
מאזן הנוחות במתן הסעד הזמני המבוקש
דחיפות העניין ונחיצות מתן הסעד הזמני
סעדים זמניים - תנאים כלליים
צו המניעה
הזכות
מקור הסמכות ליתן צו מניעה זמני
סמכות השיפוט
השיקולים במתן צו מניעה זמני - כללי
קיומה של זכות לכאורה
מאזן הנוחות
חיוניות הסעד
שיקולי יושר
שיקול הדעת השיפוטי
משקל הענין הציבורי
צו שאיננו אכיף
שיהוי
השלמה (הסכמה שבתיקה)
התנהגות התובע (נקיון כפיים)
הכבדה ומאזן הנוחות
נזק בלתי הפיך
שיקול דעת שיפוטי
שיקולי בית המשפט ותנאיו
עילת תביעה וראיות לכאורה
קיומה של עילת תביעה
ראיות מהימנות לכאורה
סוג הסעד - היקפו ותנאיו
מאזן הנוחות
שיקולי היושר
קביעת ערבויות-המצאת ערובה
הבדיקה הראשונית - דוחק הנסיבות של המבקש
מאזן הנוחות - הערבויות ושמירת ענייניו של המבקש
סעד מן היושר - חוסר תום לב והעדר ניקיון כפיים של המבקש
עקרונות כלליים - ערובה
החידושים בתקנות תקשס"א לענין הערבות
מימוש ערובה
חילוט עירבון, החזרת ערבות ועירבון
המסגרת הדיונית
הצורך בתביעה עיקרית
הבחנה בין הדיון בהליך הזמני לבין ההליך העיקרי
סעד זמני לפני הגשת התובענה ולאחר מתן פסק הדין
לפני הגשת התובענה
לאחר מתן פסק הדין
הגשת בקשה לסעד זמני והדיון בבקשה
הגשת הבקשה
הדיון בבקשה
החלטה בבקשה
ערעור על החלטה בענין סעד זמני
תוקפו ומעמדו של הצו הזמני
תוקפו של הצו הזמני
פקיעת הסעד הזמני
צו במעמד צד אחד


מטרתם של הסעדים הזמניים
מטרתם של הסעדים הזמניים, לסוגיהם השונים, בין שמדובר בצו מניעה, בצו עיקול או בצו עיכוב יציאה מהארץ, מיועדים בעיקר לשמירת המצב הקיים, העלול להשתנות אם לא יינתן הצו הזמני.
לפיכך, מוגשת העתירה לסעד זמני לצורך הקפאת המצב, שהיה קיים עובר להגשת התובענה.
הענקתו של סעד זמני נועדה לשמור על המשך קיומה של מערכת הנסיבות השוררת בעת הגשת התובענה שאם לא כן, עלול הנתבע לנצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין בתובענה.

שאיפתו העיקרית של התובע היא להבטיח את ביצועו של פסק הדין, כשיינתן. מכאן, שתפקידו של צו זמני הוא להסדיר באופן זמני מצב עניינים שיבטיח את ביצועו של פסק דין סופי שיינתן לאחריו. הסעד הזמני נועד לשמר מערכת נסיבות הקיימת בעת הגשת התובענה עד למתן פסק הדין, כדי שבהינתן פסק דין לזכות התובע הוא לא יתייצב מול שוקת שבורה.

הערת מערכת: לעבודה לא מצורפת רשימה ביבליוגרפית נפרדת. מס' המקורות המצויין מתייחס למס' מראי המקום.

מקורות:

גורן אורי, סוגיות בסדר דין אזרחי, סיגא, מהדורה שביעית, 2003
שחם אריה, סעדים במשפט האזרחי, הוצאת בורסי תל אביב, 1995
א. וינוגרד, צווי מניעה, הוצאת הלכות בע"מ, 1993
זוסמן, י'., סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, ש' לוין עורך).
לוין, שלמה, תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד, חברה ישראלית להכשרה מקצועית, ירושלים, 1999
קשת, מ., הזכויות הדיוניות וסדרי הדין במשפט האזרחי, הלכה ומעשה (מהדורה שלוש עשרה), ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2002
לוין, ש., תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט) 90).

תגים:

גמר · דיני · היושר · הצדק · זמני · כפיים · מניעה · נקיון · סמינריונית · סעד · עבודת · עיקול · ערבות · ערובה · צווי · שיקולי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סדר הדין האזרחי", סמינריון אודות "סדר הדין האזרחי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.