היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעורבות הצבא התורכי בפוליטיקה

עבודה מס' 062716

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור שלוש ההתערבויות של הצבא התורכי בפוליטיקה ובחינת הגורמים והמניעים שעיצבו את צורת המעורבות.

5,747 מילים ,15 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
המערכת הפוליטית בה פועל צבא תורכיה
הגורמים והמניעים שעיצבו את צורות המעורבות המיוחדות של הצבא התורכי בפוליטיקה
סיכום
הערות ביבליוגרפיות
ביבליוגרפיה

הקדמה
התערבות צבאית היא תוצר של שתי מערכות של כוחות: יכולתו של הצבא ונטייתו הטבעית
להתערב, והנסיבות השוררות בחברה שבה פועל הצבא. ((1
התערבות צבאית מוגדרת כהמרת המדיניות ו\או האנשים של הרשויות האזרחיות המוכרות באלה
של כוחות המזוינים בדרך של כפייה.((2
הקשיים בהם עומדת הדמוקרטיה התורכית מודגשים על ידי ההתערבויות של כוחות הצבא אחת
לעשר שנים בערך (1980 1971, 1960, ) בפוליטיקה התורכית.
מהפכים צבאיים הם חזון נפרץ במדינות העולם השלישי ובמדינות המזרח התיכון. מה שמעניין
הוא שאחרי כל הפיכה צבאית בתורכיה הייתה חזרה לשלטון אזרחי לאחר תקופה מאד קצרה.
בדרך כלל שלטון צבאי מבטיח להחזיר מיד את השלטון האזרחי אך לרוב זו הבטחה שאינה
מתממשת, העובדה שבתורכיה הצבא באופן עקבי דואג להחזרת הממשלה האזרחית מראה
שהמערכות המכתיבות את פעולתו שונות כנראה באופן מובהק מארצות אחרות, ומצבאות
אחרים.((3
בעבודה זו נתאר את שלוש ההתערבויות של הצבא התורכי בפוליטיקה וננסה לעמוד על הגורמים
והמניעים שעיצבו את צורת המעורבות המיוחדת של הצבא התורכי בפוליטיקה.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ס"א פיינר, האיש על גב הסוס, מקומו של הצבא בפוליטיקה, הוצאת מערכות, 1982, עמ' .297
2. שם, .56
3. William Hale, "Transitions to Civilian Govermments in Turkey: The Military
Perspective" in: State Democracy and the Military Turkey in the 1980s, ed by Metin Heper
.& Ahmet Evin, Walter de Gruyter, New York; 1988, pp. 159-160
,"Dankwart A. Rustow, "Turkish Democracy in Historical and Comparative Perspectiv
in: Politics in the Third turkihs Republic, ed by Metin Heper & Ahmet Evin, Westview
.Press, Oxford, 1994, pp.3

מקורות:

יוסף אולמרט (עורך) המזרח התיכון 4 - 1983 מגמות ותהליכים, מכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, יולי 1984
ישראל אלטמן (עורך) , המזרח התיכון 1979 מגמות ותהליכים, מכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, אפריל 1980.
גבריאל בן דור, "דפוסי משטרים בעולם הערבי, מתוך: מדינות ערב תהליכים ובעיות יסוד, חיים שקד (עורך), משרד הביטחון ההוצאה לאור, 1978
ס"א פיינר, האיש על גב הסוס, מקומו של הצבא בפוליטיקה, הוצאת מערכות, 1982.
איתמר רבינוביץ (עורך), המזרח התיכון 1980 מגמות ותהליכים, מכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, מאי 1981 .
Dankwart A. Rustow, "Turkish Democracy in Historical and Comparative Perspectiv", in: Politics in the Third turkihs Republic, ed by Metin Heper Ahmet Evin, Westview Press, Oxford,.
George Harris, "The Role of the military in Turkey : Guardians or Decision - Makers"?, in: State Democracy and the Military Turkey in the 1980s, ed by Metin Heper Ahmet Evin, Walter de Gruyter, New York; 1988.
George Harris ,"The Role of the military in Turkish Politic", The Middle east Journal Vol 19, Part I, 1965.
Jim Bodgnener, "Turkey, in: The Middle East" in 1997, Published in Assocation With the Olayan Grou/p
Merli Baroudi, Turkey, Country Report, Ist quarter 1997, The Economist Intelligence Uint, London
Kemal H. Karpat, "Military Interventions: Army - Civilian Relations in Turkey Before and After 1980", in: State Democracy and the Military Turkey in the 1980s, ed by Metin Heper Ahmet Evin, Walter de Gruyter, New York; 1988.
Metin Heper,"Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconciliation"?, The Middle east Journal, Vol 51, no 1 , Winter 1997.
Metin Heper, "Trials, and Tripulation of Democracy in the Third Turkish Republic", in: Politics the Third turkihs Republic, ed by Metin Heper Ahmet Evin, Westview Press, Oxford, 1993
Walter F. Weiker, The Modernization of Turkey; Holmes Meier Publisher, INC, New York 1981
William Hale, "Transitions to Civilian Govermments in Turkey: The Military Perspective" in: State Democracy and the Military Turkey in the 1980s, ed by Metin Heper Ahmet Evin, Walter de Gruyter, New York; 1988.

תגים:

טורקיה · הפיכה · צבאית · מהפכות · פוליטיקה · צבא · תורכיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעורבות הצבא התורכי בפוליטיקה", סמינריון אודות "מעורבות הצבא התורכי בפוליטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.