היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקשורת בין תלמידים בכיתה כרכיב לטיפוח ערך הסובלנות

עבודה מס' 062592

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין שתי כיתות.

5,900 מילים ,17 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. התקשורת בארגונים
2.1 פעילות הגומלין בארגונים
2.2 שינויים במערכת החינוך
2.3 ההתנגדויות לשינויים
3. תקשורת כגורם מרכזי ביצירת סובלנות
4. מחקר אמפירי
4.1 מטרת המחקר
4.2 אוכלוסיית המחקר
4.3 המדגם
4.4 השערות המחקר
4.5 תוצאות
4.6 תוצאות הראיונות
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים
נספח א- דוגמת השאלון
נספח ב- התשובות של הילדים
לפני התוכנית
לאחר התוכנית

מבוא
"מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע,
על אהבת המולדת למדינה ולעם ישראל, על תודעת זיכרון השואה והגבורה, על אימון בעבודה
חקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית, ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות,
עזרה הדדית ואהבת הבריות".
בעבודה זו בחרתי לעסוק בתחום שיפור הסובלנות כתוצאה משיפור תהליכי התקשורת בכיתה.
תקשורת משולה לכלי הדם במערכת החברתית. אם קיומה של תקשורת הוא תנאי הכרחי
לקיומה של מערכת חברתית איך אפשר היה נהל חברה ללא תקשורת? הרי שמתן משמעות
לאקטים תקשורתיים על ידי פרטים הפועלים במערכת הוא התנאי המספיק לקיומה של תקשורת.
תקשורת כיחסי גומלין במערכות החברתיות היא הצד החברתי שלה, ואילו משמעות הניתנת לו על
ידי על פרט ופרט היא הצד הפסיכולוגי שלה. ההיבט החברתי של תקשורת מותנה בכך שאכן
תתקיים תקשורת בין פרטים ובין החברות השונות. לא תיתכן שום מערכת חברתית אם אין
פרטים שבה מייחסים משמעויות לגירויים ואם אינם מייחסים כוונות.

התקשורת, כחלק מאקלים הכיתה, מסייעת בטיפול מניעתי לבעיית האלימות מתוך הנחה כי
לטיפול המניעתי חשיבות רבה בפתרון בעיית חוסר הסובלנות וכי לאקלים כיתה חיובי השפעה
רבה בנושא הן על התנהגות הכיתה כלל והן על התנהגות הפרט כאינדיבידואל האחראי למעשיו.
ההשערה המרכזית היא שבכל כיתה (או קבוצה עם אינטראקציה חברתית) יכולים להיות סממני
חוסר סובלנות מסוימים, אשר נובעים מרגשות הילדים- שלעיתים אינם יודעים לבטא אותם
בדרכים אחרות (לדוגמא תסכול-תוקפנות).

בתחילת העבודה אסביר מהם הקשיים בהחדרת שינויים במערכת החינוך ומהי פעילות גומלין
בכיתה. אסביר מהי התקשורת כחלק מאקלים כיתה חיובי על מרכיביו השונים ומה הקשר בינו
לבין חוסר סובלנות.

בבדיקה אמפירית נבדקו תלמידים משתי כיתות שונות, בני אותו גיל באותו בית ספר, כך שהן
לכאורה זהות. אולם לא כך- באחת מהן הועברה תוכנית שיפור התקשורת ובשניה לא.
התוכנית שהועברה תאמה בצורה רבה את המחקרים. המורה, במקרה הנוכחי כותבת העבודה,
ביצעה פעילות החינוכית לשיפור האווירה בכיתה והגברת יכולת התקשורת (קלר, 1989). תוך כדי
הפעלת התוכנית נדרשו הילדים לחשיבה ביקורתית ויצירתית, פתיחות התנהגותית ומחשבתית.
כמו כן יושמה בכיתה אוירה דמוקרטית בכדי לעודד שיתוף פעולה ואכפתיות, המובילים לרצון
להגשמת מטרות משותפות של תלמידים ומורים ולסייע בהסתגלות התלמידים למערכת
(ברומברגר, 1994).

מקורות:

אדידג'ס יצחק (1992), צמיחה והתחדשות בארגונים, תל-אביב: ספריית המרכז הישראלי לניהול.
ברומברגר אופיר (1994), אלימות ובעיות משמעת בבית הספר, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, עמודים 5-27.
גארט ג'יימס, (1995) הקניית ערכים, הוצאת אח, חיפה.
זיו אבנר (1984), הכיתה כקבוצה חברתית, תל-אביב.
כספי אמנון (תשמ"ה), שינוי ופיתוח ארגוני, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן.
סמואל יצחק, (1996), ארגונים, זמורה ביתן, חיפה.
פוקס אינה (תשנ"ב), עיצוב מדיניות שינוי בבתי הספר, ירושלים.
קלר דיאנה (1989), מן המחקר אל המעשה החינוכי, סיכום ממצאי מחקרים בחינוך, מרכז החינוך והתרבות, ירושלים, עמודים 15-17.
שלום דודי, (1995), איך עושים חידוש אירגוני, ת"א, המכללה למנהל.
שמאק את שמאק (1985), תהליכים קבוצתיים בכיתה, הוצאת אח, חיפה, עמודים 160-178,42-32.
DEDE C., (1989), "THE EVALUATION OF INFORMATION. TECHNOLOGY: IMMPLICATION FOR CURRICULUM", EDUCATIONAL LEADERSHIP, VOL 47, 1, PP. 23-26.
HAVELOCK R.G., HOBERMAN A.M. (1977), SOLVING EDUCATIONAL PROBLEMS, IBE STUDIES, PARIS, PP.23-37
KNEIP W.M., "GLOBAL EDUCATION AS SCHOOL REFORM", EDUCATIONAL LEADERSHIP, VOL 47, 1, PP. 43-45.
MORRISH I., "INDIVIDUAL, GROUPS, INSTITUTIONS AND CULTURES RESISTERS INNOVATORS", IN MORRISH I., (1976) ASPECTS OF EDUCATIONAL CHANGE, PP. 87-102.
MORRISH I., "GENERAL SOURCES OF CHANGE AND PREDISPOSING FACTORS", IN MORRISH I., (1996), ASPECTS OF EDUCATIONAL CHANGE, PP.25-31.
MORRISH I., "THREE MODELS OF HOW CHANGE OCCURS", IN .MORRISH I., (1976), ASPECTS OF EDUCATIONAL CHANGE, PP. 119-134.
OLRICH D.C. (1989),EDUCATION REFORM: MISTAKES .MISCONCEPTIONS ,MISCUES MISTAKES, MISCONCEPTIONS, MISCUES.

תגים:

יחסי · גומלין · אקלים · כיתתי · פעילות · גומלין · הפחתת · אלימות · הבעת · רגשות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקשורת בין תלמידים בכיתה כרכיב לטיפוח ערך הסובלנות", סמינריון אודות "תקשורת בין תלמידים בכיתה כרכיב לטיפוח ערך הסובלנות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.