היישום אינו מחובר לאינטרנט

מלחמת ההתשה - אסטרטגיה וטקטיקה

עבודה מס' 062491

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המהלכים המדיניים והדיפלומטיים, הטקטיקה והאסטרטגיה הצבאית ומלחמות התשה בעולם.

12,533 מילים ,32 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פתיחה
מלחמת ההתשה
המטרה
לוח אירועים
פרק 1 - עמדות ומהלכים מדיניים
לפני, בעת ואחרי מלחמת ההתשה
מצרים
ישראל
ארה"ב
ברה"מ
מדיניות מבוקרת בין-מעצמתית במזה"ת
פרק 2 - מהלכים דיפלומטיים מתוכנית אלון
עד תוכנית רוג'רס
תוכנית אלון
ועידת הפסגה הערבית בחארטום
החלטה 242 של מועצת הביטחון
שליחות יארינג
תוכנית תשעת הסעיפים
שיחות ה4- ושיחות ה-2
תוכנית סיסקו
תוכנית רוג'רס
ישראל ותוכנית רוג'רס
מצרים ותוכנית רוג'רס
ברה"מ ותוכנית רוג'רס
בין עמדות ברה"מ למצרים ביחס לתוכנית רוג'רס
הסיבות ולקחי הכישלון מתוכנית רוג'רס
השפעת כישלון תוכנית רוג'רס על מלחמת ההתשה
פרק 3 - מלחמת ההתשה -
אסטרטגיה וטקטיקה צבאית
כללי
מלחמת ההתשה בראיה המצרית
מטרותיה של מצרים
ציפיותיו של נאצר מהמלחמה
מהלכיה הצבאיים של מצרים
היערכות צה"ל במלחמת ההתשה
דיון- מהי אפוא מלחמת התשה?
סיכום- מלחמות הערבים בישראל, כמלחמת התשה
ביבליוגרפיה

מבוא
בליל 8-7 באוגוסט 1970 באה לקצה המלחמה הרביעית בתולדות מדינת ישראל. המלחמה פרצה ב-8 במרס 1969 והיא התחוללה ברובה בקווי הפסקת האש עם מצרים, ירדן וסוריה. נוסף לצבאות ערב, נטלו בה חלק גם ארגוני המחבלים, שהעבירוה לתוך ארץ ישראל, לחו"ל ולגבול הלבנון. מחולל המלחמה, גמאל עבד אל-נאצר, כינה אותה "מלחמת התשה" (חרב אסתנזאף)1. בצה"ל כינוה "המלחמה על הפסקת האש".2

1. בבואנו לדון במלחמה זו, יש לקחת בחשבון את תוצאותיה של מלחמת ששת הימים, בה ראו ערבים רבים הדגמה לחוסר התוחלת של התקוות שעדיין רווחו בעולם הערבי, שישראל תוכה במהלך צבאי אחד. המלחמה גם יצרה מתח חסר תקדים בין האינטרסים העצמיים של מצרים ובין מחויבותה לעניין הפלסטיני וללאומיות הערבית בהקשרה הרחב. ההחלטות שקיבלה ממשלת ישראל ב-19 ביוני 1967 איפשרו למצרים להחזיר לעצמה את סיני תמורת שלום עם ישראל. נאצר היה מוכן לשלם בעבור סיני מחיר יותר גבוה מכפי שהניחו הכל ב-1967, אך לא את המחיר שתבעו ארה"ב וישראל. בשלוש השנים שבאו אחר כך ניסה נאצר לשווא לעצב וליישם אסטרטגיות חלופיות, כדי להיחלץ מן המיצר שאליו נקלע.

2. אזור המזרח התיכון מושפע משלושה מישורים:3
1. המישור הפנימי: הכולל גורמים ומרכיבים פנים-מדינתיים, המשפיעים על עיצוב המדיניות של המדינות המעורבות בסכסוך הישראלי-ערבי.
2. המישור האזורי: הכולל את מערכות היחסים השוררים בין הגורמים באזור, ובעיקר את היחסים הבינערביים.
3. המעגל החיצוני: הכולל את היחסים שבין מדינות המזרח התיכון ומעצמות-העל.

מלחמת ההתשה, שהתחוללה בשנים 1970-1969 היתה מלחמה בעלת מטרה מוגבלת, ונקודת הכובד שלה היתה בחזית קו התעלה. היא פרצה כתוצאה משתי מסקנות אליהן הגיעה מצרים: מסקנה מדינית ומסקנה צבאית.
המסקנה המדינית היתה כי חרף הניצחון הישראלי במלחמת ששת הימים, אין להשלים עם קיומה של ישראל ולקבל את תוצאות המלחמה כעובדות שיש לחיות איתן. מסקנה זו הפתיעה את ישראל, כיוון שהגיוני היה להניח כי לאחר המפלה המוחצת שנחלה מצרים ולאחר שהיתרון הצבאי הישראלי הומחש באופן חד-משמעי כל כך, יחפשו המצרים את הפתרון בזירה הפוליטית. אולם שבועיים לאחר תום המלחמה, פתחו המצרים בתקריות אש רציניות, תוך הסתייעות בארטילריה ובטנקים, וסיסמתם היתה: "מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח", סיסמה אשר קבעה לא אחיזה איתנה בעולם הערבי.4
המסקנה הצבאית של מצרים בעקבות מלחמת ששת הימים היתה כי במלחמה בה דומיננטי יסוד התמרון, אין למצרים של סוף שנות ה60- סיכוי לעמוד נגד צה"ל.
מסקנות אלה הולידו את תפיסת מלחמת ההתשה, אשר התגבשה בין היועצים הרוסיים והצבא המצרי.5

מטרת העבודה
1. דיון במהלכים המדיניים והדיפלומטיים לפני המלחמה, בעת המלחמה ואחריה.
2. דיון בטקטיקה והאסטרטגיה הצבאית לפני המלחמה, בעת המלחמה ואחריה.
3. בפרק הדיון נבחן באספקלריה צבאית את המאפיינים של מלחמות התשה בעולם.
4. בסיכום נבחן בזווית רחבה את מלחמות הערבים בישראל, כמלחמת התשה.
---------------------------------------------------------------------------------
1. שמעוני, יעקב. לקסיקון פוליטי של העולם הערבי. ירושלים: כתר, 1991.
2. בר-לב, חיים. "המלחמה ומטרותיה על רקע מלחמות צה"ל". מערכות, 266, ע' 1978 8,. (להלן: "בר-לב").
3. גלבוע, איתן ומרדכי נאור (עורכים). הסכסוך הערבי ישראלי: גורמים, עימותים, סיכויים. תל אביב, משרד הביטחון, 1981, עמ' 8. (להלן: "גלבוע").
4. שיפטן, דן. "ממלחמת ששת הימים למלחמת ההתשה". מערכות, 1977 13,-8 257,. (להלן: "שיפטן - התשה").
5. בר-לב, עמ' 3.

מקורות:

בר-לב, חיים. "המלחמה ומטרותיה על רקע מלחמות צה"ל". מערכות, 266, 1978.
בר אור, עמיר. "החלטת ממשלת ישראל להפציץ בעומק מצרים (1970)". מערכות, 334. 1994.
בר סימן טוב "אפקטיביות הפעלת חיל האוויר במלחמת ההתשה". יולי דצמבר 1969. מערכות, 283.
גבעון, א. צבי. עשרים שנה למלחמת ההתשה". הצופה, מוסף שיחות, רפורטז'ה. דיוקנאות. י"ז באלול תש"ן, 7-8.9.90.
גלבוע, איתן ומרדכי נאור (עורכים). הסכסוך הערבי ישראלי: גורמים, עימותים, סיכויים. תל אביב, משרד הביטחון, 1981.
דישון, דניאל. מערכת היחסים הבינערביים. תל אביב: מכון שילוח, 1974.
ויטו, אלכס. "מעורבות והתערבות הסובייטים במצרים 1967-1972". מערכות, 290-289.
זהר, אברהם. "מלחמת התשה". אסטרטגיה וטקטיקה. מערכות, 257: 1977.
זוהר, א. (2002), "לאופייה של מלחמת ההתשה 1936-1980 " מתוך סקירה חודשית, ההוצאה לאור, משרד הביטחון, ת"א.
יזהר, מיכאל. ארה"ב והמזה"ת. ת"א: עם הספר, 1977.
יעקבי, גד. כחוט השערה. איך הוחמץ הסדר בין ישראל למצרים ולא נמנעה מלחמת יום הכפורים. תל אביב, עידנים, 1989.
לנצמן, שרה. "תיווך אמריקאי בקונפליקט הישראלי-מצרי: המקרה של יוזמות התיווך של רוג'רס 1971-1969". עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה, 1979.
מייזל, מתי. "מטרות ברית המועצות במלחמת ההתשה". מערכות, 335: 1994
מיטל, יורם. "התפתחות מדיניותה של מצרים ביחס לסכסוך עם ישראל 1977-1967". חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת חיפה 1991.
מרגלית, דן. שדר מהבית הלבן. עלייתה ונפילתה של ממשלת הליכוד הלאומי. ת"א. אות-פז, 1971.
נדב, ספרן. העימות הערבי ישראלי 1967-1948. הוצ' מערכות. ת"א, 1969.
נדבה, יוסף (עורך). סכסוך ישראל ערב. רמת גן: רביבים, 1983. עמ' 35. (להלן: "נדבה").ספרן, נדב. מדינת ישראל ויחסיה עם ארה"ב. תל אביב, שוקן.
סלע, אביאם. "מלכודת לרוסים". "ידיעות אחרונות", 7 ימים, עמ' 15-14. 20.3.87.
פז-מלמד, יעל. "נמרים על קו המים". "מעריב" סופשבוע, עמ' 16. 13.10.89.
פלדמן, בתיה. מן הארכיון / חדשות 20 שנה להתשה, ע' 7-2, 10-9, 14013, 17-16, 19. 9.4.90.
קיסינג'ר, הנרי (תירגם אהרון אמיר). שנותי בבית הלבן. כרך א', ת"א, עידנים, 1980.
קפליוק, אמנון. "כך הפלתי מטוסים ישראליים" ראיון עם קולונל קונסטנטין פופוב. "ידיעות אחרונות", 7 ימים, עמ' 11-10. 2.3.90.
רייך, ברנרד וארנון גוטפלד. ארה"ב והסכסוך הישראלי ערבי. תל-אביב. מערכות, 1977.
שיפטן, דן. "ממלחמת ששת הימים למלחמת ההתשה". מערכות, 257, 1977.
שיפטן, דן. (ראיון). "דרכה של מצרים בסכסוך הערבי ישראלי". סקירה חודשית, מרץ 1979, 36-11. (להלן: "שיפטן - ראיון").
שמעוני, יעקב. לקסיקון פוליטי של העולם הערבי. ירושלים: כתר, 1991.
תמרי, דב, זאב איתן "התערבות צבאית של ברה"מ וארה"ב במזרח היכון". מרק א. הלר (עורך) בתוך המאזן הצבאי במזרח התיכון 1983, המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש יפה אוניברסיטת ת"א, בהוצ' ידיעות אחרונות. עמ' 298. 1983. (להלן: "תמרי").
Breacher, Michael. Decisions in Israel's foreign policy. London: Oxford University Press, 1974. pp. 482.
Riad, Mahmoud. The struggle for peace in the Middle East. London: Quarter books, 1981.
Quandt, B. William. Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli conflict 1967-1976. University of California, Press: 1977. pp. 92.
Quandt, B. William. Peace process: American Diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967. Booking institution: Washington D.C., 1993. pp. 81.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מלחמת ההתשה - אסטרטגיה וטקטיקה", סמינריון אודות "מלחמת ההתשה - אסטרטגיה וטקטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.