היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיווק דירות בשכונת מגורים לדתיים בלבד ע"י חברת משהב

עבודה מס' 062464

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים לאי נהירת הציבור הדתי לשכונות החדשות אותן מציעה החברה.

9,091 מילים ,35 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
מבנה החברה
סקירת הספרות
שכנוע צרכנים בטיב שירות
צורת הפרסום הראויה
הגירה בין עירונית
הגירה תוך עירונית
שיטת המחקר
מטרת העבודה
אוכלוסיית המחקר
הדגימה
כלים
שיטת הניתוח
הגדרות נומינליות של משתני המחקר
השערות המחקר
רציונל המחקר
תוצאות
דיון בתוצאות
סיכום העבודה
ביבליוגרפיה

נושא שיווק דירות בישראל הוא כיום הנושא הבוער ביותר- הענף במיתון וכל הקבלנים מנסים לגייס
את מיטב הפרסומאים על מנת למשוך לקוחות.
חברת משהב, נשואת עבודה זו, הקימה מספר פרויקטים ברחבי הארץ. חברת זו היא החברה
הדתית הותיקה ביותר והיא בונה לרוב לאוכלוסייה הדתית בלבד. החברה הקימה מספר מבני
מגורים בבאר שבע, אולם לא הצליחה למכור אותם, ודירות רבות נשארו ריקות. השאלה שעבודה זו
ניסתה לבדוק היא כיצד יכולה החברה לשכנע צעירים ומבוגרים דתיים כאחד לעזוב את תוככי העיר
ולעבור לגור בחברה.

מחקר זה עוסק בגורמים הדמוגרפיים, החברתיים, התרבותיים והסביבתיים המשפיעים על הגירה
תוך עירונית בקרב אוכלוסייה דתית ממעמד בינוני-גבוה, בשכונה עירונית. המחקר בודק באילו
נסיבות החליף אדם את דירתו ובחר בשכונת מגורים חדשה. כמו כן בוחן המחקר באיזה מידה קיים
דמיון או שוני מבחינות אלו בין אוכלוסייה דתית ואכלוסיה לא דתית.
סקירת הספרות העלתה כי ישנם גורמים רבים לרצון למעבר לשכונת מגורים, והם משתנים
מאוכלוסייה לאוכלוסייה. האוכלוסייה הדתית, בעיקרון, מעונינת לגור האחת ליד השניה. סיבה
נוספת להגירה למקומות ישוב בארץ ממקומות ישוב אחרים הם שירותי הרשות וטיבם.המודלים
העיקריים העוסקים בביקוש למגורים ברשויות המקומיות כפונקציה של רמת שירותי הרשות, ואכן
העבודה עלתה כי רבים מהנשאלים היו מעונינים לעבור לגור בבאר שבע- שהיא עיר מתפתחת
ומפותחת.

כלי המחקר הוא שאלון מובנה וסגור.
שיטת המחקר היא כמותית. שיטת המחקר הכמותי היא גישה מעשית, מחקר שהנתונים שלו
מובאים במספרים. מחקר זה בוחן השערות המניחות קשר בין המשתנים, והחוקר מנסה לאשש או
לסתור את ההשערה. המחקר הכמותי מצריך שימוש במדגמים גדולים, בכלי מדידה מובנים
ובניתוחים סטטיסטיים.
השאלונים כללו שאלות אודות משתנים אישיים ולאחר מכן שאלות אודות עמדותיו של המשיב לגבי
שיקום השכונה. הנחת היסוד היא כי התשובות תהיינה אמינות והסטיות תהנה בשל שונות בין
המראיינים.

מקורות:

אחימאיר א., עידן י. (עורכים), רשתות חברתיות בחברה מתגבשת, מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל, 13, 1985.
גולדפרב, מ. (1990), שביעות רצון ממגורים ונטייה למוביליות גיאוגרפית בשכונה עירונית, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
גינזברג יונה, דפוסי התנהגות ויחסי שכנות בבניינים רבי קומות- מחקר השוואתי, אוניברסיטת חיפה, 1978.
גינזברג יונה וצ'רצמן א., דפוסי התנהגות ויחסי שכנות בבניינים רבי קומות, אוניברסיטת חיפה, 1978.
גילה מנחם ושפירו שמעון, "השפעתם של מוצא עדתי ומרחק גיאוגרפי על קשרי שכנות בעיר ישראלית", מגמות, כ', 1974.
גילה מנחם ושפירו שמעון (1987), "תפקודי אזורי מגורים- השלכות למדיניות עירונית", עיר ואזור, 17, עמודים 18-5.
דגני ר. (1988), הערכת הנכנות לשלם עבור אכויות מגורים בשולי המטרופולין, חיפה: הטכניון.
דוידוביץ מרטון רונית, מגורים בעיר ותעסוקת נשים, הקשר בין מאפייני שכונת מגורים ופעילותם של נשים מחוץ לביתם, חיפה, 1985.
הרשקוביץ ש., (1976), "המערך המרחבי של האוכלוסייה הדתית בירושלים", מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ט, עמדים 174-156.
ויינטראוב ד.,(1982) "דיפרנציאציה חברתית ומקום מגורים: פיזור והרכב אוכלוסייה מרחביים וריבוד בישראל", מגמות, כ"ז, 4, עמודים 367-381.
כהן יהושוע, (1983) קשר אל שכונת המגורים ורשתות ידידות: מחקר בשלוש שכונות בירושלים, האוניברסיטה העברית.
כהן ז. (1999), הגדרת המרחב העירוני בשכונת מגורים מעורבת בתל-אביב, אוניברסיטת בר אילן.
כרמון נ. (1989),שיקום שכונות בישראל, הערכת תוצאות, חיפה: קרית הטכניון.
ממן דניאל ואחרים (1993), "עדה, סטטוס חברתי, ורשתות חברתיות", בתוך איזנשטדט ש.נ. ואחרים (עורכים), עדות בישראל ומיקומן החברתי, ירושלים, עמודים 131-135.
נחמיאס דוד ומנחם גילה (1994), "העיר המשכיות ותמורות", מחקרי ת"א, תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית, ת"א.
"נידות עובדים 1998-1964", תל-אביב: המכון הישראלי לפריון עבודה ויצור.
פרידמן מנחם, החברה החרדית, מקורות מגמות ותהליכים, ירושלים, 1991.
פרידמן מנחם, שלהב י., (1985), התפשטות תוך הסתגרות- הקהילה החרדית בירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל.
קרייזמן ב.,(1996), שכונות מגורים בישראל, ירושלים: משרד השיכון.
רגב לוקר, נ (1987), הגירה פנים עירונית במטרופולין של חיפה, חיפה: הטכניון.
רוזנברג ד. (1991), הגורמים המשפיעים על הגירה תוך עירונית בקרב אוכלוסייה דתית ולא דתית ממעמד בינוני-גבוה, אוניברסיטת בר אילן.
שחר א.,ליפשיץ ג.,(1995) "המערך המרחבי של ההגירה הבין אזורית בישראל",מחקרים בגאוגרפיה של א"י, עמודים 25-63.
שמגר י., הנדלמן לאה, "קידום חברתי ורשתות חברתיות במשפחות טעונות טיפוח בירושלים", בתוך, אחימאיר א. וירון ע. (עורכים), רשתות חברתיות בחברה מתגבשת: רב שיח, ירושלים, 1985, עמודים 35-55.
תבורי א., (1990), "דגמי חיים בשכונה מעורבת", עמודים 103-115, בתוך ליבמן י., (עורך), לחיות ביחד, ירושלים: כתר.
CALSTER G AND GARRY W. HESSER (1981), "RESIDENTIAL SATISFACTION COMPOSITIONAL AND CONTEXTUAL CORRELATES", ENVIROMENT AND BEHAVIOR, 13.
CAMPBELL A., (1976), THE QUALITY OF AMERICAN LIFE, N.Y., RUSSEL SAGE.
CARVAN P., WELLMAN B., (1974) "THE BETWORK CITY", IN EFFRAT M.P., THE COMMUNITY, N.Y. , PP.57-88.
COHEN YEHOSHUA, (1986) "ATTACHMENT TO PLACE AND SOCIAL NETWORKS IN TIMES OF CHANGE", IN MORELEY D, SHACHAR A., (EDS),PLANING IN TURBULENCE, JERUSALEM, PP.114-126.
LEE E.G. (1996), "A THEORY OF MIGRATION", DEMOGRAPHY, 3 (1): PP.47-57.
SHACHAR A., (1983), INTRAURBAN MIGRATION AND CHANGING CYCLE OF URBAN LIFE, JERUSALEM: HE JERUSALEM INSTITUTE OF ISRAEL STUDIES.
SHEFER D., (1986), "UTILITY CHANGES IN HOUSING AND NEIGHBORHOOD SERVICE FOR HOUSEHOLD MOVING INTO AND OUT OF DISTRESSED NEIGHVORHOODS", JOURNAL OF URBAN ECONOMICS, 19: PP.107-124.
TABORY E., (1989), "RESIDENTIAL INTEGRATION AND RELIGIOS SEGREGATION IN AN ISRAELY NEIGHBOHOOD", INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS, 13: PP.1-35.
ALLACE E. OATES (1995), THE EFFECT OF PROPERTY TAXES AND LOCAL PUBLIC SPENDING ON PROPERTY VALUES JOURNAL OF POLLITICAL ECONOMY, PP.957-971
POLANSKY H, (1973),"THE EFFECT OF PROPERTY TAXES AND LOCAL PUBLIC SPENDING ON PROPERTY VALUES", JOURNAL OF POLLITICAL ECONOMY.PP.994-1003.

תגים:

ענף · הבנייה · שכונת · מגורים · זוגות · צעירים · ציבור · דתי · הגירה · בין · עירונית · דירות · שכונה · בניין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיווק דירות בשכונת מגורים לדתיים בלבד ע"י חברת משהב", סמינריון אודות "שיווק דירות בשכונת מגורים לדתיים בלבד ע"י חברת משהב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.