היישום אינו מחובר לאינטרנט

חזקת החפות וכללי נטל השכנוע והבאת הראיות.

עבודה מס' 062288

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

6,094 מילים ,11 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

"חזקה היא שהנאשם הוא חף מפשע כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר"
אחת מזכויות היסוד של האדם, המוכרות בכל מדינה, ששלטון החוק שולט בה, היא שכל אישום בפלילים יישמע ויתברר במשפט הוגן ופומבי, וכל עוד לא הוכרע בו על ידי בית משפט מוסמך, איןהאישום מוכיח נגדו ולא כלום, והוא נחשב לחף מכל פשע.

במישור הפלילי, הכירה הפסיקה מאז ומתמיד בקיומה של החזקה ובהשפעתה על סדרי הדין ואף על הדין המהותי. השפעה זו ניכרת בשלושה שלבים. השלב הראשון הינו עוד לפני תחילת המשפט. בשלב זה מגדירה חזקת החפות את זכויות הנאשם במהלך חקירות המשטרה והתביעה טרם הגשת כתב אישום, התנאים למעצרו במהלך המשפט עד תומו, וזכויותיו האחרות כנאשם, טרם הוכחה אשמתו. השלבים הבאים הינם בתחום סדרי הדין. השלב השני הוא מהלך המשפט. חזקת החפות משפיעה על נטל השכנוע ועל הנטל להבאת הראיות. התביעה, המבקשת להוכיח את אשמתו של הנאשם, היא זו שתישא בנטלים אלו. השלב השלישי הוא הכרעת הדין ובו משמשת חזקת החפות מקור לרמת ההוכחה הגבוהה הנדרשת בהליך פלילי, שהיא הוכחה מעבר לכל ספק סביר.

חזקת החפות הינה אחת מזכויות היסוד של האדם בחברה המודרנית. עם זאת, כמו כל זכויות האדם, יש לקבוע את היקפן, וכן האיזונים וההגבלות במקרים של עימות עם זכויות יסוד אחרות. כך, ברור הוא כי פעמים וזכות זו המעוגנת בחזקת החפות תידחה בפני שיקולי בטחון המדינה, יציבות המשטר ואי פגיעה בזכויותיהן הבסיסיות ובחיי היום יום של אזרחי המדינה. חזקת החפות, מתפרשת היא אף לתחומים שמעבר לענישה הפלילית. בתחומי משפט אלו, יכול ותשתנה נקודת האיזון. במשפט המנהלי עולה שאלת האיזון עם הגשת כתב אישום כנגד נושא משרה ציבורית.
שאלת המשך כהונתו באותה משרה יוצרת עימות בין חזקת חפותו טרם הורשע בדין והעקרון הנוגד בדבר אמון הציבור במערכת הציבורית. אף הגשת כתב אישום כנגד בעלי משרות פרטיות, שהעיסוק בהן מצריך תחילה קבלת רשיון ממשלתי ובהן נדרש הנושא בהן לטוהר מידות (או כאשר העבירות נוגעות לתחומי עיסוקו של הנושא בהן), מעוררת את שאלת האיזון.

הטלת נטלי השכנוע והבאת הראיות על התביעה, במשפט האזרחי, כיישום כלל "המוציא מחבירו עליו הראיה", מקובלת אף היא כעקרון יסוד במשפטינו. הטלתם על התובע נובעת מהיותו, דרך כלל, המוציא מחבירו. במשפט אזרחי הולכים דיני הראיות אחר הדין המהותי, וכך התובע ישא בנטל השכנוע לגבי העובדות המקימות את עילת תביעתו. היה ויטען הנתבע טענות הגנה, עליו יהיה הנטל להוכיח יסודותיהן של אותן טענות. אולם יש לבחון המקרים בהם התובע איננו מוציא מחבירו.
במקרים אלו יתעמתו העקרונות הנוספים, בגינן מוטלים נטלי השכנוע והבאת הראיות על התביעה, כדוגמת תפיסתו של התובע כצד החזק יותר או תפיסתו של הנתבע כצד שישא בתוצאות החמורות יותר במקרה ויפסיד במשפט, מול עקרון המוציא מחבירו. כמו כן ייבדק האם הטלת הנטל הינה יישום של עקרון הסתברותי כלשהו. סוג הליכים בהם מצב זה מתרחש הם הליכי ערעורי מס,ודרכם אנסה לענות על מקצת משאלות אלו.
דיון נוסף בעבודתי קשור יהיה לדוקטרינת הנזק הראייתי, המבקשת לסטות מכללי הטלת הנטל הרגילים, במקרי נזק או רשלנות ראייתית מצד הנתבע. באמצעת בדיקת הפן הראייתי של הדוקטרינה אבחן שוב הרציונליים העומדים בבסיס הטלת הנטל על התביעה, דווקא במצבים בהם קיים צורך ונימוק לקביעת כלל נטל שונה.

תוכן העניינים:
מבוא
חזקת החפות במשפט הפלילי
חזקת החפות במשפט המנהלי
חובת הראיה וחובת ההוכחה בהתייחס לחזקת החפות
נטל השכנוע וחובת הראיה בערעורי מס
נטל השכנוע בתיקי נזיקין - דוקטרינת ה"נזק הראייתי"
רשימת מקורות - ספרות

מקורות:

יעקב קדמי, על הראיות - הדין בראי הפסיקה, הוצאת דיונון - אוניברסיטת תל אביב, 1999.
א' ארנון, דיני ראיות (ירושלים - התש"ל).
מ' לינדנשטראוס, חזקת החפות במשפט הישראלי ובמשפט האמריקני - סוגיות נבחרות, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 1999.
א' ברק, "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני)", מחקרי משפט יג (תשנ"ו-תשנ"ז) 5.
ד' ביין, "ההגנה החוקתית על חזקת החפות", עיוני משפט כב(1) (פברואר 1999), 11.
א' שטיין, "הצעת החוק בדבר החלפת סעיף 10א לפקודת הראיות: רעיונות חדשים עם פנים ישנות", מחקרי משפט י' (תשנ"ג), 157.
ד' ביין, "נטל השכנוע וחובת הראיה בדיני מסים (הרהורים בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין ע"א 1436/90 ארד נ' מנהל מע"מ), משפט וממשל (1995), 277.
י' פוטשבוצקי, "תקינות פעילות השלטון ונטל הראיה בערעורי מס (בעקבות פסק דין גיורא ארד), מיסים: דו-ירחון לענייני מיסים, ו(6) (1992), א/12.
ב' אופיר, "על נטל הראיה וסדר הבאת הראיות בערעורי מס הכנסה", מיסים: דו-ירחון לענייני מיסים ב(6), א/74.
א' פורת וא' שטיין, "דוקטרינת הנזק הראייתי: ההצדקות לאימוצה במצבים טיפוסיים של אי ודאות בגרימת נזקים", עיוני משפט כא(2) (1998), 191.
י' גלעד, "דוקטרינת הנזק הראייתי: האם הורם נטל השכנוע?", משפטים ל(2) (1999), 317.

תגים:

אזרחי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חזקת החפות וכללי נטל השכנוע והבאת הראיות.", סמינריון אודות "חזקת החפות וכללי נטל השכנוע והבאת הראיות." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.