היישום אינו מחובר לאינטרנט

המחתרת היהודית באלג'יריה

עבודה מס' 062267

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תרומת היהודים באלג'יריה והמחתרת היהודית האלג'יראית, למאמץ המלחמתי.

5,734 מילים ,8 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון: האנטישמיות באלג'יריה
פרק שני: המחתרת היהודית
פרק שלישי: מבצע "לפיד"
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מבוא
יקשה עלינו לקבוע מתי ראשיתה של ההתיישבות היהודית באלג'יריה, שכן סוגיה זו נתונה
במחלוקת; על פי גירסה אחת, עשרת השבטים שהתפזרו, חלקם הגיעו לאלג'יריה והתיישבו בה.1
גירסה שניה גורסת כי חורבן בית שני, הביא את היהודים להתיישב באלג'יריה.2
לעומת כל אלה, היסטוריונים טוענים, כי היהודים באו לאלג'יריה כ2500- שנה לפני ספירת
הנוצרים, יחד עם הברברים הראשונים והפניקים.3
גרעין יהודי זה ייהד את ילידי הארץ הקדמונים והפיץ בהם את אמונת היחוד.4
בתקופת הרומאים, בימי שלטונם באפריקה הצפונית, גדלה השפעת היהודים ותרבותם על
הברברים, אך הנצרות העוינת, הכמורה והקיסרים הרומאים שהתנצרו, רדפו את היהודים
ותומכיהם.
בתקופת הכיבוש המוסלמי, הברברים היו נתונים לשלטונה של מלכה יהודיה, מזרע ישראל, "דהינה
אל כהינה" היה שמה, מלכה ברברית יהודיה, גיבורה שעמדה בגבורה נגד המוסלמים עד שהוכרעה.
תחת השלטון המוסלמי, היהודים נחשבו כ"אהל אל ד'ימה", אשר על פי ברית עומר הופלו לרעה;
נאסר עליהם לכהן בתפקידים ציבוריים, לרכב על סוסים, להתלבש כמו המוסלמים, היה עליהם
לשלם מס מיוחד, מס ה"ג'יזה" וחבשו כובעים מיוחדים.5
רדיפות היהודים בספרד וגירושם במאות ה14- וה15-, הביאו יהודים רבים לאלג'יריה, וכך נוצרו שני
קהלים, היהודים הותיקים האוטורטוני והיהודים הספרדים.6
האימפריה העות'מאנית, היא שקבעה את גבולות אלג'יריה ואת שמה. עד אז המקום היה מוכר
במערב המרכזי.
ב1830-, נכבשה אלג'יריה ע"י הצרפתים ובאותה עת אמדו את מספר היהודים לכ30000,- איש7, בכל
אלג'יריה. היהודים קיבלו את הצרפתים בשמחה וביקשו מהצרפתים להעניק להם אזרחות צרפתית
ולהכניסם לחיק האומה הצרפתית. כיבוש העיר אלג'יר ב1830- ע"י הצרפתית הפך לחג יהודי לאומי.
ב1870- אדולף כרמיה, שכיהן כשר המשפטים הצרפתי, ממוצא יהודי, העניק ליהודי אלג'יריה
אזרחות צרפתית, בצו כרמיה המפורסם.8
פרסום צו כרמיה גרם לעליה באנטישמיות באלג'יריה ולגל של התקפות, פגיעות ופוגרומים
תקופתיים נגד יהודי אלג'יריה, אך מ1900- שרר שקט יחסי9. גל אנטישמיות זה נרשם מ1880- ועד
1894, עת משפט דרייפוס.
סוגיית המחקר, קרי מצב המחקר בנושא המחתרת היהודית באלג'יריה, לוקה לטעמנו, בדלות
ספרותית מדהימה, למעט ספר אחד שנכתב בנדון ומספר מועט של ספרים ומאמרים על יהדות
אלג'יריה המזכירים את המחתרת היהודית באלג'יריה במלחמת העולם השניה, ומבצע לפיד, לא
נחקרה סוגיה זו, שהיא מרתקת לכשעצמה, די הצורך.
למרות חשיבות מבצע לפיד למאמץ המלחמתי האנטי-נאצי גרמני במלחמת העולם השניה, הנושא,
לטעמנו, לא נחקר לעומקו.
ספרה של גיטה עמיפז-זילבר, הינו הספר היחיד שנכתב בהקשר לסוגיה זו ומסתמך על עדויות
ממקור ראשון. אנו כמובן מתבססים על הספר הזה.
ספרו של מיכאל אנסקי מזכיר את הסוגיה הנדונה באחד מפרקי הספר ומאמרו של ד"ר אריה
מוסקט אף הוא מתרכז בסוגיה זו.
נעזרנו בספרו של פרופ' דניאל יונה גולדהגן, תליינים מרצון בשירות היטלר, גרמנים רגילים והשואה,
ע"מ לבאר את המושג אנטישמיות ולתת רקע על האנטישמיות ותולדותיה ובכך להיטיב להבין את
האנטישמיות באלג'יריה.

מחקרו של אואט איב קלאוד, יהודי אלג'יריה במשך מלחמת העולם ה1945-1939 ,-2, העשיר אותנו
רבות בפרטים על אודות יהדות אלג'יריה בתקופה הנדונה, על האנטישמיות ועל החקיקה
האנטישמית במשטר וישי.
ספרו של ז'אק כהן היהודים באלג'יריה, אף שאינו דן בנושא מחקרנו, שפך אור על יהדות אלג'יריה,
כרקע לנושא דיוננו.
מאמרו של ד"ר אריה מוסקט מתרכז בסוגיה זו.
נושא מחקרנו הינו נושא המעורר עניין רב, שכן הוא מתאר בין שאר, את תרומת היהודים
באלג'יריה והמחתרת היהודית האלג'יראית, למאמץ המלחמתי של בעלות הברית נגד החיה הנאצית
במהלך מלחמת העולם השניה.

במחקרנו זה נקדיש את הפרק הראשון לאנטישמיות באלג'יריה, ליחס כלפי היהודים ערב ובמהלך
מלחמת העולם השניה, אלה התנאים שהבשילו את הקמת המחתרת היהודית.
הפרק השני יוקדש להקמת המחתרת היהודית באלג'יריה.
הפרק השלישי ידון במבצע לפיד והשלכותיו.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.1. Jacques Cohen, Les Israelites de l' Algerie, Paris, Arthur Rousseau Editeur, 1900, p. 24
2. מיכאל אנסקי, היהודים באלג'יריה, ירושלים, הוצאת קרית ספר, 1983, עמ' .9
3. שם, שם.
4. שם, שם.
Cohen .5, עמ' .26
6. אנסקי, עמ' .11
Cohen .7, עמ' .24
8. גיטה עמיפז-זילבר, מחתרת יהודית באלג'יריה 1942-1940, ת"א, משרד הבטחון, 1983, עמ' .13
9. שם, שם.

מקורות:

עמיפז-זילבר גיטה, מחתרת יהודית באלג'יריה 1942-1940, תל-אביב, משרד הבטחון, 1983.
אנסקי מיכאל, יהודי אלג'יריה, ירושלים, 1983.
גולדהגן יונה דניאל, תליינים מרצון בשירות היטלר, גרמנים רגילים והשואה, ת"א, ידיעות אחרונות וספרי חמד, 1998.
Aouate Yves Claude, Les Juifs D'Algerie durant La Seconde guerre Mondiale, Nice, Universite de Nice, 1984.
Cohen Jacques, Les Israelites de l' Algerie, Paris, Arthur Rousseau, 1900.
אריה מוסקט, "יהודים כובשים את אלג'יר", משואה, תל-יצחק, 1975.

תגים:

מלחמת · העולם · השניה · מחתרות · גרילה · לפיד · באלג · האנטישמיות · יריה · מבצע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המחתרת היהודית באלג'יריה", סמינריון אודות "המחתרת היהודית באלג'יריה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.