היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות תלמידים כלפי תלמידים חירשים והחירשות בכלל

עבודה מס' 061991

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח המושג חירשות לפי תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית והצגת מחקר שנעשה במסגרת בית הספר.

7,471 מילים ,21 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בבואנו לדון בתיאוריות ומחקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית: בעיקר תפיסות חברתיות, מערכות-יחסים והשפעה חברתית. מצאתי לנכון לדון בנושא החירשות וכיצד היא נתפסת בעיקר אצל בני נוער.
פסיכולוגים חברתיים זיהו מספר עקרונות ומושגים אחרים שנראה כי הם שולטים באופן בו אנו מתייחסים לאנשים אחרים ביחסים בין-אישיים. עקרונות ומושגים בסיסיים אלה אפשרו לפסיכולוגים החברתיים לחזות מראש את התנהגויותינו בהקשרים בין-אישיים ספציפיים. בעבודה זו אתרכז בתיאוריות: (גרהם, מ. 2000)
משיכה בין-אישית; דעות קדומות\סטריאוטיפים; עמדות כלפי השונה.

מטרות ושיטת העבודה
להבנת בעיית החירשות על כל היבטיה החברתיים, אערוך דיון תיאורטי ויישומי לפי הפרקים הבאים:
1. הצגת התיאוריות הרלבנטיות מתחום הפסיכולוגיה החברתית: משיכה בין-אישית; דעות קדומות\סטריאוטיפים; עמדות כלפי השונה.
2. נגדיר בכלליות את המושג "חירשות". באותו הפרק אציג גם את גיבוש האישיות של החרש על פי התיאוריה של בקר וגופמן; נדון במחסום השפה של הנער החרש, אגדיר את המושג שפה, משמעות יחסי הגומלין עם שותפי התפקיד; נתאר את חיי החברה של הנערים והנערות החרשים: השתלבותם בחברה הרגילה, במקומות בילוי וחיי החברה שלהם, חיי עולם הדממה; נעסוק בתחום החינוך של בני הנוער החרשים, השתלבותם בבתי-ספר רגילים, בכיתות מיוחדות ואף בכיתות שילוב עם ילדים שומעים; נעסוק בבני הנוער החרשים והשתלבותם כאזרחים רגילים בכל תחומי החיים.
3. יישום התיאוריות והקשרם המעשי לנושא החירשות, ע"י מחקר בין שתי קבוצות אוכלוסיית תלמידים מבית ספר תל אביבי, שישיבו לשאלון עמדות.
4. אתייחס לתהליך הרפלקטיבי שעברתי במהלך הלימודים ובכתיבת עבודה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
התיאוריות בפסיכולוגיה חברתית
בעיית החירשים בישראל
א. החרשים כתת-תרבות
ב. מחסום השפה
ג. חיי החברה של בני הנוער החרשים
ד. בני הנוער החרשים כתלמידים בבתי ספר רגילים
ה. בני הנוער החרשים כאזרחים "רגילים"
יישום התיאוריות בפסיכולוגיה חברתית בהקשר ל"חירשות" (שיטות המחקר)
יישום הממצאים לתיאוריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

מקורות:

בן-ארזה, חנה. השפעת צורות תקשורת וקבלה הורית על דימוי עצמי והסתגלות חברתית של ילדים חרשים. ח"מ, חמו"ל, 1981.
בן דורי, ר. והנדלס, י. (1992). סקר דעת קהל: עמדות הציבור כלפי עולי ברית המועצות - נתוחי נתונים. כלכלה ועבודה, 9, 52-48.
גרהם, מ. פסיכולוגיה חברתית אוניברסיטת ברמינגהם/אנגליה (תדפיס הקורס)
ידין, צבי. השפעת המסגרות החינוכיות שלהחרשים על רמת שאיפתם ודימויים החברתי-אישי במגע עם שומעים. רמת-גן. חמו"ל, 1977.
כץ, שלמה. מחקר מעקב של בוגרי מסלולי לימוד והכשרה מקצועית על יסודית. ח"מ, חמו"ל, 1979.
ליפסון, שניאור. בריטניקה לנוער. י"ם, "בית ההוצאה הירושלמי", 1978.
מיסניק, אסתר. דימוי עצמי של בני נוער חרשים באוירת תקשורת וביחסי סביבה שונים במשפחה ובחברת בני הגיל. ת"א, חמו"ל, 1982.
משה ליסק, דנקן מיטשל. לקסיקון דביר לסוציולוגיה, הוצאת דביר בע"מ, 1984.
סלעי, יהודית. השתלבותם של חרשים בוגרי פנימיות בחברת השומעים. ח"מ, משרד הסעד, המחלקה למחקר, 1972.
פלאוט, אביבה. השפעת סוג המגע בין תלמידים שומעים וחרשים בבי"ס רגילים ועמדת המורה על קבלה חברתית של תלמידים חרשים ע"י חבריהם השומעים. רמת גן, חמו"ל 1977.
פיליפ סליזניק וליאונרד ברום. הסוציולוגיה - יסודות עקרונות וגישות. י"ם, 1987.
צרפתי, לינדה. חרשות - מסגרת לימודים - מושג עצמי והסתכלות. רמת גן, חמו"ל 1975.
שפירא יונתן ובן אליעזר אורי. יסודות הסוציולוגיה, י"ם, 1987.
אנו עוד נשמע. מתולדותיה ופעולותיה של אגודת החרשים בישראל. ח"מ, חמו"ל, 1950.
דש. האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת. ת"א.
הכשרת ליקויי שמיעה לעתודה בעולם הטכנולוגי. בת קול 9, 1990.
מהי שפה מרומזת. קול למורה. כרך 20, 1988.
Margolis, H. McGettigan, J. (1988). Managing resistance instructional modifications in mainstreamed enviroments, Rrmedical and Special Education, 9(3), 15-21.
Munson, S.M. (1987). Regular education teacher modification for ainstreamed mildly handicapped students, The Journal of Special Education, 20(4), 489-502.
Rosenbaum, P.L., Armstrong, R.W. King, S.M. (1987).Parental attitudes toward children with handicaps: New perspective with a new measure, Developmental and Behavioral Pediatrics, 307-411.

תגים:

חריג · מום · סטריאוטיפ · תרבות · דעה · קדומה · שפת · הסימנים · בית · הלן · קלר · שונה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות תלמידים כלפי תלמידים חירשים והחירשות בכלל", סמינריון אודות "עמדות תלמידים כלפי תלמידים חירשים והחירשות בכלל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.