היישום אינו מחובר לאינטרנט

טעמי המצוות

עבודה מס' 061913

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בסוגיית טעמי המצוות בכלל ולשיטתו של הרמב"ם בפרט

9,427 מילים ,12 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

בפרק ל"ה חלק ג' למורה נבוכים, כותב הרמב"ם: "ראיתי לחלוק המצוות כלם לפי זאת הכוונה אל י"ד כללים" וכאן מונה הכותב את ארבעה עשר הכללים, ומסיים: "ואחר שהגדתי מצוות אלו הכללים אשור למצווה כל כלל מהם מצוה מצוה ממה שיחשב שאין תועלת בה או שהיה דין שלא יושכל כלל ואבאר עלתה (עילה = סיבה) ומקום תועלתה מלבד המעט אשר לא השגתי בהם עד היום".
ובשאלת טעמים למצוות קובע הרמב"ם במורה נבוכים ג',כ"ו, בדברים ברורים ושאינם משתמעים לשתי פנים, כי יש טעמים: "כל מצווה ואזהרה מהם [עשה ולא תעשה ממצוות התורה] נמשכת אחר החכמה והמכון בה - תכלית אחת [מסויימת לכל מצווה] ושהמצוות כלם [עשה ולא תעשה] יש להם סיבה, ומפני התועלת [שיש בהן] צוה בהם [אותן]".
בטרם אדון בסוגיית טעמי המצוות בכלל ושיטת הרמב"ם בפרט, מן הדין שתחילה אביא סקירה על איש ענק זה, אשר נוהגים לכנותו "הנשר הגדול".

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק ראשון - רבי משה בן מימון - הרמב"ם
א. המורה לדורות
ב. דברי הערכה והערצה - דוגמאות
ג. תולדות חייו
ד. אדם לעמל יולד
1. סדר יומו
2. התורה כולה
3. מדברי רבינו
פרק שני-המצוות וחקירת טעמיהן
א. רקע היסטורי
ב. המודל לבחינת שיטות בסוגיית טעמי המצוות
ג. משמעות העמדות משאלות המודל
פרק שלישי- סוגיית טעמי מצוות לפי שיטת הרמב"ם
א. האם יש טעמים למצוות?
1. הוכחה פילוסופית
2. הוכחות מן המקרא
3. הוכחות מדברי חז"ל
4. הוכחה פרשנית מקורית
א) פירושי חז"ל
ב) פירושי ראשונים שקדמו לרמב"ם
ג) פירוש הרמב"ם
ב. האם בכוחנו לגלות את טעמי המצוות?
ג. הרשאים אנו להתעסק בטעמי מצוות?
1. סכנת האנטינומיזם (הפילוסופי)
2. המניעים השכלתניים-דתיים
א) השלמות השכלית
ב) הגנה מפני שגרתיות (המניה הספיריטואליסטי)
ג) הגנה מפני הבנות מוטעות והחטאת המטרה הרוחנית המבוקשת
ד) תורה מן השמים
ד. האם יש לפרסם את טעמי המצוות?
ה. טעמי המצוות - יחסיים או מוחלטים?
ו. טעמי המצוות וצורכי הפולמוס
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ר' משה איסרליס (רמ"א). שאלות ותשובות, תשובה ז.
ר' יצחק בן משה. "מעשה אפד", וינה, רכ"ה (מהדורת-צילום, הוצאת מקור, ירושלים, תש"ל).
ר' משה בן נחמן (רמב"ן). באיגרת "טרם אענה", כתבי הרמב"ן, מהדורת שעוועל, ירושלים, תשכ"ג, עמ' שלח.
עמנואל בן שלמה הרומי. מחברות עמנואל, מהדורת דב ירדן, ירושלים, תשי"ז,
ר' יש"ר דילמידיגו. "מכתב אחוז", מלא חפניים, עמ' י-יא, יח-יט.
היינמן יצחק. "טעמי המצוות בספרות ישראל", א-ב, ירושלים תשנ"ז.
ר' מנחם המאירי. בית הבחירה למסכת אבות, פתיחה.
הרמב"ם. מורה נבוכים חלק שני, פרק: מ'. חלק שלישי, פרקים: כ"ה כ"ו כ"ז כ"ח ל"ה מ,; הלכות יסודי התורה ב,ב; הלכות תשובה י,ו. הלכות מזוזה, ה,ד. הלכות קריאת שמע א,ב. הלכות מעילה, ח,ח; הלכות תמורה ד,יג.; הקדמה לספר משנה תורה.
ר' ידעיה הפניני. "איגרת התנצלות", נדפסה בשו"ת הרשב"א, סי' תיח.
ר' יצחק עראמה. "עקידת יצחק", הקדמה.
ט' פרשל. "ממשה עד משה", בתוך: מ' זהרי, א' טרטקובר וח' אורמיאן (עורכים), הגות עברית באמריקה, תל אביב, תשל"ב.
ע' שטינזלץ. "הנשר הגדול", תרביץ, מה (תשל"ו), עמ' 159-157.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טעמי המצוות", סמינריון אודות "טעמי המצוות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.