היישום אינו מחובר לאינטרנט

יישום ניהול איכות ( T.Q.S - T.Q.E - T.Q.M )

עבודה מס' 061828

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: שיווק חינוכי בבית הספר "שיפמן" עקב משבר ארגוני

7,848 מילים ,32 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תולדות החינוך מלאות בדוגמאות של הדרכים בהן השפיעו מודלים וחידושים בתעשייה על עולם החינוך. חלקם אף ביטאו במפורש את הזיקה שבין תעשייה וחינוך: ההערכה היא כשלעצמה אותה פעילות מתודולוגית, בין שמנסים להעריך מכונות קפה או מכונות לימוד, תוכניות מגורים או תוכניות לימודים.
כל מי שתופס את המוסד החינוכי כמערכת פתוחה, אשר הכנסת שינויים היא צורך קיומי עבורה, צריך לבדוק כיצד ניתן להשתמש בגישות ניהוליות מודרניות ולשפר בעזרתן את מערכת החינוך.
השיווק במערכת החינוך עבר בשנים האחרונות מהפיכה שקטה שבאה לידי ביטוי בשינוי תפיסת מקומו בארגון. המעניין הוא שמהפיכה זו התחוללה בארגון בעל אוריינטציה חברתית מובהק, שבו השיווק נתפס לעתים כאנטי-תיזה למטרות הארגון, ולא פגעה במטרות הארגון ובתרבות הארגונית שלו. להיפך, המהפכה השיווקית אף עזרה לארגון לקדם את מטרותיו החברתיות.

מאמר זה מתבסס על שיחה עם הגב' רחל ציילר, האחראית על נושא האיכות בבית הספר ויוזמת תהליך השינוי והשיפור במוסד ועל מסמך המרכז עקרונות כלליים בתהליך השיפור של בית ספר "שיפמן".

הבעיה
לפני תחילת השינוי היתה תחושה של חוסר אונים, דריכה במקום, עבודה רבה ותוצאות זעומות, חוסר מוטיבציה של תלמידים ומורים, הישגים נמוכים בבחינות בכלל ובבחינות הבגרות בפרט, נשירה של תלמידים טובים, שפנו ללמוד בבתי ספר עם תדמית טובה יותר בחיפה. באווירה של "אין מה לעשות" ותדמית נמוכה של הישוב ושל בית הספר.
במאמר זה אסקור את השינוי שחל בתפיסה השיווקית של מערכת החינוך בשנים האחרונות, על רקע התיאוריות העוסקות בתרבות ארגונית וקונפליקטים ניהוליים האופייני לארגונים הפועלים ללא כוונת רווח. כמו כן ננסה להשיב על השאלה, האם משווקים חינוך והשכלה כשם שמשווקים מוצר תעשייתי, מסחרי, חקלאי וכו'.

המטרה
1. דיון בגישות: T.Q.S , T.Q.E , T.Q.M ויישומן במערכת החינוך.
2. דיון ביסודות השיווק תוך התמקדות בשביעות רצון ה"לקוח" (הורים תלמידים) במערכת החינוך.
בחלק האמפירי של מאמר זה אתייחס, לתיעוד וראיון עם גב' רחל ציילר (יוזמת תהליך השינוי והשיפור בבית הספר "שיפמן" בטירת הכרמל), כדי לבחון מעשית יישום ניהול איכותי ושיווק בחינוך, (שיטת השיפור שנבחרה.
(TOTAL QUALITY STUDENT) T.Q.S -

תוכן עניינים:
מבוא
א. כללי - סוגיות עיוניות הקשורות לאירוע
ב. האירוע
ג. נתוני רקע
ד. הצגת הבעיה
ה. מבנה הסימנריון לאור האירוע
T.Q.M - T.Q.E - T.Q.S
א. T.Q.M - ארבע עשרה הנקודות
ב. ייחודה של מערכת החינוך כמערכת ארגונית וניהולית
ג. עקרונות יישום גישת ה- T.Q.M
ד. גישת T.Q.E הפתרון ליישום גישת הT.Q.M- בחינוך?
ה. TOTAL QUALITY STUDENT - T.Q.S
הבסיס המשותף לשיווק ול- T.Q.M
"שביעות רצון הלקוח"
א. בין ניהול איכות לשיווק
ב. דרישות הלקוח
ג. גישות יסוד בניהול
ד. לקוחות מערכת החינוך
ה. תורת השיווק והלקוח
ז. דילמות השיווק במערכת החינוך
ח. סיכום סקירת ספרות
יישום ניהול איכות ושיווק חינוכי
בבית הספר "שיפמן"

שלב א' בתהליך היישום של T.Q.S
בבית הספר "שיפמן"

שלב ב' בתהליך היישום של T.Q.S
בבית הספר "שיפמן"
פתרון המשבר האירגוני
א. ממצאים
ב. ההצלחה בשיווק עקב השיפור והשינוי
ג. השפעות רוחב
ד. המשכיות
ה. קשיים
ו. סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

גאבור, א. (1990). האיש שחולל את מהפיכת האיכות. תל-אביב.
פרידמן, י., ענבר, ל. (1992). ניהול מתקדם בבית הספר יישום שיטת T.Q.M. ירושלים, מכון הנרייטה סולד.
נצר, מ. (1994). T.Q.M ניהול איכותי כולל. תל אביב: פרולוג.
פרידלר, א. (1993). "חינוך איכותי? יש כזה! יישום עקרונות של ניהול איכותי כולל (T.Q.M) במוסד חינוכי", מקרא ועיון גליון מס' 63, ניסן תשנ"ג אפריל 1993. עמ' 32-22.
גלי, י. (1979). "תפקיד המנהל בעידן שינויים בחינוך". עיונים בחינוך, 22, עמ' 72-57.
חן, ד. (1991). "מערכת החינוך בישראל לקראת המאה 21". בתוך: שרה גורי ואחרים (עורכים): "הכנסת שינויים למערכת החינוך" מקראה א, תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
ג. בנק. (1993). T.Q.M השיטה ויישומה, עתרת הוצאה לאור, מהדורה 9.
מילר, י. (1992). מכוונות לשירות, ספר הכנס הבינלאומי התשיעי של האיגוד הישראלי לאבטחת איכות. ירושלים.
אשכול, מ. (1992). מדידת שביעות רצון לקוחות - הבסיס ל-T.Q.M. הספר התשיעי של האיגוד הישראלי לאבטחת איכות. ירושלים.
ח. דגני וז. דגני. (1993). "שוויון ולא שיווק" סטטוס, דצמבר 1993.
י. מילר. (1992). מכוונות לשירות. ספר הכנס הבינלאומי התשיעי של האיגוד הישראלי לאבטחת איכות, ירושלים.
הרמן, ד. "מהו חינוך אם לא שיווק". סטטוס 29: 32-31, 1993.
ארז, מ., נוה, א., איצקוביץ, א. (1993). סימפוזיון בנושא: הגורם האנושי בניהול איכות. הכנס הלאומי השני של האיגוד הישראלי לאיכות, נובמבר 1993.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
שור, ח. (1992). איכות כוללת, בקרת איכות ותכנון לאיכות. תל-אביב.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
Baldrige, M. (1992). The Malcolm Baldrige National Quality Award Criteria.
Deming, W.E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge, Mass.: MIT press.
Department of Defense. (1980). Total Quality Management Guide. (Washington, DC, Government Printing Office).
Earley, C.P. Erez, M. (in press). Global Management Through Self-Identity. Oxford University press.
Elshennawy, A.K., McCarthy, K.M. (1992). Implementing total quality management at the US Department of Defense. Total Quality Management, 3(1), 31-46.
Juran, J.M. (1989). Juran on Leadership for Quality: An Executive Handbook. New York: Free press.
Kilmann, R.H., Saxton, M.J. (1983). The Kilmann-Saxton Culture-Gap Survey. Pittsburg, PA: Organizational Design Consultants.
Kilmann, R.H., Saxton, M.J., Serpa, R., Associates. (1985). Gaining Control of the Corporate Culture. San Francisco: Josse-Bass.
Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. New York: Harper Row.
Lundberg, C. (1985). On the feasibility of cultural interventions in organizations, In P.J. Frost, L.F. Moore, M.R. Louis, C. Lundberg, J. Martin (Eds.), Organizational Culture (pp. 169-185). Beverly Hills, CA: Sage.
O'Reilly, C. (1989). Corporations. Culture, and commitment: Motivation and social control in organizations. California Management Review, 31(4), 9-25.
O'Reilly, C.A., Chatman, J., Caldwell, D.F. (1991). People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34(3), 487-516.
Reeves, C.A. Bednar, D.A. (1994). Defining quality: Alternatives and implications. Academy of Management Review, 19(3), 419-445.
Rousseau, D. (1990). Assessing organizational culture: The case for multiple methods. In B. Schneider (Ed.), Organizational Climate and Culture. (pp. 153-192). San Francisco: Jossey-Bass.
Schin, E.H. (1985). Organization Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers.
Schin, E.H. (1985). Organization Culture. American Psychologist, 45(2), 109-119.
Thompson, K.R., Luthans, F. (1990). Organizational culture: A behavioral perspective. In B. Schneider (Ed.). Organizational Climate and Culture. (pp. 319-344). San Francisco: Jossey-Bass.
Wilkins, A.L., Dyer, W.G. (1988). Toward culturally sensitive theories of culture change. Academy of Management Review, 13(4), 522-533.
Wilkinson, A. (1992). The other side of quality: `soft' issues and the human resource dimension. Total Quality Management, 3(3), 323-329.
Williams, A., Dobson, P., Walters, M. (1989). Changing Culture:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יישום ניהול איכות ( T.Q.S - T.Q.E - T.Q.M )", סמינריון אודות "יישום ניהול איכות ( T.Q.S - T.Q.E - T.Q.M )" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.