היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסה של ארה"ב לגרמניה בתום מלחמת העולם השניה

עבודה מס' 061684

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היחס לגרמניה כתחילת הנטישה של הגישה הבדלנית האמריקאית.

3,214 מילים ,11 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בגורמים שעיצבו את יחס ארצות הברית לגרמניה לאחר מלחמת העולם השניה. בעבודה יסקרו האסכולות השונות בחשיבה האמריקאית, והאפשרויות מולן ניצבו נשיאי ארצות הברית, בנסיון להבחין מה היה הגורם המרכזי למדיניות שבחרה ארה"ב. הקשרה הרחב של שאלה זו הוא מיקומה של ארצות הברית כגורם משפיע על מדינות מ-1945 ועד ימינו, כשגרמניה היא מקרה מייצג בתהליך נטישת הבדלנות האמריקאית. בנוסף, בעקבות השפעת ארה"ב הפכה גרמניה מגורם בעייתי במערכת הבין לאומית לגורם אינטגרלי וחיובי, ויש לעמוד על ההתפתחויות שהובילו לשינוי זה.
בפרק א' תתואר בקצרה עמדת ארצות הברית לפני המלחמה לגבי מעורבות במלחמה בפרט, ובפוליטיקה האירופאית והעולמית בכלל. כן תתואר הדינמיקה אשר הביאה לכניסת ארה"ב למלחמה ב-1941, ולסיום, כדי לתחום את טווח הזמנים בו ידון גוף העבודה, יצוינו נקודות מרכזיות בגישה האמריקאית לגרמניה ואירופה לאחר 1945. פרק ב' יתמקד בדיון הפנימי בארה"ב בשאלת היחס לגרמניה, ובשאלה זו בקרב בעלות הברית במהלך המלחמה. פרק ג' יתאר את תהליך העיצוב הסופי של מדיניות ארצות הברית במהלך 1945.
עבודה זו דנה רק בצד האמריקאי. אין הכוונה, מפאת קוצר היריעה והצורך במיקוד, להציג את המגמות הפנימיות בגרמניה אל מול כוונות ארה"ב. התהליכים המתוארים בעבודה זו יובאו בקווים כלליים, מתוך רצון להמחיש מספר רחב ככל האפשר של דרכי חשיבה וגורמים, שהשפיעו על עיצוב יחס ארה"ב לגרמניה לאחר המלחמה. לפיכך יתוארו בפרק ב' תהליכי החשיבה הפנימיים, והעמדתם מול בעלות הברית. בפרק ג' יתואר שלב קבלת ההחלטות לאחר המלחמה, לנוכח אילוצי המציאות, אשר לאורם בחרו רוזוולט ( Roosevelt), וטרומן (Truman) אחריו, בדרך מסוימת. כך יוצב הדיון הפנימי האמריקאי בהקשרו הריאלי: ההכרח לבחור בדרך פעולה שתואמת את האינטרסים קצרי וארוכי הטווח כאחד, אל מול המציאות.

תוכן עניינים
מבוא
פרק א': רקע היסטורי
א.1. ארה"ב בשנות השלושים- מגמה של בדלנות
א.2. עמדת ארה"ב כלפי התפתחות המשבר באירופה
א.3. ארה"ב בתחילת מלחמת העולם השניה, וכניסתה למלחמה ב1941
א.4. לאחר 1945- מדיניות ארה"ב במערב גרמניה ומערב אירופה

פרק ב': 1943-1945- הדיון הפנימי בארה"ב ובקרב בעלות הברית בשאלת היחס לגרמניה לאחר
המלחמה
ב.1. יסודות החשיבה הבין לאומית האמריקאית במהלך המלחמה
ב.2. שאלת היחס לגרמניה בקרב בעלות הברית במהלך המלחמה

פרק ג': התפתחויות בגישת ארה"ב לגרמניה במהלך 1945
ג.1. ועידת יאלטה
ג.2. מות רוזוולט באפריל 1945 וועידת פוטסדם ביולי 1945

סיכום
רשימת מקורות

מקורות:

קאר, א.ה. יחסים בין לאומיים בין שתי מלחמות עולם 1914- 1939 ,תל אביב: עם הספר, 1968.
קנדי,פול. עלייתן ונפילתן של המעצמות הגדולות, תל אביב: דביר, 1992.
Boehling, Rebecca. A Question of Priorities, New.York: Berghahn Books,1996.
Duroselle, Jean-Baptiste. From Wilson to Roosevelt, New York: Harper Torchbooks, 1968.
Eisenberg, C.W., Drawing The Line, New.York: Cambridge university press, 1996.
Kleinfeld, Gerald R. et al "The Genesis of American Policy Toward the GDR", in Reiner Pommerin, ed. The American Impact on Postwar Germany, Providence: Berghahn Books, 1995.
Kuklick, Bruce. American Policy and the Division of Germany, London: Cornell University Press, 1972.
Marquardt Bigman, Petra. "Behemoth Revisited: the Research and Analysis Branch of the OSS in the Debate of US policies towards Germany, 1943-46", Intelligence and National Security, vol. 12, no. 2, 1997.
Smyser, W.R. from Yalta to Berlin, New.York: St. Martin Press,1999.
Trachtenberg, Marc. A Constructed Peace, New Jersey: princeton university press, 1999.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסה של ארה"ב לגרמניה בתום מלחמת העולם השניה", סמינריון אודות "יחסה של ארה"ב לגרמניה בתום מלחמת העולם השניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.