היישום אינו מחובר לאינטרנט

תמורות במפלגת שינוי -מבט היסטורי והשוואתי

עבודה מס' 061509

מחיר: 385.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת שינוי ההיסטורית לשינוי של לפיד תוך התייחסות לשאלה האם זוהי למעשה מפלגה חדשה.

11,103 מילים ,49 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

התהליכים והשינויים שעברו על תנועת שינוי הם העומדים במרכזו של חיבור זה. התנועה אשר זכתה להצלחה גדולה ומרשימה בבחירות לכנסת ה-16, ולזכות במספר מושבים (15) שמעולם לא התקרבה אליו בעבר.
הנחת היסוד שעומדת מאחורי חיבור זה היא שהצטרפותו של העיתונאי יוסף לפיד לתנועה והעמדתו בראש הרשימה, היא נקודת מפתח בהיסטוריה של מפלגה זו, שעברה מספר זעזועים לא מבוטל במהלך 28 שנות חייה.
על כן בכוונתי לבדוק כיצד השפיע נקודת מפתח זו על עתיד המפלגה, והאם השינויים הם כה מרחקי לכת עד כי ניתן כבר לדבר על מפלגה "חדשה"?. אזרחים רבים בישראל, בניהם גם תלמידים של המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, לא תמיד מודעים להיסטוריה הארוכה שעומדת מאחורי תנועת שינוי, וסבורים כי לפיד עם הצטרפותו לפוליטיקה ייסד מפלגה חדשה.
המקורות הספרותיים על תנועת שינוי הם מוגבלים ומצומצמים, על כן התבססתי בחיבור זה בעיקר על קטעי עיתונות אשר סקרו את הנעשה במפלגה, וכן על ראיון אישי עם חבר הכנסת אברהם פורז, אשר השלים מספר פרטים חשובים הקשורים לחלק ההיסטורי של התנועה.
למען הגילוי הנאות עלי לציין ככותב חיבור זה כי הנני חבר פעיל במוסדות תנועת שינוי, ולכן במטרה להימנע ככל הניתן מלהכריע בנושאים הנתונים למחלוקת פנים מפלגתית, השתדלתי להתבסס אך ורק על חומר כתוב, ולא להשתמש במידע שלא מצאתי מקורות שיאששו אותו.
נקודת המבט לגבי השגת התשובה לשאלת המחקר שבחרתי היא נקודת מבט היסטורית במהותה, שתבחן את התמורות והתהליכים אותה עברה התנועה לאורך השנים. גם הניתוח של קביעת המצע האידיאולוגי ילווה בניסיון להסביר כיצד ההתפתחויות והאירועים השפיעו על עיצוב המצע.
ראשית, בחלק הראשון של חיבור זה אתמקד בהיסטוריה של תנועת שינוי מעת הקמתה במארס 1974, ועד לימינו אנו. בחלק זה אסקור את כל מערכות הבחירות בהם התמודדה, וכן את המשברים והפיצולים שעברו עליה במשך השנים. סקירה זו תתרום רבות כאשר נגיע לדון בשאלת החשיבות הגדולה שבחרתי לייחס להצטרפותו של לפיד לשינוי. לאחר מכן בחלק השני של חיבור זה, אערוך השוואה בין המצע האידיאולוגי של שינוי לפני ואחרי הצטרפותו של לפיד. בכוונתי לבדוק אלו שינויים התקבלו במצע, ועד כמה הם השפיעו עליו ושינו אותו. ולבסוף אערוך השוואה בין הישגי החקיקה של שינוי "ההיסטורית" ושינוי "החדשה" (מ-1999) בראשות לפיד, ואבדוק האם הסיעה שינתה את סדר העדיפויות החקיקתי שלה.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א'- מבט היסטורי
לידתה של המפלגה
המגעים עם "קבוצת ידין" וההצטרפות לד"ש
חשיבותה של הדמוקרטיה הפנימית על פי שינוי
בחירות 1977
בחירות 1981
בחירות 1984
יציאת המפלגה מהממשלה והקרע השני בתוך שינוי
בחירות 1988
בחירות 1992
בחירות 1996
יציאה ממרצ והקרע השלישי בתוך שינוי
בחירות 1999
חלק ב': המצע האידיאולוגי- מבט השוואתי
נושאי חוץ וביטחון
דת ומדינה
כלכלה
חלק ג'- הישגי שינוי בתחום החקיקה- מבט השוואתי
סיכום
מקורות ביבליוגרפיים

מקורות:

G. Sartori, Parties and Pary Systems, Cambriidge 1976
ש. אריאן ומ. שמיר (עורכים), הבחירות בישראל- 1999, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 2001
א. ברזילי ונ. אוריאלי, עלייתה ונפילתה של ד"ש, תל-אביב: רשפים 1982
ש. חסון (עורך), יחסי דת חברה ומדינה, ירושלים: מכון פוליסטר למחקרי מדיניות 2002
ק. נויבך, המרוץ- בחירות 96, תל-אביב: ידיעות אחרונות 1996
ב. נויברגר, דת ודמוקרטיה בישראל, ירושלים: מכון פוליסטר למחקרי מדיניות 1997
ג. רהט ונטע שר-הדר, איך נבחרים חברי הכנסת?, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 1999
א. רובינשטיין, מהרצל עד גוש אמונים וחזרה, תל-אביב: שוקן 1980
א. רובינשטיין, ניסיון פוליטי מסוים, ירושלים: עידנים 1978
אמנון אברמוביץ, המשך ושינוי, מעריב 08/10/1986
אייל ארליך, היה היו שני חברים , מוסף הארץ 31/10/86
אריה בן-זמרה, ישראל רצתה שינוי- גם בילצקי, מגזין אותות גיליון 226 יוני 1999
אלון גדעון, שני ח"כי שינוי הודיעו על פרישה וחזרו בהם, הארץ 22/10/2002
לילי גלילי, השינוי של "שינוי", הארץ- מוסף בחירות 30/10/1988
לילי גלילי, תנו ייחוד לשינוי, הארץ 26/01/1989
דורית גפן, האגף הימני בשינוי, על המשמר 17/04/1992
אריה דיין, שינוי ישן נגד שינוי חדש, הארץ 06/12/2001
רונית ורדי, אברהם פורז הצליח עם ועדת הכלכלה, גלובס-מוסף כסף 18/07/2002
יוסי ורטר, יוזמה בשינוי לבטל את השריון של זנדברג, הארץ 27/08/2002
יוסי ורטר, ח"כ זנדברג איים לפרוש מסיעת שינוי, הארץ 05/02/02
צבי זרחי, התחרות תיפתח מוועדת הכלכלה, הארץ 22/02/2002
יוסף לפיד, בגידה לשם שינוי, מעריב 11/11/1991
מאמר המערכת "דבר היום", השינוי שלא שינה, דבר 21/05/1987
דן מרגלית, שרדי השפיות, הארץ 28/10/1988
אספה פלד, התשובה במהופך, ידיעות אחרונות- מוסף 7 ימים 13/12/2002
דוד פוגל, שינוי על הגדר, מעריב-היום 30/01/2001
נורית פלטר, צריך להציל את הדמוקרטיה הליבראלית, ידיעות אחרונות 21.03.1999
מנחם רהט, שינוי לא תשיר את האינטרנציונל, מעריב- שבת 07/02/1992
אמנון רובינשטיין, ביני לבין שריד, הארץ 16/10/86
אמנון רובינשטיין, לא גנבתי קולות ודעת, מעריב 12/11/1991
אמנון רובינשטיין, ערוות הכלנתריזם, מעריב 6/08/1987
אפריים ריינר, על חורבות הישן, הארץ 06/02/1992
ארי שביט, בורגנים לבנים גאים, מוסף הארץ 20/12/2002
אילן שחורי, מקום טוב באמצע, הארץ 01.06.1987
אילן שחורי, שינוי עם הממשלה, הארץ 03/05/1985
רוני שקד, אין לו ריב, ידיעות אחרונות 22/05/87
יוסי שריד, גם אתה רובינשטיין, הארץ 09/10/86
יזהר אילון, לא תחמוד מפלגת רעך, במרצ (ביטאון תנועת מרצ), גיליון מס' 3 מרץ 1996
יזהר אילון, סיפוח זוחל, עת שינוי (ביטאון מפלגת שינוי) דצמבר 1995
רענן הר-זהב, מאבק שינוי לחקיקת מגילת זכויות האדם, שינוי- 20 השנה הראשונות (1944-1994)
אלכס יעקובסון, התפיסה המדינית, שינוי- 20 השנה הראשונות (1944-1994)
יוסף (טומי) לפיד, הדרכים מובילות אלינו, השינוי-עיתון מפלגת שינוי, מאי-יוני 2001
יוסף (טומי) לפיד, מדוע המסר השלילי?, השינוי- עיתון מפלגת שינוי, יולי-אוגוסט 2001
יוסף (טומי) לפיד, מכתב אישי לחברי מועצת שינוי מה- 20/08/2002
אפרים מאיר, שינוי בין מרצ לעבודה, עת שינוי- ביטאון מפלגת שינוי, דצמבר 1995
אפרים מאיר, התאבדות אידיאית, עת שינוי (ביטאון מפלגת שינוי) יולי 1995
"משולחן המועצה", עת שינוי (ביטאון מפלגת שינוי) דצמבר 1995
מלי פולישוק-בלוך, דרכה הכלכלית של שינוי, שינוי- 20 השנה הראשונות (1974-1994)
מלי פולישוק-בלוך, שינוי בעד, השינוי- עיתון מפלגת שינוי, מאי-יוני 2001
אברהם פורז, בעד שינוי עצמאית, עת שינוי ספטמבר 1996
אברהם פורז, הישגי חקיקה-20 שנה לשינוי, שינוי- 20 השנה הראשונות (1974-1994)
ציפורה ומשה פרי, שכחנו את הכפייה הדתית, עת שינוי- ביטאון מפלגת שינוי ספטמבר 1995
אמנון רובינשטיין, דבר יו"ר התנועה, שינוי- 20 השנה הראשונות (1974-1994)
אמנון רובינשטיין, לאחר הרעש ולקראת הבאות, עת שינוי, ספטמבר 1996

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תמורות במפלגת שינוי -מבט היסטורי והשוואתי", סמינריון אודות "תמורות במפלגת שינוי -מבט היסטורי והשוואתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.