היישום אינו מחובר לאינטרנט

עברית כשפה שנייה בבית הספר הערבי

עבודה מס' 061453

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבוחנת את הבנת הנקרא בשפה העברית אצל תלמידים הלומדים עברית כשפה שנייה בבתי ספר ערביים.

7,797 מילים ,17 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

הצגת הבעיה
השפה העברית איננה בבחינת שפה זרה לתלמיד הערבי אלא שפה שנייה. היא מהווה אמצעי לקידום בכל שטחי החיים, ולעתים קרובות אמצעי קיום, ומיותר לציין עד כמה חשיבות רכישתה חיונית.
(חורי, א. 1981)
על כן ישנה חשיבות רבה ללימוד השפה העברית בבתי הספר ערביים מהטעמים הבאים:
* לצורך לימודים גבוהים במוסדות להשכלה גבוהה. (נבואני, נ. 1976)
* ככלי תקשורת בשוק העבודה הישראלי. (כסברי, נ. 1978)
* ככלי תקשורת בין האזרח הערבי הישראלי לבין משרדי ומוסדות המדינה השונים.
* ככלי תקשורת יומיומית בין האזרח הערבי הישראלי לבין החברה הישראלית בכל תחומי החיים במדינת ישראל. (אספניולי חזן, האלה, 1979)
הבנת הנקרא - הנו אחד הפרמטרים החשובים בלימודים בכלל ורכישת שפה זרה בפרט.
בקצרה, הקריאה היא תהליך של הפקת משמעות מן החומר הכתוב, כלומר - קריאה למטרת הבנה.
קריאה = הבנה. אין קריאה ללא הבנה, ואין הבנה ללא חשיבה, ולכן מתייחסים אל הקריאה כאל תהליך חשיבה.

ב. מטרת העבודה
לבחון את תהליך הבנת הנקרא בשפה העברית אצל תלמידים הלומדים עברית כשפה שניה בבתי ספר ערביים, באמצעות בדיקת התאמת רמת הטקסטים שבספר הלימוד "שחר" לרמת התלמידים.

ג. דרכי פעולה
1. סקירה ספרותית שתתאר את תהליך הבנת הנקרא.
2. סקירת מחקרים ומאמרים הן בנושא הבנת הנקרא והן בלימוד שפה שניה.
3. מבחן לבדיקת התאמת רמת הטקסטים שבספר הלימוד "שחר" לרמת התלמידים.


תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. מטרה העבודה
ג. דרכי פעולה
חשיבות הבנת הנקרא
התפיסות לגבי מהות תהליך הקריאה
א. הקריאה היה תהליך של תקשורת
ב. קריאה = הבנה = חשיבה
ג. הקריאה היא תהליך התפתחותי
ד. הקריאה היא תחום בין-תחומי
מיומנויות בסיסיות בהבנת הנקרא
א. "לימוד הקריאה" לעומת "קריאה לשם לימוד"
ב. שלוש רמות ההבנה
ג. כוונות הקריאה
מיומנויות ההבנה ורמת ההבנה
א. רמה א' - הבנה מילולית של המסר
ב. רמה ב' - פירוש המסר במונחים עצמיים
ג. רמה ג' - יישום
מערך המחקר והשיטה
א. מטרת המחקר
ב. שאלות המחקר
ג. השערות המחקר
ד. כלי המחקר
ה. מהלך המחקר
ו. אוכלוסיית המחקר והמדגם
ז. שיטת עיבוד הנתונים
ממצאים
א. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קלה
ב. ריכוז ציונים ליחידת לימוד בינונית
ג. ריכוז ציונים ליחידת לימוד קשה
ד. ריכוז ציונים לשאלות בחירה קשות
ה. טבלת ריכוז ציונים של כל יחידות הלימוד
ו. ניתוח תוצאות המבחן
ז. ממצאי השאלון הסגור
ח. סיכום ראיונות עם המורים
דיון סיכום ומסקנות
א. מטרות ושאלות
ב. אישוש או הפרכת השערות המחקר
השערה א'
השערה ב'
השערה ג'
ג. הפולמוס והתיאוריות סביב הבנת הנקרא בהקשר למחקר זה
ביבליוגרפיה
נספחים
שאלון למבחן לתלמיד

מקורות:

אספניולי חזן, ה. (1979). "פיתוח תוכנית לראשית לימוד הקריאה בשפה הערבית" עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
בירנבוים, ס. ושר, ד. (תשנ"ג). קריאה פונולוגית-לא-לקסיקאלית בשפה העברית. חלקת לשון: כתב-עת למחקים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות 12-11. 60-42.
בנטין, ש. (1997). "על הקשר שבין פונולוגיה, מודעות פונמית ותהליכי קריאה". בתוך:
ברוקנר, יעל. (1997). "מודל חדש של תופעת סטרופ: השלכות לעיבוד סמנטי". רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן. המחלקה לפסיכולוגיה, 1997, ע' 70.
הורביץ, מ. (1993). "הצורה והתוכן: האמצעי והמטרה בהבנת הנקרא". חלקת לשון, 9, תשנ"ג. 22-39.
הרמתי, ש. (1993). "מבנה הטקסט כגורם בהבנת הנקרא". הד החינוך, ס"ז (10) 1993, 20-21.
חורי, א. (1981). "הוראת עברית בבתי הספר הערביים בשיטה אורקולית". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך של אוניברסיטת חיפה.
כהן אברהם, (1991). "הדידקטיקה של הבנת הנקרא". הד החינוך, ס"ו(ד), , 20-22
כסברי, נ. (1978). "בעיות הכרוכות בלימוד השפה העברית כשפה שניה אצל ילדים ערביים בישראל". עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
נבואני, נ. (1976). "הערכת הישגים בהוראת עברית במגזר הערבי". עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
ניר, ר. (1996). "תהליך הקריאה כתקשורת דו כיוונית בין הקורא לטקסט" בתוך: לם צ. (עורך): עיצוב ושיקום אסופת מאמרים לזכרם של פרופ' עקיבא ארנסט סימון ופרופ' קרל פרנקנשטיין. ירושלים: מאגנס. 1996, 227-237
עמנואל, י. (1993). "מודל אינטראקטיבי של הבנה ומטא הבנה: הטקסט השירי כמקרה". חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לפסיכולוגיה. 1993, ע' 47
פרגמן, א. (1997). תרגום וסיכום כאמצעים לבדיקת הבנת הנקרא בערבית". ביטאון המורים לערבית ולאסלאם, 21, 1997, 88-93
פלד-אלחנן, נורית. (1998). "טיבה של ההתפתחות האוריינית בבית הספר: בדיקת טקסטים דבוריים וכתובים שמייצרים ילדים בכיתות ג-ט". במכללה, 8, תשנ"ז, 114-175.
קרינסקי, אביבה. (1990). "הבנת הנקרא - תלמידים". עלון למורה לספרות, 11, תש"ן 1990, 77-83
שימרון, י. (1991). על אורטוגרפיה שטוחה ועמוקה (תגובה למאמר של רם פרוסט). פסיכולוגיה ב'(2), תשנ"א 186-188.
שימרון, י. (עורך). (1997). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה, ירושלים: מאגנס ומכון סאלד, 184-202.

תגים:

ערבים · שפה · זרה · קריאה · תקשורת · טקסט · מילה · אוצר · מילים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עברית כשפה שנייה בבית הספר הערבי", סמינריון אודות "עברית כשפה שנייה בבית הספר הערבי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.