היישום אינו מחובר לאינטרנט

טיפול פרטני בילד החריג

עבודה מס' 061444

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: טיפול בילדים אגרסיביים באמצעות ביבליותרפיה. (הצעה למחקר)

9,446 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות אנו עדים לעליה מתמדת בשיעור האלימות בקרב ילדים ובני נוער בארץ ובעולם.
ההתנהגות התוקפנית מוגדרת כבעיה הולכת ומחריפה, אשר הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהווי החברה ובית הספר, ולא אחת מעמידה את המחנכים במצב של חוסר אונים מול גל האלימות הגואה (חוזר מנכ"ל, 1994). תלמידים שאמורים לחוש מוגנים ובטוחים בתחום בית הספר, חשים מאוימים ומפוחדים.
האלימות מושפעת מאינטראקציה בין מאפייני אישיות ומאפייני סביבה והיא משפיעה באופן ארוך טווח הן על הקורבן והן על התוקף. סביבה בטוחה משפיעה על התלמיד הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי ולכן ניכרת חשיבות רבה ליפול באלימות ולעיצוב סביבה חינוכית בעלת נורמות בלתי אלימות.
הטיפול הקבוצתי מומלץ לטיפול בילדים אגרסיביים, מאחר והוא עשוי להפוך למקור לעיצוב נורמות חיוביות והינו מספק הזדמנויות מיוחדות לאינטראקציה בינאישית. הפורום הקבוצתי מאפשר לילד לקבל עזרה, כאשר במצב אחר היה נמנע מלבקש אותה ואף לקבלה. הטיפול הקבוצתי אף עונה על צרכיו של הילד לשייכות ולקבלה (ניכרת חשיבות רבה להיבטים אלו, בייחוד בקרב הילד התוקפן אשר סובל לעתים קרובות מניכור וחוסר אמון בזולת ובבית הספר) (אמיר, 1981 אצל נחשול, 1993).
לטיפול הקבוצתי אף יתרון כלכלי, מאחר והוא מאפשר טיפול במספר ילדים בעת ובעונה אחת.
אולם על המטפל להיות ער לחסרונות הקיימים בטיפול הקבוצתי בקרב ילדים תוקפניים, כאשר נורמות של קבלה ותמיכה עשויות להידחות ע"י חברי הקבוצה הכוחניים וחסרי המיומנות לאמפאטיה וייתכן קיומו של modeling שלילי, על כן ייתכנו תוצאות הרסניות, אשר עלולות להגביר את מגמת התוקפנות (1986).,riesterd kraft
התערבות טיפולית המבוססת על ביבליותרפיה נמצאה כיעילה, היצירה למעשה מסייעת לחבר את הילד לעולמו הרגשי תוך כדי צמצום הצורך במנגנוני הגנה, כך מעודדת היצירה את הילד לבטא את רגשותיו ותסכוליו, מסייעת לו לפתח תובנה חברתית דרך שינוי עמדות והבנה של התנהגות אנושית.
תהליך הביבליותרפיה מאופיין ע"י השלבים הבאים:
הזדהות, השלכה, קתרזיס, תובנה (כהן, 1990; קובבוי, 1992), כאשר המטפל מסייע לילד לייחס את התובנות שרכש לגבי עולמו האישי ולבדוק את ההשלכות של ההתנהגות התוקפנית, להציב יעדים לשינוי ולהפיק התנהגות אלטרנטיבית.
יאלום (יאלום, 1995) זיהה כאחד עשר כוחות תרפויטיים התורמים לטיפול הקבוצתי והם: החדרת תיקווה, הקניית מידע, אוניברסליות, אלטרואיזם, תיקון החוויה המשפחתית, פיתוח מיומנויות חברתיות, חיקוי למידה בינאישית, לכידות קבוצתית, קתרזיס וגורמים קיומיים. הטיפול הקבוצתי מוגדר כסביבה הטבעית של הילד עקב צרכיו לשייכות והוא מהווה כלי חשוב לשינוי ולצמיחה.
הקבוצה מוגדרת כמיקרוקוסמוס ומציעה תנאים המהווים סימולציה לחיים מחוצה לה. (יאלום, 1995)
כמו כן טיפול קבוצתי מוצלח בילדים אגרסיביים עשוי להפוך למקור לעידוד נורמות חיוביות, למידת מיומנויות חברתיות, מודלינג והזדמנות להזדהות.
בפרק הראשון של עבודה זו אסקור את תופעת התוקפנות והאלימות.
בפרק השני אפרט את מהותה של הביבליותרפיה ואת ההפעלה הביבליותרפית.
בפרק השלישי אסקור את הכוחות התרפויטים בקבוצה הטיפולית.
בפרק הרביעי אפרט אודות ההתערבות הטיפולית והמחקר שערכתי במסגרת עבודתי כמדריכה במועדונית טיפולית.
עקב תופעות חוזרות ונשנות של תוקפנות במועדונית, בחרתי להתמקד בנושא זה.
גיבשתי קבוצה מתוך ילדי המועדונית. במהלך 15 המפגשים התמקדתי ביצירות ביבליותרפיות
שעסקו בנושא האלימות על היבטיה השונים. במהלך כל מפגש נערך דיון על היצירה ועל האספקטים הקיימים בה, אשר קשורים לחיים האישיים.
כמו כן נערך בכל מפגש משחק אשר מטרתו הייתה לעודד שימוש בשפת רגשות ולעודד נורמות של לכידות, קבלה ותמיכה. השתמשתי אף בטכניקות של דמיון מודרך והרפיה לשם הירגעות ואף במשחקי תפקידים.
חילקתי למחנכות הילדים שנבחרו להשתתף בקבוצה ולילדים עצמם שאלוני דיווח הבודקים את ביטויי האלימות של כל ילד ואת הצלחתו האקדמית.
עם סיום תוכנית ההתערבות, העברתי את השאלונים בשנית ובדקתי האם אכן חל שינוי.
יש לציין כי תוכנית ההתערבות עדיין לא הסתיימה, כאמור עם סיום התוכנית אוכל לגבש מסקנות.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק 1 - תוקפנות
הגדרת המושג

פרק 2 - מהות הביבליותרפיה
אפיונה של הביבליותרפיה
מטרות היעד של הסיפור הטיפולי
קריטריונים לבחירת חומר ספרותי מתאים
כיצד מתבצע התהליך הביבליותרפי

פרק 3 - כוחות תראפיוטיים בטיפול הקבוצתי
טיפול קבוצתי בילדים
הקבוצה כמיקרוקוסמוס
לכידות קבוצתית
ביטויי עוינות בקבוצות בעלות לכידות
קתרזיס

פרק 4 - ההתערבות הטיפולית והמחקר
מטרות המחקר
השערות המחקר
אוכלוסייה
המשתנים וכלי המדידה
כלי המחקר
מגבלות המחקר
חוזה התנהגות בקבוצה

סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

מקורות:

בן דוד, מ. (1998). השוואת תוצאות ותהליך של התערבות טיפולית אחת לצמצום התנהגות תוקפנית בשתי צורות טיפול: פרטנית או קבוצתית. עבודת M.A., אוניברסיטת חיפה.
כהן, א. (1990). סיפור הנפש: קרית ביאליק, אח.
נחשול, ר. (1993). צמצום התנהגות אלימה אצל מתבגרים בבית הספר המיוחד באמעות התערבות יפולית מבוססת על ביבליותרפיה. עבודת M.A., אוניברסיטת חיפה.
קדר, ד. (1999). תרפיה בעזרת סיפורים: קרית ביאליק, אח.
קובבוי, ד. (1992). ספרותרפיה: ירושלים, מאגנס.
שכטמן, צ. (1997). הערכת השפעתה של תוכנית התערבות טיפולית לצמצום תוקפנות אצל מתבגרים: ממצאים ראשונים. עיון ומחקר בהכשרת מורים (4).
שכטמן, צ. (1998). צמצום תוקפנות של תלמידים-מורים חוקרים את התערבותם הטיפולית. עיון ומחקר בהכשרת מורים (5).
Achenbach Adelbrock. Child Behavior Checklist: CBCL.
Kymissis, P. Halperin, D.A. (1996). Group therapy with children and adolescents. Washington, D.C.: American Psychiatric Press.
Yalom, I.D. (1995). The theory and practice of group psychotherapy, (4th Ed.). New York, NY.

תגים:

תרפיה · ביבליותרפיה · מועדונית · טיפולית · סיפור · טיפולי · טיפול · קבוצתי · קתרזיס · מודלינג · אלימות · ריטלין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "טיפול פרטני בילד החריג", סמינריון אודות "טיפול פרטני בילד החריג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.