היישום אינו מחובר לאינטרנט

חברת ישרוטל - סקירה והערכת שווי

עבודה מס' 061340

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מיקום החברה בשוק והסיכונים העסקיים להם החברה חשופה תוך השוואה למתחרה בענף, חברת דן בע"מ.

10,782 מילים ,20 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ענף המלונאות
3. סקירת חברת ישרוטל בע"מ
4. ניתוח SWOT
5. ניתוח מגמות
6. יחסים פיננסים
7. ניתוח הדוח על תזרימי המזומנים
8. הערכת השווי
9. סיכום ומסקנות
10. ביבליוגרפיה
דוחות ((6
מאמרי עיתונות ((8
אינטרנט ((6
11. נספחים

סקירת העבודה
בעבודה זו אנו סוקרים את שוק המלונאות בארץ, ואת חברת ישרוטל בע"מ הפועלת
בשוק זה. ניתוח החברה יבוסס על המאפיינים הבאים: מיקומה בשוק והסיכונים
העסקיים להם החברה חשופה תוך השוואה למתחרה בענף, חברת דן בע"מ. ניתוח
החברה והענף התבסס על דוחות כספיים של חברת ישרוטל בע"מ, דן בע"מ ומאמרי
עיתונות שונים העוקבים אחר השינויים בענף ובחברה. ניתוח העבודה בוצע על-ידי
שימוש בכלים חשבונאים כגון יחסים פיננסים, ניתוח דוחות מאזן, רווח והפסד
ודוחות תזרימי המזומנים, כמו כן נעשתה השוואה לחברת דן בע"מ. בעזרת הניתוחים
הללו הערכנו את מצבה העסקי והפיננסי של החברה כיום ואת המגמות והשינויים
אשר עוברים על החברה והענף, באמצעות אלמנטים אלה ניסינו להעריך את עתידה
העסקי והפיננסי של החברה כיום ואת המגמות והשינויים אשר עוברים על החברה
והענף, ויכולתה להפיק מזומנים בעתיד בשיטת .DCF

סיכום הערכת שווי
הערכת השווי של החברה בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים עתידי .DCF
בשיטת היוון תזרים המזומנים ערכנו תחזית תוצאות עסקיות ל5 - השנים הבאות
ואליה הוספנו את תזרים השנה השישית מהוון לאינסוף.

מקורות:


תגים:

מלונאות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חברת ישרוטל - סקירה והערכת שווי", סמינריון אודות "חברת ישרוטל - סקירה והערכת שווי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.