היישום אינו מחובר לאינטרנט

שימוש בילדים למטרות פרסום

עבודה מס' 060862

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת ילדים בכלל ושימוש בילדים לצורך פרסום בפרט מן ההיבט של מוסר בעסקים.

10,614 מילים ,15 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. הקדמה
2. פרק א - על עבודת ילדים - סקירת רקע
א.1 - החוק לגבי ילדים עובדים
א.1.2 - הנזקים הפיסיים והנפשיים שעלולים להיגרם לילדים עובדים
א.2 - הנוער העובד , נתונים וסיבות
א.2.1 - מאפייני הילדים העובדים
א.2.2 - הסיבות להעסקת ילדים ע"י ההורים
א.2.3 - מי הם בעלי האינטרס העיקרי בהעסקת ילדים בפרסומות
3. פרק ב - הדילמה המוסרית והמיתוסים בעולם העסקים
4. פרק ג - תורת המוסר
ג.1 - עקרון התועלתנות
ג.2.- עקרון החובות והזכויות
ג.3.- עקרון הצדק
ג.4 - עקרון סגולות טובות
ג.5 - עקרון ההסכמה החברתית
5. פרק ד - ריסון עסקי וריסון ממשלתי
ד.1 - ריסון חיצוני מהו ?
ד.1.1 - הריסון הממשלתי כאשר מדובר בעבודת ילדים ?
ד.2 - הריסון הפנימי
6. פרק ה - דיון
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מבוא:
בראשית שנות ה-80 אמד ארגון העבודה הבין - לאומיILO) 1) את מספרם של הילדים החיים בסטטוס של "עבודת ילדים" ב- 142 מיליון.
בשנת 1998, על פי אותו מקור, דובר על לפחות 250 מיליון ילדים עובדים בין הגילאים 14-5 בארצות המתפתחות בלבד כשלמעשה, המספר אף גדול יותר מן הרשום בסטטיסטיקות קרמיות אלה. קרוב למחציתם מועסקים בניגוד לאמנה הבין - לאומית הקובעת רף של 15 שנים לגיל העובד, וכן קריטריונים לגבי סוגי העבודות המותרות לגילאים הנמוכים מ-15.
בהודו בלבד רשומים למעלה מ-11 מיליון ילדים עובדים מתחת לגיל 15 ומספרם גדל. שעות העבודה מגיעות לעיתים ל-12 שעות ביום ואף יותר, כשחלקם מועסקים בשכר נמוך מאוד.
הם עובדים במטעים, מכרות, בניין, חרושת, בתי - מלאכה, תובלה, מחצבות ועוד.
זכויות ילדים שאנו מקבלים כמובנות מאליהן, נרמסות לעיתים קרובות בארצות אחרות.
העסקת ילדים במדינות העולם השלישי היא תופעה רווחת.
מוסר ועסקים? רובנו יסברו כי שני פרמטרים אלה אינם הולכים בכפיפה אחת. כאשר בעל עסק ומנהל מטרתו האחת היא, להרחיב את עסקיו ורווחיו, יש להניח כי מוסריות בדרך לעושר לא בדיוק יהיו בראש מעייניו ומידותיו.
תורת המוסר מדברת על האדם סתם בחברה האנושית, ואילו תורת הניהול מדברת על נושאי תפקידים במערכת רציונלית וביורוקרטית , המוגדרת על פי מטרות ושיטות פעולה ייחודיות.
מוסר ועסקים מבקש לקשור בין השניים באמצעות הצגת שיקול הדעת המוסרי כמרכיב אינטגרלי בתהליך של קבלת החלטות ניהוליו.
השאלה המרכזית בנושא זה: כיצד קושרים בין תאגיד הפועל למטרות רווח לבין דרישות האחריות החברתית, מה בין אחריותו המשפטית של המנהל לבין מ חויבותו המוסרית ?
כיצד ניתן לשלב את שתי הגישות בלי להכפיף את הייעדים הכלכליים לדרישות המוסר, ובלי לוותר על נורמות המוסר למען ההצלחה העסקית?
הישגי כלכלת השוק אינם יכולים להסתיר חולשות גדולות הטבועות בה: הזנחת איכות הסביבה, התהוות מונופולים, תחרות לא הוגנת ופערים כלכליים גדולים. התפיסה המונחת בייסוד מוסר ועסקים מקבלת את מסגרתה הכלכלית של הכלכלה הקפיטליסטית, אולם, במקום להתמודד עם חולשותיה בדרכי חקיקה ומדיניות ציבורית היא מציעה את עקרונות המוסר כדרך לריסון עצמי פנימי. היא אינה שוללת שיטות ריסון חיצוניות, אלא מבקשת לקבוע את המידה הנכונה של שני מקורות הריסון ( החיצוני והפנימי ), כדי להבטיח הן את האחריות החברתית של עולם העסקים והן את פעולתו היעילה למען השגת מטרותיו.
בעבודה זו בחרתי להתייחס לנושא המוסר בעולם העסקים בכלל ולהתמקד בתוכו על המוסריות בילדים בפרסומות בפרט.
שאלת המחקר המרכזית הינה: "עד כמה מוסרי להשתמש בילדים לצורך פרסום מוצרים ומאיזה גיל"?
שאלת המשנה - אילו עקרונות מוסריים צריכים להשפיע על מערכת היחסים הפנימיים והחיצוניים של הארגון, וכיצד אפשר להקנות הרגלי חשיבה ודפוסי התנהגות מוסריים לעובדים ולמנהלים?
כמו כן תבדוק העבודה האם ראוי להגביל את דרכי הפרסום והקידום של מוצרים בשוק בכלל ובשימוש באמצעות ילדים ותינוקות בפרט.
--------------------------------------------------------------------------------
ILO .1 - ארגון העבודה הבינלאומי של האו"ם הוקם ב 1919 - בכדי להגן על זכויותיהם של הילדים בעולם.
http://www.ilo.org/public/english/comp/child/index.htm .2

מקורות:

אלון יונה , המוסר החברתי מול המוסר הקיומי,1975 , ת"א , הוצ' אל"ף , עמ' 5-104
אלמוג שולמית, זכויות של ילדים , 1997 , ת"א , שוקן , עמ' 42-162
גבע א . , מוסר ועסקים, 1997 , ת"א , האונ' הפ.
טצה גיא, אב"י, האגודה הבינלאומית לזכויות הילד , 1998 , הוצ' אב"י סניף ישראל
כשר נעמי, תורת המוסר , 1989 , ת"א , משרד הבטחון , עמ' 9-102
מיל, התועלתנות, 1863, גרסה עברית תשל"ב , עמ' 41
סמואל י. , ארגונים, 1996 , חיפה , אונ' חיפה-זמורה ביתן , עמ' 243-245
סמית אדם , "עושר המדינות" 1776 , (ציטוט ) גיסה עברית , 1996 , ביאליק ירושלים
פרי, מ., אסטרטגיה של יתרון תחרותי, 1991 , עמ' 26 .
קאנט, (תש"י) הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות, עמ' 9,78,95 בתרגום עברי הוצ' מאגנס, אונ' עברית ירושלים
רינג י., מוסר לשם מה ? , 1999, ת"א , ספרית הפועלים.
Goodpaster 1991 , Kuhn 1992 , Bird Waters 1989 p.73
Frederick, W.c ,Post, J.E. Davis, K. (1992).Business and Society : Corporate Strategy,Public Policy, Ethics'7 th ed .Mc-Graw-Hill, Inc
Jones, T.M. (1995). Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethucs and economics. Academy of Management Review, 20(2), 404-437.

תגים:

בעלי המניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שימוש בילדים למטרות פרסום", סמינריון אודות "שימוש בילדים למטרות פרסום" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.