היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת תרבות האוכל בבתי המלון בישראל על שביעות רצון התייר

עבודה מס' 060804

מחיר: 470.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההשפעה באמצעות שאלונים שחולקו לתיירי פנים בשני מלונות-באילת ואשדוד.

10,295 מילים ,40 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

השפעת תרבות האוכל בבתי המלון בישראל
על שביעות רצון התייר

תוכן עניינים
1. מבוא
1.1 הצגת הבעיה
1.1.2 תאור הבעיה בארגון
1.1.3 הבעיה העסקית התיירותית
1.2 מטרות המחקר וחשיבותן
1.2.1 מטרת המחקר
1.2.2 חשיבות המחקר - מטרות ישומיות
2. סקירת ספרות
2.1 שביעות רצון
2.2 תרבות אוכל
2.3 ביקוש לתיירות
2.4 קבלת החלטות
2.5 רציונל המחקר
2.6 השערת המחקר
3. מתודולוגיה
3.1 משתני המחקר
3.2 שיטת המחקר
3.2.1 אוכלוסיית המחקר
3.2.2 המדגם
3.2.3 שיטת הדגימה
3.3 כלי המחקר
3.4 הליך המחקר
3.5 השערת המחקר
3.6 מגבלות המחקר
3.7 נגישות
4. ממצאים
4.1 ניתוח שאלות דמוגרפיות
4.2 שאלון תרבות אוכל
4.3 ניתוח שאלות מייצגות
4.4 שאלון שביעות רצון
4.5 ניתוח שאלות מייצגות
4.6 קשר בין המשתנים - ניתוח ריגרסיה
5. דיון וניתוח
5.1 מגמות
5.2 רשת מלונות דן - תמונת מצב
5.3 ניתוח PEST
5.4 ניתוח SWOT
6. סיכום ,מסקנות והמלצות
7. ביבליוגרפיה
8. נספח

התיירות בישראל הנה מן הענפים הכלכליים בעלי פוטנציאל פיתוח גדול, אולם גם מן הרגישים
והפגיעים ביותר שבהם. בדומה לארצות רבות בעולם, כך גם בישראל תעשיית התיירות היא
"צעירה" יחסית והתפתחותה נעוצה בראש ובראשונה בגידול שחל בזמן הפנוי העומד לרשות הפרט
ובהכנסתו הפנויה וכן בשינויים בהרגלי הצריכה שלו. ישראל היא ארץ קטנה אך עשירה ומגוונת
מבחינת נוף אקלים והיסטוריה. ריחוקה היחסי ממשאבי תיירות שרובם מעבר לים וקיומם של
משאבים רבים ומגוונים בשטח מצומצם, מהווים גורם המעודד פיתוח של תיירות פנים. החינוך
לאהבת הארץ, מורשת וטיולים, מהווה גורם נוסף המעודד פיתוח תיירות פנים, יתירה מכך העלייה
ברמת החיים, בהכנסה ובזמן הפנוי של החברה הישראלית יוצרים תנאים חיוביים לפיתוחה של
תיירות הפנים.
כשאנו באים לבחון את מרכיבי הביקוש לתיירות הפנים בישראל אנו מוצאים מרכיבים רבים
שבינהם ניתן למצוא מאפיינים קולינריים מובהקים. החוויה הקולינרית העוברת על התייר בעת
ביקורו ביעד תיירותי הנה פועל יוצא של "תעשיית ההסעדה" (רפי חוטר ,תיירות 2000) המהווה
חלק בלתי נפרד מתעשיית התיירות העולמית בכלל ובישראל בפרט.
תעשיית ההסעדה, הכוללת שירותי אוכל ושתייה, הוא ענף כלכלי גדול אף שחלק מפעילותו הוא
מקומי ואינו משרת כלל את התיירות. צמיחתו של הענף בולטת וניתן לראות כי בעשור האחרון
(1985-1995) חל גידול עולמי של %30. חלק מהצמיחה מוסבר בשינויים חברתיים - יותר ויותר
אנשים (כולל גם ישראלים) נוהגים לצאת ולאכול מחוץ לבית על בסיס קבוע. אולם גורם אחר
לצמיחה, וחשוב לא פחות, הוא הגידול היציב בתיירות הפנים בישראל. תעשיית ההסעדה כוללת
בעיקר: מסעדות, מזנונים, בתי קפה, ברים, מכונות אוטומטיות, שירותי מזון בכלי שייט, מטוסים
ובתי מלון וכן את "המזון המהיר".
ובכן לא די בהימצאותם של מרכיבי ביקוש אלה, חשיבות שביעות הרצון בקרב תיירים בבתי מלון
בישראל תפסה בשנים תאוצה רבה. מנהלים רבים חשים כי עליהם לבחון את נושא שביעות הרצון
בקרב התיירים בצורה מעמיקה על מנת לדאוג להמשכיותו של הארגון וצמיחתו.

הגישה המוצגת במחקר זה שונה ממחקרים קודמים ואחרים מכיוון שהיא אינה עוסקת בתהליך של
יצירת שביעות רצון אלא במבנים ובמרכיבים החשובים על מנת לאפשר יצירת שביעות רצון בקרב
לקוחות. לפי גישה זו ישנם גורמים חשובים שיביאו להיווצרות שביעות רצון, וידיעת גורמים אלה
וחשיבותם היחסית חשובה למנהלים המעונינים ליצור סביבה שבה תהליך יצירת שביעות רצון יכול
להתקיים.
עבודה זו תכלול סקירה של תרבות האוכל בבתי המלון בישראל, תוך השפעתה על שביעות רצון
התייר שמהווה פועל יוצא על השפעתו לבחירת יעד תיירותי בישראל.
המחקר הינו מחקר השוואתי המתמקד בסביבת המלונאות הישראלית באילת ואשקלון, תוך בחינת
מלונות רשת דן בערים הנ"ל. המחקר אף מפתח היררכית גורמים לשביעות רצון, מראה את
החשיבות היחסית של גורמים אלה, ועומד על ההבדלים בחשיבות הגורמים תוך התייחסות
לאזורים השונים ולקבוצות דמוגרפיות שונות של צרכנים.

מטרות המחקר
המחקר יבדוק את ההשפעה הקיימת לתרבות האוכל בבתי המלון בישראל לבין שביעות רצונו של
התייר המהווה פועל יוצא על השפעתו לבחירת יעד תיירותי.

אוכלוסיית המחקר
האוכלוסייה הנדגמת הנה תיירי פנים מבקרי בתי המלון בישראל.

המדגם
מסגרת הדגימה הנה התיירים הישראלים המתארחים במלון דן אילת ובמלון גני דן אשקלון .
סה"כ 50 נשאלים.

שיטת הדגימה
הדגימה הנה לא הסתברותית, דגימת נוחות שבה לאף אלמנט רמת הסתברות לא ידועה מראש
להיכלל או לא להיכלל במדגם.
שיטת הדגימה אם כן תהה בצורת "דגימת קניונים", יחקרו אלו המזדמנים למחקר.

מקורות:

אביטל ענבר (1998) "שביעות רצונו של הלקוח - המפתח לשגשוג ולהישרדות" , הוטל פורום , גיליון 14 , 24-30.
אביטל ענבר (1998) "תבנית נוף מולדתם" , מסע אחר , גיליון 84 , 40-48.
אביטל ענבר , רותו מודן (2000) "לא על הבגט לבדו" , מסע אחר , גיליון 111 , 72-74.
אילן גור (1999) "דן אילת - ליומרה יש כיסי" , על השולחן מקצועי , 35-42.
אילן גור (1998) "תחשבו פוג'י" , על השולחן מקצועי , גיליון 10 , 37-43.
אורן קנר (1998) "המהפכה הקולינרית הגדולה" , מסע אחר , גיליון 84 , 12-20.
אברהם מחרז, אביעד ישראלי (1998) "גורמים לשביעות רצון בקרב אורחים במלונות בישראל" מתוך: משרד התיירות (עורך) (2000) לקט תוצאות מחקרים שאושרו בשנת 1998 מקרן מחקרים ע"ש "חללי מערכות ישראל וקורבנות טרור" קרובי משפחה של עובדי משרד התיירות, כרך ראשון , ירושלים.
איציק כהן ,הלקוחות דורשים יותר מ"שירות עם חיוך", סטטוס הירחון לחשיבה ניהולית, (1996) ,18-24.
איציק כהן ,מסקר שביעות רצון לניהול לקוחות ,סוכן הביטוח ,(1996) ,34-36.
בר חיים, א (1988) ניהול משאבי אנוש (יחדה 3), בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה.
ג'ניס, אירוינג וליאון מאן (1991) תהליך קבלת החלטות, ישראל משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
דניאל רוגוב (1996) "החגיגה של אלזס" , רואים עולם , גיליון 29 , 51-55.
דני שדה (1999) "פדרמן ורשת דן לקחו את כל הפרסים" ידיעות אחרונות - כלכלה ,5 ינואר.
דני שדה (2001) "למרות הכל: 2000 - שנת שיא בכניסת תיירים לישראל", ידיעות אחרונות - כלכלה, 18 ינואר , עמ' 3.
ה. וו.לואיס (1997) האמנות והמדע של ההחלטה הנכונה , כרטא הוצאה לאור , ירושלים ,2000.
ז'אנה גור (1998) "סבזי , מפרום וגפילטע - פיש" , מסע אחר , גיליון 84 , 106-112.
זהרה רון (1998) "הקדמה" , מסע אחר , גיליון 84 , 7.
חוטר ר. (1998), תיירות 2000, מהדורה ראשונה. תל - אביב, מפעלי תרבות וחינוך בע"מ מוציאים לאור.
חברת מלונות דן בע"מ: דין וחשבון הדריקטוריון לשנת 1998.
חברת מלונות דן בע"מ: דין וחשבון הדריקטוריון לשנת 1999.
ווריט שי (1998) "הפסדים כבדים למלונות דן בעקבות המתיחות במפרץ:15.9 מיליון שקל ברבעון הראשון", מעריב ,17 במאי.
לירז א. (1993), הקשר בין ביטויי עקה וטיפוס התנהגות AB לבין ביצוע תפקיד והעדרות מהעבודה בקרב עובדי צווארון לבן, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך במדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב.
לביא ,נ (2000) שביעות רצון ,אקלים שירותי והשפעות על רמת שירות הניתנת ללקוחות, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך ,אוניברסיטת תל אביב.
משרד התיירות (עורך) (2000) לקט תוצאות מחקרים שאושרו בשנת 1998 מקרן מחקרים ע"ש "חללי מערכות ישראל וקורבנות טרור" קרובי משפחה של עובדי משרד התיירות, כרך ראשון, ירושלים.
מיתוקי , י (1980) גורמי שביעות רצון בעבודה וזיקה לקיבוץ בקרב בני משקים, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך. אוניברסיטת תל אביב.
מאיר אשכול סקרי שביעות רצון לקוחות לשם מה וכיצד TQM מרץ 1995.
מעריב מוספים (1998) מלונות דן - 50 השנים הראשונות.
נאור ת. (1998) ,השפעתם של סגנון הניהול ושביעות רצון בעבודה על התנהגות לא נאותה בארגון ,מחקר שדה ,משאבי אנוש.
סיגל רגב (2000) "פרוייקט מיוחד - אשדוד על המפה" , על השולחן , גיליון 117 , 38-53.
סער ,ר (1997) השפעת שביעות רצון מהעבודה על היעדרות מעבודה מפאת מחלה: בדיקת השפעות ממתנות של וותק העובד וטיפוס אישיותו, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.
צינר, א. (1975) השפעת המותאמות בין הצרכים התעסוקתיים של הפרט ותגמולים התעסוקתיים על שביעות רצון והיעדרות, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן.
קופלמן ,מ.ר. (1992) הקשר בין עיסוק בתחזוקה לבין שביעות הרצון בעבודה וקשרם לשביעות רצון כללית בחיים , עבודת גמר לקראת תואר מוסמך ,אוניברסיטת תל אביב.
שפיצר ,ח (1986) הקשר בין מידות שונות של הלימה בתפיסות האקלים הארגוני המצוי והרצוי לבין עמדות והתנהגויות של העובד: שביעות רצון ,מחויבות ארגונית וביצוע. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך ,אוניברסיטת תל אביב.
"שיתוף פעולה מקורי בין מלונות דן לאל על", מלונאים - בטאון תעשיית המלונאות בישראל, מאי -יוני (1998).
Boniface, B.G Cooper, C.P (1987) The Geography of Travel Tourism, Oxford: Heinemann.
Douglas, K.H, Ingram, N.T. (1994) Service provider job satisfaction and customer - oriented performance. Journal of service marketing, 6, (spring), 68-78.
FORTUNE INTERNETIONAL / סטטוס הירחון לחשיבה ניהולית גיליון 55 ינואר 1996
Heskett, J., Jones, T.O., Loveman, W., Sasser, E., Schlesinger, A.L. (1994). Putting the service profit chain to work. Harvard Business Review, 72, (March - April), 164 -174.
John A. Goodman Dianne S. Ward , The importance of customer satisfaction ,Direct Marketing ,Dec 1993.
Lock , E.A (1996) Applied and Preventive Psychology ,5:117-124
Oliver, R.L (1989) "A Cognitive Model of the Antecedents Consequences of Satisfaction Decision", Journal of Marketing Research, XXII: 460-468.
Peter, P.J. Olson, J.C (1987) Consumer Behavior: Marketing Strategy Perspectives, Homewood, IL.
Schnider, B. Bowen, E.D. (1995) winning the Service Game. Library of congress cataloging - in publication data. United States.
Schnider, B. (1987) The people make the place. Personnel Psychology, 40, 437-453.
Tsaur, S.H Tzeng, G.H (1995) "Multiattribute Decision Making Analysis for Customer Preference of Tourism Hotels", Journal of Travel Tourism Marketing, 4, 55-69.
Webber, K (1997) "Assessment of Tourist Satisfaction for Major Household
Appliances", Journal of Marketing Research, 15 (August): 456-466.

תגים:

מלונות · רצון · שביעות · תיירות · תיירים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת תרבות האוכל בבתי המלון בישראל על שביעות רצון התייר", סמינריון אודות "השפעת תרבות האוכל בבתי המלון בישראל על שביעות רצון התייר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.