היישום אינו מחובר לאינטרנט

תאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' הווארד גרדנר

עבודה מס' 060730

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התיאוריה ויישומיה תוך התייחסות לשאלה האם יש חידוש בתיאוריה זו.

8,760 מילים ,22 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

"אל תכשירו את הנוער ללמוד בכפיה ובנוקשות, אלא כוונו אותם לעשות זאת
באמצעות מה שמשעשע את מוחם כדי שתיטיבו לגלות בדייקנות את הנטיה המשונה
של גאוניונותו של כל אחד מהם". - אפלטון

ילדה צעירה יושבת במשך שעה עם בוחן. היא נשאלת שאלות שבאות לבדוק את מצבור הידע שלה ומבצעת משימות רבות. מטרת פגישה זו לקבוע את מנת המשכל של הילדה, ה-IQ שלה (Intelligence Quotient). למספר שייצג את מנת המשכל שלה, יהיה קרוב לוודאי השפעה מכרעת על עתידה של הילדה, בצורה שבה מוריה יתייחסו אליה ובקביעת הזכאות שלה לפריבילגיות מסויימות. (Gardner, 1983, 3)
כך נפתח ספרו של פרופ' הווארד גרדנר 1983) Frames of Mind), ששינה את פני החינוך כפי שאנו מכירים אותו. כמאה שנה לאחר שהמציא הפסיכולוג הצרפתי אלפרד בינה (Binet) את המבחן הראשון למדידת האינטליגנציה האנושית, מגיע גרדנר ומציע תאוריה חדשה לגמרי לגבי מרכיבי האינטליגנציה האנושית והדרכים להעריך ולמדוד אותה.
התאוריה, העומדת במרכזו של הספר, לפיה ישנם סוגים שונים ונפרדים של יכולות אנושיות, אותן מכנה גרדנר "אינטליגנציות" (לשונית, מרחבית, מוסיקלית, מתמטית-לוגית, תנועתית, בין-אישית, תוך-אישית ונטורליסטית), עומדת בסתירה לראיה הקונבנציונלית את האינטליגנציה כיכולת גלובאלית אחת שבאה לידי ביטוי באמצעות הכשרים הלשוניים והמתמטיים-לוגיים בלבד.
תפיסה קונבנציונלית זו איפיינה את הפסיכולוגיה החינוכית מאז החלו להשתמש לראשונה במבחני האינטליגנציה. בתי-ספר ואוניברסיטאות ברחבי העולם פועלים לפי ההנחה שהכישורים המתמטיים-לוגיים והלשוניים הם הביטויים העיקריים של האינטלקט האנושי. די להסתכל על המבחן הפסיכומטרי המשמש כתנאי כמבחן הכניסה לאוניברסיטאות בארץ, כדי לעמוד על הדגש הכמעט בלעדי שמושם בו על שני כשרים אלה וההתעלמות המוחלטת שלו מכשרים אחרים כגון כשרון ציור, כשרון מוזיקלי לדוגמא. (Eisner, 1994, 556)
תאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר הכשירה את הקרקע לרפורמה החינוכית המיוחלת בכל הקשור למדידת אינטליגנציה והערכתה. הספר הראשון שיצא בנושא, עורר הדים רבים ו"נפל" על מערכת חינוך קפואה שנדמה שרק חיכתה שמישהו יבוא ו"ינער" אותה. התאוריה אומצה בחום ובהתלהבות על-ידי אלפי מחנכים, הורים וחוקרים ברחבי העולם, שביקשו ליישמה בבתי-הספר.

גרדנר מציין שהוא לא היה מוכן לתגובה הרחבה והחיובית לתאוריה שלו בקרב מחנכים. הוא נהנה לראות את הנסיונות השונים ליישם את התאוריה שלו בבתי-הספר הרבים שקמו ברוח השיטה והוא קיבל בהבנה את הפירושים הרבים שניתנו לתאוריה שלו. (Gardner, 1995, 202).

בעבודה זו אנסה לעמוד על עיקרי תאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' גרדנר וכן על היישומים החינוכיים השונים שהיו לתאורייה מאז פורסמה לראשונה לפני למעלה מחמש עשרה שנה. אנסה לבדוק האם יש בכל-זאת חידוש בשיטת הוראה המבוססת על התאוריה או שמא זו עוד שיטת חינוך חלופית שמתווספת לקומץ השיטות החלופיות שקדמו לה. כמו כן אנסה לעמוד על עיקרי הלמידה הפעילה שמיושמים בבתי-הספר הפועלים ברוח השיטה ואת הקשר ההדוק בין בתי ספר אלה לקהילה.
תחילה אציג את הרקע התאורטי שבבסיס תאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר ואת עקרונותיה העיקריים ואחר-כך אציג את השיטות המוצעות על-ידי גרדנר לזיהויין והערכתן של האינטליגנציות השונות ואת השיטות ללימוד לקראת הבנה. לבסוף אנסה לראות כיצד מספר מסגרות לימוד הפועלות ברוח השיטה מיישמות, כל אחת בדרכה, את עקרונות התאוריה.
כשהתחלתי באיסוף החומר הספרותי לעבודה נעזרתי כמובן בספרים ובמאמרים הרבים המתייחסים לנושא, אותם ניתן למצוא בכל ספריה ממוצעת אך מקור חשוב נוסף בו נעזרתי היה האינטרנט, בו מצאתי חומר רב ומעודכן מאד שלא נדפס עדיין (1999). האינטרנט איפשר לי גישה לאתרי-הבית של בתי-ספר רבים הפועלים ברוח התאוריה וכן אינפורמציה לגבי האינטליגנציה השמינית, שלא עלה בידי למצוא בשום מקום אחר. בטוחני שלולא מקור חשוב זה עבודתי היתה נראית אחרת לגמרי.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
פרק 1: תיאוריית האינטליגנציות המרובות -רקע תיאורטי
א. אינטליגנציה מהי?
ב. תיאוריית האינטליגנציות המרובות
ג. הערכת תלמידים לפי גרדנר
פרק 2: ההשתמעויות החינוכיות של התיאוריה
א. בית-הספר האידיאלי על-פי גרדנר
ב. שיטות הוראה ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות
ג. למידה לקראת הבנה
פרק 3: היישום החינוכי של תיאוריית האינטליגנציות המרובות
א. פרוייקטים
ב. בתי-ספר
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

ארמסטרונג, ת., אינטליגנציות מרובות בכיתה, מדריך יישומי, בהוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ומשרד החינוך, התרבות והספורט, ירושלים, 1996.
בוסקאליה, ל., האהבה, הוצאת זמורה-ביתן, תל-אביב, 1985.
ברוך, נ., אינטליגנציה אנושית, כרך א', בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1997.
ד"ר גולדברגר, ד., בית-הספר הקהילתי, בהוצאת קו מחשבה בע"מ, 1991.
גרדנר, ה., אינטליגנציות מרובות, התיאוריה הלכה למעשה, אסופה, בהוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ומשרד החינוך, התרבות והספורט, ירושלים, 1996.
ד"ר לוי, י., ז'אן ז'אק רוסו, "אורים", הוצאת ספרים פדגוגיים, תל-אביב, 1957, עמ' 13). בוסקאליה
ניל, א.ס., סאמרהיל, גישה רדיקלית לגידול ילדים, הוצאת יהושוע צ'צ'יק, תל-אביב, (אין תאריך).
רונן, ח., סוגיות בחינוך מיוחד, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 2 3+, בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, רמת אביב, 1990, עמ' 9-10.
Eisner, E.W., "Multiple Intelligences: The Theory in Practice by Howard Gardner - Commentary: Putting Multiple Intelligences in Context: Some Questions and Observations", Teachers College Record, vol. 95, 4, 1994, pp. 555 - 560
Gardner, H., Frames Of Mind, New York, 1983.
Gardner, H., Multiple Intelligences, The Theory in Practice, A Reader, New York, 1993.
Gardner, H., "Reflections on Multiple Intelligence", Phi Delta Kappan, vol 77, 3, 1995, pp. 200-209.
Gardner, H., The Unschooled Mind, How Children Think How Schools Should Teach, New York, 1991.
Gardner, H., Boix-Mansilla, V., "Teaching for Understanding in the Disciplines-and Beyond", Teachers College Record, vol 96, 2, Winter 1994, pp. 198-219.
Gardner, H., Hatch, T., "Multiple Intelligences Go to School, Educational Imlications of the Theory of Multiple Intelligences", Educational Researcher, vol. 4, Nov, 1989, pp. 4-9.
http://newhorizons.org/art_miclsrm.html, 1999 - New Horizons for Learning, Electronic Journal, Multiplying Intelligence in the Classroom, by Bruce Campbell.
http://swopnet.com/ed/TAG/7_Intelligences.html, 1999 - Howard Gardner: Seven Types of Intelligence.
http://edweb.cnidr.org/edrt.mi.th8.html, 1999 - Naturalist Intelligence.
http://edweb.cnidr.org/edref.mi.th.html, 1999 - MI - The Theory.
http://edweb.cnidr/org/edref_mi_histschl.html, 1999- Traditional Intelligence in Education.
http://thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.htm, 1999 - Multiple Intelligences
http://www.newcityschool.org/book.html, 1999 - New City School.
http://weac.org/resource/june96/under.htm, 1999 - Teaching for Understanding: Educating Students for Performance
http://pzweb.harvard.edu/Research/Spectrum.htm, 1999 - Project Spectrum.
http://pzweb.harvard.edu/Research/MUSE.htm, 1999 - Project MUSE.
http://pzweb.harvard.edu/History/History.htm , 1999 - History of Project Zero.
http://pzweb.harvard.edn/Research/Research.htm, 1999 - Project Zero Research Projects.
http://www.ips.k12.in.us/mskey/aboutus/history/history.html, 1999 - The Key Learning Community, History.
http://www.ips.k12.in.us/mskey/theories/theories.html, 1999 - The Key Learning Community, Theory.
http://www.ips.k12.in.us/mskey/theories/asses_eval/asses_eval.html, 1999 - The Key Learning Community, Assessment and Evaluation.
http://www.pz.harvard.edu/Research/MISchool.htm, 1999 - Multiple Intelligence Schools.

תגים:

אלטרנטיבי · בית · ספר · בתי · גארדנר · אינטליגנציה · מרובות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' הווארד גרדנר", סמינריון אודות "תאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' הווארד גרדנר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.