היישום אינו מחובר לאינטרנט

מצבי לחץ בספורט, בעיקר בכדורסל, ודרכי ההתמודדות איתם

עבודה מס' 060655

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הלחץ בקרב שחקני כדורסל בליגות הגבוהות, תוך התמקדות בשני מקרי מבחן (מייקל ג'ורדן ועודד קטש).

8,318 מילים ,30 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מצבי לחץ בספורט, בעיקר בכדורסל, ודרכי ההתמודדות איתם

תוכן העניינים

מבוא

פרק א': סקירת ספרות
1.1. מצבי לחץ - ההגדרה
1.2. הגורמים למצבי לחץ
1.3. הסטריאוטיפ, השפעות מצבי הלחץ והשלכותיהם

פרק ב': שרשרת עיבוד המידע והצורך באימון
2.1. שרשרת עיבוד המידע והדגמתו במגרש הכדורסל
2.2. האימון וההכשרה
2.3. תפקוד מוטורי אופטימלי במצבי לחץ
פרק ג': התמודדות עם מצבי לחץ בכדורסל
3.1. מיומנויות כבסיסי למידה
3.2.חשיבות המשוב ושימושיו בכדורסל
3.3. טכניקות המשוב
3.3.1. אימון פיזי
3.3.2. מתן משובים

פרק ד': מקרי מבחן - מייקל ג'ורדן ועודד קטש

סיכום

ביבליוגרפיה

מבוא

מצבי לחץ מתרחשים כתוצאה מפעילויות או מהתרחשויות המהוות איום כלשהו על הפרט.
אנשים רגילים למצבי לחץ כתוצאה מעומס עבודה, כתוצאה מבעיות אישיות או משאיפה
להגיע להישג במוסד לימודים כלשהו.

אחד ממצבי הלחץ הקיימים תדירות הינו הלחץ המופעל על ספורטאים בכלל ועל
ספורטאים בספורט קבוצתי-תחרותי בפרט. ספורט זה יכול להיות כדורגל, כדור יד,
כדורסל וכו'. משחק הכדורסל מאופיין במשך זמן קצר, בתוצאות גבוהות ובאיום מתמיד
מצד המאמן, שאם שחקן לא יעמוד בציפיות ממנו, הוא יישלח לספסל כאשר שחקן אחר
יחליף אותו. איום זה קיים גם כנגד ספורטאים במשחקים קבוצתיים אחרים, אך ייחודיותו
של הכדורסל הינו בכך שהמאמן אינו מוגבל במספר ההחלפות שיבצע במשחק (לידור,
1999).

מכיוון שכך, בחרתי לעסוק בעבודה זו במצבי לחץ אצל שחקני כדורסל, תוך התמקדות
בליגות הגבוהות. בליגות הגבוהות קיימת מהשחקנים ציפייה להישגים גבוהים ובאופן טבעי
הלחץ בו הם נתונים רב יותר. עם זאת, אתייחס במהלך עבודתי למצבי לחץ בתחומים
נוספים וכן למצבי לחץ בתחומי ספורט נוספים.

הגורמים למצבי הלחץ הינם שונים. לעתים הם פיזיולוגיים ולעתים הם נפשיים. טבע גורם
הלחץ, חומרתו ויכולת השליטה של הפרט בלחציו הינם בעלי משמעות כמו סוג
האינפורמציה שיש לגבי אותו לחץ וכן דרכי ההתמודדות איתו. מצד אחד נמצא שהפחתת
העוררות הפיזיולוגית מסייעת להתמודדות עם מצבי הלחץ (ברנשטיין, 1994) ומאידך
בספורט קיים צורך מובהק בעוררות פיזיולוגית רבה, כמו גם באינטנסיביות, בתפישת
השטח ובהערכת המצב כמות שהוא. מכל האמור לעיל, ניתן להבין כי מצב לחץ בתחומי
הספורט ובמיוחד בכדורסל המהווה משחק מהיר מאוד ואינטנסיבי מאוד שונה באופנים
שונים ממצב הלחץ שבו נתון הפרט בחיי היומיום.

עבודה זו תבחן באופן כללי את המושג 'לחץ' (Stress), ותנסה לגבש הגדרה הנוגעת לענייננו.
לאחר מכן אבחן את הגורמים למצבי לחץ, את השלכותיהם של מצבי הלחץ, תוך התייחסות
לסטריאוטיפ הנלווה לכשלונות ומעצים את הלחץ הנפשי והחברתי שבו מצוי הספורטאי.
בכך אעסוק בפרק הראשון בעבודתי זו.
בפרק השני אתייחס לחובה שיש לשחקן על המגרש. ניתן לכנות חובה זו כשליטה בשרשרת
עיבוד המידע. משמעות הדבר תפישת הסביבה, קליטת המידע הנתפש באופן שוטף ועיבודו,
קבלת החלטה כתוצאה מאותו עיבוד מידע ויישומה המיידי על ידי ביצוע מוטורי. ככל
ששרשרת עיבוד המידע מהירה ויעילה יותר, כן יהיו הישגיו של השחקן גדולהים יותר
ולמעשה הוא יוכל להתמודד עם הלחץ הנתון, בעיקר כתוצאה מכך שאותם מרכיבים
העלולים ליצור בו לחץ מוגבר יקטנו כתוצאה מיכולת שליטתו.

אולם ההתמודדות עם מצבי לחץ בכדורסל אינה מחייבת רק את השליטה בשרשרת המידע,
כי אם פעולות רבות מקדימות, כמו רכישת המקצוע. המיומנות חשובה מאין כמותה
ומחייבת אימונים רבים וכמובן קבלת משוב ברמות שונות. הן משוב הנובע מהתוצאה
החשובה מאוד בספורט התחרותי, הן משוב הנוגע לאיכות הביצוע והן משוב שאותו צריך
השחקן להעניק לעצמו מתוקף היכרותו עם גופו וחושיו. כל אותם משובים הינם פרי של
אימון, הרגלים ואינטראקציה בין השחקן למאמן, בין השחקן לקבוצתו ובעיקר בין השחקן
לעצמו. האימון והמשוב עשויים לסייע לשחקן להתמודד עם מצבי הלחץ שבהם הוא נתון
תדירות. על כך אעמוד בפרק השלישי.

בעבודתי ארצה לטעון כי עבור השחקן המקצועי מהווה התמודדות עם אמצעי הלחץ מארג
של אימון אינטנסיבי, מיומנות רבה המצטברת ומתחדשת מעת לעת, שליטה רבה בשרשרת
עיבוד המידע וניצול המשובים השונים שאותם יכול לקבל. את טענתי ארצה לבסס
באמצעות שלושת הפרקים שצויינו לעיל, כאשר ארצה לבחון זאת גם באמצעות דיון קצר
בשני מקרים פרטיים של שניים מגדולי הכדורסלנים של זמננו: מייקל ג'ורדן מקבוצת
ה"שיקגו בולס" בNBA - ועודד קטש ששיחק לאחרונה בגמר אליפות אירופה כנגד קבוצת
האם שלו - מכבי תל אביב - תחת לחץ פסיכולוגי עצום, וניצח. את המקרים הפרטיים אציג
בפרק הרביעי, כשאת מסקנותיי אביא בסיכום.

מקורות:

אביצור, צ., (תשמ"ג), איפיונים אישיותיים של ספורטאים במשחקי כדור קבוצתיים (כדורסל, כדוריד, כדורגל), מוגש כחלק מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך במחלקה לחינוך" של אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
אבן-שושן, א., (1956), מלון חדש, (כרך שלישי), קרית-ספר, ירושלים.
בורלא, י., (1996), השפעת מצבי לחץ ותכונת סובלנות לעמימות על הופעת דפוסי חשיבה מאגית, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
ברנשטיין, ע., (1994), השפעת הלימה בין שיטות הכנה ובין סגנון אישיות על התמודדות עם מצבי לחץ, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
גלבוע, א., (1990), מחשבת חינוך, זמורה ביתן/ איתאב, תל אביב.
גתי, א., "מקומם של מחשבים בתהליך בחירת מקצוע", בתוך: בנימיני, ק., דולב, ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר י.מ., (עורכים), (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 260-270.
דברת, ר., (1984), קונפליקט תפקודי אצל קפטנים בקבוצות כדורגל, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" למדעי הניהול "התנהגות ארגונית", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
הורנבי, נ., (1994), קדחת המגרש, עגור, הוד השרון.
טננבאום, ג., (1977), חרדה ומוקד שליטה בקרב סטודנטים המיועדים להוראת חינוך גופני, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
לידור, ר., (1999), חשיבה וקבלת החלטות בספורט, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב.
סנה, מ., (1967), השוואת יעילות קריטריון חדש להתאמת שיטות הכנה למצבי לחץ והשוואתו עם קריטריונים אחרים, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
עמית, ד., (1996), השפעת מלחמת המפרץ ואירועי חיים משמעותיים על תגובות לחץ ותרומתו של החוסן הנפשי בצמצום תוצאות הלחץ, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך" למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
פינס, ד., (1958), מלון לועזי עברי, עמיחי, תל-אביב.
פרידלנד, נ. וקינן, ג., "ללחוץ או לא ללחוץ? כיצד לאמן יחידים לביצוע מטלות בתנאי לחץ", בתוך: בנימיני, ק., דולב ע., אמיר, מ., כהן, ע. ושלזינגר, י.מ., (עורכים) (תש"ן), עיון ויישום בפסיכולוגיה, מאגנס, ירושלים, עמ' 292-303.
קופמן, ר., "פנאתנייקוס - לקחו את קטש וגם את הגביע", הארץ, 21.4.2000, עמ' 13א'.
קופמן, ר., "מהות הספורט", הארץ, א21.4.2000, עמ' 13א'.
קופמן, ר. וסהר, א., "קטש: זה היום הכי מאושר וגם הכי עצוב בקריירה שלי", הארץ, 21.4.2000, עמ' 13א'.
קינן, ג., (1979), השפעות משתני אישיות והדרכה על רמת הדחק הנחווה ואיכות הביצוע על יחידים במצבים בהם מאוימת שלמותם הפיזית, חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב.
שגב ע. וגריי פ., (1995), אסטרטגיה ליחידה עסקית, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
Baron, R.A. Byrne, D., (1984), Exploring Social Psychology, Allynd Bacon, Boston.
Coffer, C.N. Appley, M.H., (1964), Motivation: Theory and Research, Wiley, New York.
Campbell, D.T., "Ethnocentric and Other Altruistic Motives", in: Levine, D., (ed.), Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln, NE, 1965, pp. 283-311.
Janis, I.L., "Desicion Making Under Stress", in: Goldberger, L. Breznits, S., (eds.), Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects, Free Press, New York, 1982, pp. 69-80.
Keinan, G., Friedland, N. Arad, L., "Chunking and Integration: Effects of Stress on the Restructuring of Information", Cognition and Emotion 5(2), 1991, pp. 133-145.
Lazarus, R.S., Folkman, S., (1984), Stress, Appraisal and coping, Springer, New York.
Mandler, G., (1984), Mind and Body, Norton, New York.
Mc Garth, J.E., (1970), Social and Psychological Factors in Stress, Holt, New York.
Selye, H., (1936), The Stress of Life, McGraw-Hill, New York.
Tajfel, H. Turner, J., "The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour", in: Worchel, S. Austin, W.G., (eds.), Psychology of Intergroups Relations, Nelson Hall, Chicago, IL, pp. 156-168.
Ursin, H., Baad, E. Levin, S., (1978), Psychobiology of Stress, Study of Coping Man, Academic Press.

תגים:

תוצאה · משחק · מאמן · כשלון · נפש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מצבי לחץ בספורט, בעיקר בכדורסל, ודרכי ההתמודדות איתם", סמינריון אודות "מצבי לחץ בספורט, בעיקר בכדורסל, ודרכי ההתמודדות איתם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.