היישום אינו מחובר לאינטרנט

מהות האינות כלפי היש והערך בתורתו של נגרז'ונה

עבודה מס' 060621

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר למשמעות האמת וההתייחסות לשפה תוך חיפוש האמת אצל הספקן ההודי.

2,207 מילים ,7 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מהות האינות כלפי היש והערך בתורתו של נגרז'ונה

תוכן העניינים

א. הקדמה
ב. האינות והריק
ג. משמעות האמת
ד. בין האפיסטמולוגיה והגישה לשפה בפילוסופיה ההודית והמערבית
ה. סיכום
ביבליוגרפיה

א. הקדמה

ניסיון להבין את עמדתו של נגרז'ונה, מחייב אותנו להתייחס הן לגישת
האינות שבה נוקט נגרז'ונה, כשהאינות הינה תנאי לשיחרור, הן למשמעות האמת
בתפיסה ההודית, תוך עריכת הקבלה מתבקשת בין גישתו של נגרז'ונה והתורה
הבודהיסטית, כאשר על מנת להבין את הגישה במושגים שלנו יש לעמוד גם על
השוני ואף על הניגוד שבין האפיסטמולוגיה ההודית והמערבית.

חוקרים העוסקים בתורה הבודהיסטית, טוענים כי גישתו של נגרז'ונה,
המוגדר כפילוסוף בודהיסט, הינה מהפכנית ומערערת את יסודות הגישה
הבודהיסטית, תוך הצגת האיון והריקנות של כל מה שקיים, כאשר מה שניתן
להתייחס אליו בפועל הוא הריק המוחלט (shunyata). לטענתם של החוקרים,
נגרז'ונה אינו שולל את הגישה הבודהיסטית, אלא יוצר בפני המעיין בתורתו,
סטייה מיסודות של ממשות, שאמנם היו קיימים בתורתו של בודהה (Velez-de-
.(Cea, 1998

עבודה זו תדון במושגי האינות והריק, קישורן למשמעות האמת והתייחסות
לשפה, כשהתייחסות זו אמורה לספק למתבונן המערבי את ההבנה לגבי חיפוש
האמת אצל הספקן ההודי. הספקן ההודי אינו מחפש לגלות את האמת, אלא להשיג
אותה. לשם כך ממקם הספקן ההודי יסודות מורכבים של מבנה באפשרות של
הידע, כאשר גישה זו כרוכה בטענה שכל סוגי המודעות שיש באפשרותם להכיל ידע,
חייבים לערב מבנים. המטרה העומדת בפני הספקן הינה להטיל ספק בטענות
המבוססות על ידע, כאשר הפילוסופיה ההודית מאופיינת ביותר ממובן אחד של
ידע, ומשום כך גם ביותר מסוג אחד של טענת ידע. הבנת השפה הינה בעלת חשיבות
רבה לצורך התפתחות המודעות, הבאה לידי ביטוי בידע, שכן לטענת פילוסופים
הודים רבים, השפה מגבילה את הסיכוי להשיג את האמת המהווה את מטרתם של
הפילוסופים ההודים השואפים להשיג את השיחרור (.(Potter, 1975

בעבודתי ארצה לטעון, כי גישתו של נגרז'ונה, דומה לגישת הפילוסופים
ההודים באשר למטרה, היינו השגת השיחרור, הנתפסת גם כהשגת האמת. יחד עם
זאת, הוא שונה מהגישה הבודהיסטית בתפיסת הערך והתכונה. בעוד שהגישה
הבודהיסטית מפרידה בין ה"יש" הכללי, שיש להטיל בו ספק, לבין הערך והתכונה
הנתפסים כקיימים, הרי שנגרז'ונה רואה גם בערך ובתכונה "יש" המוטל בספק,
שכן, כאשר האטמן אינו משיג את ה"יש" הממשי הנובע משייכות פיזית, הוא אינו
קיים ואינו רואה ומשום כך גם הערך והתכונה אינם קיימים.

מקורות:

Barnhart, M.G., "'Sunyata', Textualism, and Incommensurability", Philosophy East and West 44(4), 1994, pp. 647-658.
Coward, H.G., "'Speech Versus Writing', in Derrida and Bhartrhari", Philosophy East and West, 1991, pp. 141-162.
Loy, D.R., "Language Against Its Own Mystifications: Deconstruction in Nagarjuna and Dogen", Philosophy East and West 49(3), 1999, pp. 245-260.
Patel, K.C., "The Paradox of Negation in Nagarjuna's Philosophy", Asian Philosophy 4(1), 1994, pp. 17-32.
Potter, K.H., "The Background of Skepticism, East and West", Journal Of Indian Philosophy 3, 1975, pp. 299-313.
Velez-de-Cea, A., "Nagarjuna y la filosofia del Buddha", Contrastes 3, 1998, pp. 259-282.
Warder, A.K., (1998), A Course in Indian Philosophy, Motilal Banaersidass, Delhi.

תגים:

בודהיזם · פילוסוף · אמת · שחרור · ריק · הודו

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מהות האינות כלפי היש והערך בתורתו של נגרז'ונה", סמינריון אודות "מהות האינות כלפי היש והערך בתורתו של נגרז'ונה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.