היישום אינו מחובר לאינטרנט

תנועת גורדוניה במלחמת העולם השניה

עבודה מס' 060501

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: פעולותיה של הנהגת התנועה וראשיה בפולין במהלך שנות הכיבוש הגרמני.

7,708 מילים ,18 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תנועת 'גורדוניה'
במלחמת העולם השנייה

תוכן עניינים
מבוא
פרק ראשון - רקע כללי
פרק שני - תגובות ראשונות לכיבוש הנאצי
פרק שלישי - בימי הגטאות
פרק רביעי - בימי ההשמדה
סיכום
מקורות


מבוא:
תנועת הנוער העממית חלוצית 'גורדוניה' מקורה בגליציה כפילוג של בודדים מתנועות
נוער אחרות. גורדוניה תמיד הייתה קטנה יותר מתנועות אחרות בנות זמנה. ראשיתה
בשנים 1923-1924 בלבוב, סטניסלבוב, מלניצה. משנת 1925 החלו לצמוח סניפים
נוספים ומגליציה התפשטה התנועה לשאר פולין ונפות הספר. בשנת 1928 מנתה
התנועה בפולין 4500 חברים. בשנות השלושים גדלה התנועה ואיגדה בשורותיה
כעשרים אלף חברים וזאת למרות שבשנת 1929 עלו מרבית מייסדי התנועה לא"י
והעבירו את מרכזה לכאן.
התנועה המשיכה לפעול ולפרוח עד סוף שנות השלושים. מלחמת העולם השנייה פגעה
בתנועה כמו שפגעה בכל אדם וישות יהודית בפולין ובאירופה.
עבודה זו תנסה לבחון את פעולותיה של הנהגת התנועה וראשיה בפולין במהלך שנות
הכיבוש הגרמני, החל מתחילת המלחמה, בספטמבר 1939 ועד לחיסול הנוכחות
היהודית ומרד גטו ווארשה באביב 1943. כמו כן, העבודה מהווה ניסיון לראות את
מעשיה של התנועה ויישום האידיאולוגיה שלה על רקע המצב הקשה והמשתנה.
העבודה מחולקת לארבע פרקים:
הראשון כולל רקע כללי על התנועה וסקירת האידיאולוגיה המרכזית שלה. השני
סוקר את תגובות התנועה בחודשים הראשונים לכיבוש הנאצי. השלישי עוסק
בתקופת הגטאות והרביעי בתקופה בה ההשמדה כבר שלטה בכיפה.
העבודה מתרכזת בעיקרה בנעשה בגטו ווארשה כיוון ששם ישבו מרבית אנשי ההנהגה
והיה הריכוז הגדול ביותר של אנשי התנועה.

מקורות:

אבנון, אריה. עיתונות גורדוניה במחתרת גטו וארשה. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר, 1966.
מרגלית, יעקב. גורדוניה בפולין. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר, 1980.
עק, נתן. התועים בדרכי המוות. ירושלים: יד ושם, 1960.
פרליס רבקה. תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה. קבוץ לוחמי הגטאות: בית לוחמי הגטאות והקבוץ המאוחד, 1987.
צוקרמן, יצחק. שבע השנים ההן. קבוץ לוחמי הגטאות: הוצאת הקבוץ המאוחד ובית לוחמי הגטאות, 1990.
רון, דוד. הם יורים. תל אביב: תרבות, 1960.
שריד, אריה. החלוץ ותנועות הנוער בפולין, 1917-1939. תל אביב: עם עובד, 1979.
אבנון אריה. עדותה של ציפורה פלדמן חברת ההנהגה הראשית לפני ואחרי המלחמה. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר.
גפנר, אהרון. עדות אישית. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר.
וייס, אהרון. "תנועות הנוער בפולין עם הכיבוש הגרמני", בתוך יהויקים כוכבי. עורך. ספר תנועות הנוער הציוניות בשואה. חיפה: המכון לחקר השואה, 1989.
לבון, פנחס. "מקורותיה של גורדוניה", בתוך נתן רוטנשטרייך. עורך. גורדוניה - תנועת נוער עממית חלוצית. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר, 1982.
לבון, פנחס. "תנועת גורדוניה", בתוך נתן רוטנשטרייך. עורך. גורדוניה - תנועת נוער עממית חלוצית. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר, 1982.
מנדל, מאיר. "תנועת גורדוניה". בתוך ישראל כהן ודב סדן. עורכים. פרקי גליציה. תל אביב: עם עובד, 1957.
עק, נתן. "גורדוניה בפולין בימי הכיבוש הנאצי". בתוך דוד רון. מחבר. הם יורים. ירושלים: יד ושם, 1960.
פרוסט, שמעון. עדות אישית ופרקי זכרונות. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר.
קרמיש, יוסף. "גורדוניה במרי ובמרד", בתוך דוד רון. מחבר. הם יורים. ירושלים: יד ושם, 1960.
קרמיש, יוסף. "העיתונות המחתרתית של גורדוניה בימי השואה בפולין", בתוך אריה אבנון. מחבר. עיתונות גורדוניה במחתרת גטו וארשה. חולדה: ארכיון גורדוניה-מכבי הצעיר, 1966.
קרמיש, יוסף. "מחוללי המרד", ידיעות יד ושם, מאי 1959.

תגים:

אידיאולוגיה · גורדוניה · גרמניה · העולם · השניה · חלוציות · מלחמת · נאצים · נוער · פולין · תנועת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תנועת גורדוניה במלחמת העולם השניה", סמינריון אודות "תנועת גורדוניה במלחמת העולם השניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.