היישום אינו מחובר לאינטרנט

מקורות למימון הפירמה - חברת וואלה תקשורת בע"מ

עבודה מס' 060482

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח תשקיף.

6,085 מילים ,5 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:

א. כללי (שם החברה, תאריך הנפקה, ני"ע המונפקים)

ב. החברה והענף - תיאור כללי
1. תחומי פעילות
הפעלת וואלה!
פיתוח ו"אירוח" של אתרי אינטרנט
2. ניתוח הענף הכלכלי
תחום האינטרנט
חברות בנות
רמת התחרותיות
גורמי סיכון
3. שליטה בחברה
4. סיכום

ג. מבנה ההון
הון עצמי
הון זר
ני"ע המירים

ד. דיבידנדים ומניות הטבה
החלוקה בפועל
מדיניות החלוקה בעתיד

ה. גיוס הון
מטרות החברה בהנפקה
התארגנות החברה להנפקה והסכם החיתום
סוגי ההון המגויס ומאפייניו
הוצאות ההנפקה
שיטת ההנפקה
תוצאות ההנפקה

ו. שווי החברה

ז. השפעת גיוס ההון על פעילות החברה

ח. סיכום ומסקנות
הצלחת ההנפקה
מילוי מטרות ההנפקה

ט. ביבליוגרפיה


רקע
וואלה! תקשורת בע"מ הוקמה בחודש מרץ 1986 כחברה פרטית בשם "משוב מחשבים שיווק" בע"מ. בחודש מאי 1999 שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי.
בחודש מאי 1994 הפכה החברה לציבורית.
בחודש דצמבר 1993 העבירה משוב את מרבית אחזקותיה בחברה לחברת בת בבעלות מלאה שלה, משוב מחשבים פיננסיים (1993) בע"מ ("משוב פיננסים").
בחודש מאי 1994, הנפיקה חברת משוב לציבור על פי תשקיף 4000,000, מניות רגילות ו-1510,000 כתבי אופציה (סדרה 1). תמורת המניות הנ"ל גויס סכום של כ- 17,174 אלפי ש"ח נטו, אשר שימשו את החברה לשם מימון פעילותה השוטפת.
המסחר במניות ובאופציות החברה מתבצע בבורסה בתל אביב, כיום נמנית בין מניות היתר (נכון לתאריך 13.5.01)

תגים:

מחשבים · אינטרנט · פורטל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מקורות למימון הפירמה - חברת וואלה תקשורת בע"מ", סמינריון אודות "מקורות למימון הפירמה - חברת וואלה תקשורת בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.