היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני שומרים- סוגיה ראשונה בפרק המפקיד "שילם ולא רצה להישבע"- ניתוח ספרותי

עבודה מס' 060305

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: נסיון להביא גישה חדשה באופן ההסתכלות על הגמרא הבבלית במסכת בבא מציעא, בסוגיה זו ובסוגיות נילוות אליה.

6,977 מילים ,37 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

התלמוד - יצירת מופת נדירה שניתן לעסוק בה שנים ועדיין לא נגענו בקצהו. רווי הוא בדיונים קשים, שעל כל דיון נשתברו כה הרבה קולמוסים. כל ראשון ואחרון שכתבו, פירשו, ביארו, חקרו בתוך הים האדיר, הוציא פן אחד מתוכו שעוד כל כך הרבה פנים נשתמרו חבויים מאיתנו וקוראים עלינו תיגר לבא לחפשם.

על סוגיית "שילם ולא רצה להישבע" נשתברו הרבה קולמוסים וקצרה היריעה מלהכיל את כל הנאמר בנושא. בעבודה אנסה להביא גישה חדשה באופן ההסתכלות על הגמרא הבבלית במסכת בבא מציעא, בסוגיה זו ובסוגיות הנילוות אליה במסכתות אחרות מתוך הסתכלות שונה על הנושא, על התוקף והחלות של הקניין. ההסתכלות השונה נשאבת בעיקר מהתלמוד הירושלמי ומהמכילתא דרשב"י, תוך שילובם למכלול אחד, שיעזור לנו להבין בצורה ברורה באיזה כוח קונה הנשבע את הכפל.
בנוסף נראה כיצד הכיוון שאציג חורז מעגל גדול של קושיות ותירוצים במסכתות ובסוגיות שונות, שמובילים כולם לכיוון אחד, בענין החלות הקניינית שבית דין מחיל על השומר.
בתחילת העבודה אנסה להבין מהו הקושי במשנה ובגמרא, שמצריכים אותנו לנסות גישה חדשה, על מנת ליישב את הקשיים ברווח. לאחר-מכן, אביא את גישת הירושלמי והמכילתא דרשב"י המציגה תפיסה חדשה בנושא. ועל פי גישה זו אסקור מחלוקת מחלוקת ואנסה לתרץ על פי תפיסה כללית אחת. לסיום אביא את גישתו של אלבק להסבר המשנה, גישת שבעזרתה אוכל ליישב את הקשיים שהעלתי בתחילה בצורה חדשנית ומשכנעת.

תוכן עניינים:
מבוא
המשנה הראשונה בפרק המפקיד וקשייה
יסוד הדין על פי הירושלמי והמכילתא דרשב"י
שיטת בבלי על פי סתמא דגמרא
הקשיים העולים מסוגיית הגמרא
הצעה להבנה אחרת של מימרות האמוראים
הבנת מימרות רבי יוחנן ורב פפא
באור מחלוקת רבי אלעזר ושמואל
נסיון לניתוח שונה של המשנה
דיון
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלבק, ח. (תשכ"ב). 'לאופיין של ההלכות בסדר נזיקין'. "סיני", נ, עמ' צו ואילך.
אלבק, ח. (תש"ד). 'לעריכת התלמוד הבבלי'. "תרביץ" טו.
אלבק, ח. (תשי"ט). מבוא למשנה, ירושלים-ת"א.
אלבק, ח. (תשכ"ט). מבוא לתלמודים, ירושלים.
אלבק, ח. (תשי"ט). פירוש, מבואות והשלמות למשנה, ירושלים-ת"א.
אפשטין, י"ב. (תש"ח). מבוא לנוסח המשנה, ירושלים.
אפשטין, י"ב. (תשכ"ג). מבואות לספרות האמוראים, ירושלים.
אפשטין, י"ב. (תשי"ז). מבואות לספרות התנאים, ירושלים.
דינר, י"צ. (תרע"ג). הגהות לבבלי ולירושלמי, ב"ק וב"מ, פפד"מ.
דינר, י"צ. (תרפ"ט). הגהות ל"משנה תורה", אמשטרדם.
הלוי, א"א. (תשמ"א). 'סוגיות "פשיטא" בתלמוד הבבלי שאינן פשוטות כל עיקר', דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, מחקרים בתלמוד הלכה ומדרש, ירושלים.
וייס, א. (תשכ"ז). דיונים ובירורים בבבא קמא, ירושלים ונ"י.
וייס, א. (תשל"ה). מחקרים בתלמוד, ירושלים.
וייס, א. (תשכ"ב). על היצירה הספרותית של האמוראים, נ"י.
וייס, א. (תש"ג). 'פירושים והערות לטקסט ולסדר המשנה של מסכת שבת', "חורב" ז.
הנשקה, ד. (תשמ"ו). סוגיות בדיני שומרים - ניתוח מקורות תנאיים ואמוראיים, רמת גן.
פרידמן, ש"י. (תשל"ח). "מחקרים ומקורות" א, עמ' 275-ואילך.
פרידמן, ש"י. (תשל"ח). 'ראש פרק המפקיד', "שנתון המשפט העברי", ה, עמ' 209-218.
סגל, מ"צ. (תרצ"ו). דקדוק לשון המשנה, ת"א.

תגים:

משפט · בבא · דיני · מציעא · ניתוח · ספרותי · שומרים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני שומרים- סוגיה ראשונה בפרק המפקיד "שילם ולא רצה להישבע"- ניתוח ספרותי", סמינריון אודות "דיני שומרים- סוגיה ראשונה בפרק המפקיד "שילם ולא רצה להישבע"- ניתוח ספרותי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.