היישום אינו מחובר לאינטרנט

הדימוי העצמי המקצועי של המורה

עבודה מס' 060259

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בן הגורמים המשפיעים על הדימוי העצמי המקצועי של המורה בבית הספר הקיבוצי לעומת בית הספר העירוני.

14,925 מילים ,55 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

בית הספר הוא לב התהליך החינוכי, בו הילדים מבלים את רוב זמנם, והוא ממלא תפקיד של רכישת דעת דרך מורים המקנים לתלמידים ידע, עמדות, ערכים, ודפוסי התנהגות וזאת באמצעות פעילות גומלין ישירה ושוטפת עם התלמידים.
החברה המודרנית של היום מאופיינת במשבר בחינוך המלווה בהתדרדרות הדימוי העצמי של המורה. במהלך עבודת המורה, הוא נחשף למתח, לחצים ותביעות רבות מצד תלמידים, מורים, הורים, מנהלים וגורמים נוספים במערכת החינוך, כל אלה בשילוב עם דימוי עצמי מקצועי נמוך, יוצרים תנאי שחיקה, להם השלכות על המעשה החינוכי עצמו, לכן יש לדאוג לשפר את תנאי עבודת המורה ולהעלות את דימויו העצמי המקצועי על מנת שהמעשה החינוכי לא יושפע לרעה.
ברגע שנכנס המורה למקום העבודה והופך למורה מן השורה, הוא פועל בתוך מערכת חברתית ולה שני ממדים עיקריים, הממד האישי והממד המוסדי.
הממד האישי כולל תכונות אישיות ואפיונים הקשורים בפרט, העשויים להשפיע ולעצב את עמדותיו כלפי החינוך ואת אסטרטגיות ההוראה ודרכי פעולתו כפרט במערכת.
הממד המוסדי יסודו בסביבה תרבותית וכלכלית בה צמח, מבנה והרכב בית הספר, והאקלים הארגוני של בית הספר.
כל אלה יידונו בעבודתי וזאת בכדי לנסות להבין את כל ההיבטים הקשורים בעבודת המורה בבית הספר על מנת שאפשר יהיה לשפר את תנאי עבודתו.

בחלקה הראשון של העבודה אציג מהו דימוי עצמי ואסביר את הגורמים המשפיעים על הדימוי העצמי המקצועי של המורה בבית הספר העירוני, שכן בתי הספר העירוניים מהווים רב במדינת ישראל.
בחלקה השני של העבודה אציג מחקר, המשווה בין הדימוי העצמי המקצועי של המורה בבית ספר עירוני לעומת הדימוי העצמי בבית ספר קיבוצי.
במחקרי, אני מצפה למצוא שהדימוי העצמי המקצועי של מורים בבית הספר הקיבוצי, יהיה גבוה יותר מהדימוי העצמי המקצועי של מורים בבית הספר העירוני, זאת בעקבות התנאים השונים בין הסביבות המשפיעים על הדימוי העצמי.
בחלק האחרון של עבודתי אציג בעקבות המחקר, המלצות לשיפור הדימוי העצמי המקצועי של המורה בבית הספר, וזאת בתקווה שהמורים יהיו שלמים יותר בהחלטתם בבחירת מקצוע ההוראה ובעקבות כך יורידו את הדגש מאי שביעות רצונם ויפנו את כל מרצם לאפיקים חינוכיים.

תוכן עניינים:
מבוא
דימוי עצמי של המורה
דימוי מקצועי של המורה
דימוי מקצוע ההוראה
דמות המורה ודמותו האידיאלית
דמות המורה בעיני התלמידים
סיבות לבחירת מקצוע ההוראה
סיבות לעזיבת מקצוע ההוראה
מעמד חברתי ומין במקצוע ההוראה
תגמולים בהוראה
מנהיגות תומכת של המנהל ודימוי המורה בעיני המנהל
קשר עם מורים אחרים
הוראה בקיבוץ
המחקר
מבוא
השערת המחקר
שיטת המחקר
ממצאים
דיון בממצאים
סיכום ומסקנות
המלצות לשיפור הדימוי העצמי המקצועי של המורים
יתרונות וחסרונות במחקר והצעות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
נספחים

מקורות:

Dowrkin, A.G. (1980). The changing demography of public school teachers: Some applications for faculty turnover in urban areas. Sociology of education, 53 (2), 65-73.
England, P. and Herbert, M.S. (1993). The pay of men in "female" occupation: Is comparable worth only foe women? In: C.L. Williams (ed.), crossing over: Men in women's occupation (forthcoming).
Etzion, D. (1983). Stress and burnout is social support the proper prescription for relief?, W.P., Tel- Aviv University.
Etzion, D., Kafry, D., Pines, A. (1982). Tedium among managers: A cross cultural American-Israeli comparison, W.P., Tel - Aviv University.
Farber, B.A., Miller, J. (1981). Teacher burnout: A psycho-educational perspective. Teacher college record, 83, 235-244.
Fitts, W.H. (1965). Manual for the Tennessee Self-concept scale. Nashville, TN: counselor recordings and tests.
Goldring, E., Chen, M. (1993). The feminization of the principalship in Israel: the trade - off between political power and cooperative leadership. In: P. Zdhiates and C. Marshall (eds.), New politics of race and gender. Washington, D.C. and London.
Guskey, T.R. (1988). Teacher efficacy, self concept attitudes toward the implementation of instructional innovations. Teaching teacher education, 4, 63-69.
Hughes, M.M, (1959). Development of the means for assessing the quality of teaching in elementary school. Report of research, cooperative research program. Project no. 353. Washington D.C.: U.D. Office of education.
Hughes, T.M. (1987). The prediction of teacher burnout through personality type, critical thinking and self-concept. Paper presented at the annual meeting of the Mid-South educational research association, Mobile, AL.
Jacobs, J.A. (1992). Women's entry into management: trends in earning, authority and values among salaried managers. Administrative science quarterly, 37, 282-301.
Maslach, C. (1976). Burnout. Human behavior, 5, 16-22.
Maslach, C., Pines, A. (1977). The burnout syndrome in day care setting. Child care quarterly, 6 (2), 100-113.
Meir, E.I., Melamed, S. Abu-Freha, A. (1990). Vocational, vocational skill utilization congruences and their relationship with well being in two cultures .Journal of vocational behavior, 36, 153-165.
Mobley, W.H., Griffeth, R.W., Hand, H.H., Meglino, B.M. (1979). Review and conceptual analysis of the employee turnover process. Psychological Bulletin, 86, 496-522.
Pines, A., Kafry, D. (1978). Work tedium in social service professionals. Social work.
Price, J.L., Mueller, C.W. (1981) A causal model of turnover for nurses. Academy of management journal, 24 (3), 543-565.
Reskin, B.F. and Ross, C.E. (1992). Authority and earning among managers: the contributing significance of sex. Work and occupation, 19, 342-365.
Rogers, C.R. (1951). Child-centered therapy. Boston: Houghton Mifflin Company.
Rosenberg, M. (1967). Psychological selectivity in self-esteem formation. In C. Sherif M.Sherif (Eds.), Attitude, ego, involvement and change. New York: Wiley sons.
Rosenberg, M. Simmons, R.G. (1971). Black and white self-esteem: The urban school child. Washington D.C.: American sociological Association.
Sakharov, M., Farber, B. (1983). A critical study of burnout in teachers. In B.A. Farber (ED.), stress and burnout in he human service professions. New York: Pergamon.
Spuck, D.W., (1977). Rewards structure in the public high school. Educational administration quarterly, 18-34.
Steers, R., Mowday, R. (1981). Employee turnover and post decision accommodation process. In B. staw L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior (vol. 3). Greenwich, Conn.: J.A.I.
Stein, M.K. Wang, M.C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and teacher education, 4 (2), 171-187.
Wolf, J.G. Schultz, E.W. (1981). Teacher self- concept and perceive interpersonal competence. Humanistic Education, 20 (2), 65-72.

תגים:

אידיאל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הדימוי העצמי המקצועי של המורה", סמינריון אודות "הדימוי העצמי המקצועי של המורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.