היישום אינו מחובר לאינטרנט

היבום והחליצה מתקופת התנך ועד ימינו אנו

עבודה מס' 060211

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה של שני מושגים אלו לאורך השנים, כאשר התמקדות מיוחדת ניתנת לתקופת התנך ובשנים האחרונות.

9,488 מילים ,19 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מקורם של המושגים "יבום" ו"חליצה" הינו מהתנ"ך. הלכות יבום וחליצה כוללות שלוש מצוות: שתי מצוות עשה- לייבם ולחלוץ ואחת מצוות לא תעשה- שלא תינשא יבמה לאיש זר עד שתסור רשות היבם מעליה.1

מבנה העבודה ומטרתה
מטרתי בעבודה הזו הינה לבחון את שני המושגים בהם עוסקת העבודה- יבום וחליצה - מתקופת התנ"ך הקדומה ועד לימים אלו, וכן כיצד מתמודדת הרבנות הראשית עם מצוות היבום והחליצה בימינו אנו. בנוסף, ארצה לבחון את התפתחותם של שני המושגים, המשקפת את השינוי במעמדה של האשה מתקופת המקרא עד לימינו אנו, כשניכרת מגמת שינוי המעידה של שיפור במעמדה של האשה בחברה היהודית.

בפרקים הראשונים בעבודה אציג את שני הסיפורים התנכיים, המשלבים בתוכם את נושא היבום והחליצה- הסיפור על תמר ויהודה והסיפור על רות המואביה ובועז. לאחר כל סיפור אנתח את נושא היבום והחליצה בסיפור הספציפי. בסוף פרק זה אציג את משפט שלמה, שיש הטוענים שטומן בחובו סיפור של יבום (פרק שני).
לאחר מכן אדון בהפיכתו של מנהג היבום והחליצה לחוק, על ידי הציווי בספר דברים, בפרשת "כי תצא" (פרק שלישי).
לבסוף, אנסה לנתח את השינוי שחל בתהליך היבום והחליצה מתקופת התנ"ך ועד ימינו אנו, על ידי ניתוח פרקי העבודה הקודמים וכן על ידי ניתוח של נושאים נוספים, כמו: יהדות אשכנז מול יהדות ספרד, המקרים בהם נהגו לכפות חליצה, וכן השאלה שדנו, תיקנו ופסקו בה רבות: איזו מצווה קודמת- מצוות יבום או מצוות חליצה. כמו כן, אציג את מנהג היבום ברחבי העולם. בסיכום פרק זה, אבדוק אם ניתן להשליך את השינוי במצוות היבום
והחליצה על השינוי במעמדן של הנשים בחברה היהודית וכן אבדוק כיצד ניתן לשלב את נושא היבום והחליצה בתחום החינוך ומה ניתן ללמוד ולהסיק מנושאים אלו (פרק רביעי).
בסיכום העבודה, אנסה לסכם את התפתחות שני המושגים- היבום והחליצה וכן את האופן בו אפשר לשלבם בתחום החינוך. (פרק חמישי).
--------------------------------------------------------------------------------
1. רמב"ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות יבום וחליצה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. מצוות יבום וחליצה במקרא
א. סיפור תמר ויהודה (בראשית ל"ח)
ב. סיפור רות ובועז (מגילת רות)
ג. משפט שלמה (מלכים א')
ד. סיכום
3. יבום וחליצה- ממנהג לחוק (דברים כ"ה)
4. השינויים שחלו במצוות היבום והחליצה מתקופת התנ"ך
א. ההבדלים בין יהדות אשכנז ליהדות ספרד
ב. המקרים בהם נהגו לכפות חליצה
ג. מה קודם- מצוות יבום או מצוות חליצה
ד. היבום במקומות שונים בעולם
ה. סיכום
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מקורות:

אהרן, הלוי. ספר החינוך, ירושלים, 1960.
אשר, שלמה. "תקנות חכמים להתרת כבלי אישות", האשה באספקלרית היהדות.
בן יוסף, מתיתיהו. קדמוניות היהודים, מוסד ביאליק, ירושלים, 1985.
גרסיאל, מ'. רות, "המבנה הספרותי, התפתחות העלילה ומגמת הסיפור במגילת רות", "הגות במקרא", כרך שלישי, תל-אביב, 1979.
הרטום, א.ש., קאסוטו, בעריכת מ.ד. קאסוטו, הוצאת יבנה, תשל"ה, 1975.
זלמן אריאל, שלמה. לכסיקון לתודעה יהודית- הווי ומנהגים, הוצאת מסדה בע"מ, רמת-גן, 1968.
ליבוביץ, ישעיהו (עורך). האנציקלופדיה העברית, חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ, תשכ"ח.
קול, שמואל. "המצוה המושמצת ביותר", רעיונות לפרשת השבוע.
רז, שמחה. "פשר חלומות- מעשה בחליצה", איש צדיק היה- מסכת חייו של ר' אריה לוין, הוצאת ש. זק ושות', ירושלים, תשמ"ב.
סגל, משה-צבי. מבוא המקרא, קרית-ספר, ירושלים, 1960.
סגל, משה-צבי, מסרת ובקורת, קרית ספר, ירושלים, 1957.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "היבום והחליצה מתקופת התנך ועד ימינו אנו", סמינריון אודות "היבום והחליצה מתקופת התנך ועד ימינו אנו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.