היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפולמוס היהודי-נוצרי במדרש "בראשית רבה"

עבודה מס' 041661

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע כללי, הפולמוס בין שתי הדתות בימי קדם ונושאים מרכזיים בפולמוס כפי שהם משתקפים במדרש "בראשית רבה".

6,320 מילים ,12 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

בעבודה זאת נעסוק באחת היצירות החשובות ביותר של התרבות היהודית בתקופת האמוראים,וניתן לאמור בתרבות היהודית בכלל, קובץ המדרשים הנקרא "בראשית רבה" מאחר שהוא בנוי ממדרשים על ספר בראשית, ובדרך שבה משתקף בו הפולמוס בין היהודים והנוצרים.
בתקופה שבה נערך "בראשית רבה" המאות הרביעית והחמישית לספירה, פולמוס זה נעשה מרכזי יותר ויותר בחיי היהדות ויותר ויותר כוחות למדניים היו צריכים להיות מושקעים בו שכן הנצרות שהחלה את קיומה ככת יהודית הפכה בתקופה זאת לדת מתחרה עם היהדות שרכשה לעצמה יותר ויותר תומכים מבין הפגאנים (וגם מבין היהודים) בקצב מדהים. ובסופו של דבר במאה הרביעית לספירה אולי זמן לא רב לפני עריכתו הסופית של בראשית רבה הפכה לדת הרשמית של הקיסרות הרומאית וליריב מסוכן יותר מאי פעם של היהדות.
האיום של הנצרות על היהדות היה חמור אף יותר מזה של הפגאניות או מזה של דתות דואליסטיות כמו הזורואסטריזם הפרסי מאחר שהיא טענה לבעלות על ספר הקודש של היהדות, התנ"ך וטענה שכל הנבואות המופיעות שם התגשמו במשיחה ישו ובה "ישראל האמיתי שברוח" ולא בצאצאים של בני ישראל התנכיים "ישראל שבבשר" שהחלו לפתח להם דת שונה מאוד מהנצרות בהתאם לפיתוח הבלתי פוסק של התורה שבעל פה שחכמי היהודים ייחסו לה מעמד שווה בחשיבותו לזה של התורה שבכתב.
היהדות הייתה צריכה עם כך להתמודד עם אמונה יריבה שהסתמכה על אותם מקורות עצמם שהם הסתמכו עליהם ויותר מכך, הצלחתה של אמונה זאת בעולם הייתה גדולה לאין ערוך מזו של היהדות שהייתה מפוזרת ומוחלשת לאחר כישלונם המוחלט של שתי המרידות הגדולות כנגד הרומאים שהביאו לחורבנו של המרכז היהודי בארץ ישראל (אם כי זה שוקם במעט בתקופתו של יהודה הנשיא).
היהודים היו כעת צריכים למצוא תשובות לטענות שונות שאותן העלתה הנצרות כנגד המשך תקפותה של היהדות לאחר בואו של ישו ואחד המקורות הראשיים שמימנו אנו שומעים את התשובות השונות שהועלו בפולמוס בין שני הצדדים הוא מדרש בראשית רבה שניתן לראות בו כתשקיף נאמן ביותר של התפיסות היהודיות לגבי שאלות שונות ומגוונות בתקופת האמוראים במאות הרביעית והחמישית לספירה.
נשאלת השאלה מה היו הטענות העיקריות שעליהן היה ויכוח בין שני הצדדים הנוצרים והיהודים? האם ניתן למצוא נושא עיקרי שעמד במרכז הויכוח שנבע מעולם המושגים המשותפים לשני הצדדים? וכיצד מגיבים המדרשים שבבראשית רבה על טענות הנוצרים ועל הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז הדיון? והאם ניתן גם למצוא מגוון של דעות שאינן בהכרח אחידות לגבי טענות אלה בבראשית רבה או שקובץ המדרשים מציג "חזית אחידה" לחלוטין לגביהן ?
בעבודה זאת אתן תחילה בפרק המבוא סקירה כללית על מדרשי האגדה ועל "בראשית רבה" שהוא אחד ממדרשי האגדה הקדומים והחשובים ביותר.
בפרק השני אדון במחלוקות השונות שהיו בין הנוצרים והיהודים בתקופה הנידונה, סוף העת העתיקה ובנקודות המחלוקת העיקריות שהיו בין שני הצדדים.
בפרק השלישי אדון במדרשים שונים בבראשית רבה שמהם משתקפים בברור המחלוקות שהיו קיימות בין חכמי ישראל האמוראים ובין חכמי הנוצרים כמו בתקופה שבה הנצרות הייתה על סף ההשתלטות על העולם הפגאני העתיק ושבה היהדות נראתה כחלשה יותר מתמיד ולכן היה צורך בתשובות ניצחות לטענות היריבים הנוצריים על מנת לחזק את הביטחון העצמי היהודי. צורך זה באו לספק מדרשים שונים בבראשית רבה.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
2. פרק 1: מבוא -סקירה כללית על מדרש בראשית רבה
3. פרק 2: הפולמוס בין היהדות והנצרות בימי קדם
4. פרק 3: נושאים מרכזיים בפולמוס כפי שהם משתקפים במדרש בראשית רבה.
5. סיכום
מראי מקומות
ביבליוגרפיה

מקורות:

היינימן , יוסף, "עם הדומה לחמור": גלגוליו של מדרש אחד" מולד, כרך כ"ב 1964, ע' 456-462
היינימן ,יוסף (עורך ) דרשות בציבור בתקופת התלמוד ירושלים ,1970.
הירשמן , מנחם המקרא ומדרשו בין חז"ל לאבות הכנסייה ת"א , 1992
לימור, אורה בין יהודים לנוצרים : כרך א' ת"א , 1993.
מאיר , עפרה הסיפור הדרשני בבראשית רבה ת"א, 1987.
מאק, חננאל הפרשנות הקדומה למקרא ת"א ,1993
מאק, חננאל מדרש האגדה ת"א , 1989.
מאק, חננאל "דרשות אנטי נ וצריות במדרש רבה" דברי הקוננגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ג'.
פרנקל , יונה עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה ת"א 1981.
פרנקל , יונה מדרש ואגדה ת"א , 1996.
NEUSNER, JACOB GENESIS AND JUDAISM : THE PERSPECTIVE OF GENESIS RABBAH : AN ANALYTICAL ANTHOLOGY ATLANTA,1985

תגים:

יהודי · יהדות · נצרות · ויכוח

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפולמוס היהודי-נוצרי במדרש "בראשית רבה"", סמינריון אודות "הפולמוס היהודי-נוצרי במדרש "בראשית רבה"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.