היישום אינו מחובר לאינטרנט

בדיון ומציאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד

עבודה מס' 041167

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העיקרון התימאטי בסיפוריו, מוטיב המסע, דרכי העיצוב ביצירתו, היהדות כמיתוס והפרדוכסים של אפלפלד.

6,546 מילים ,9 מקורות

תקציר העבודה:

אהרון אפלפלד נטל על עצמו שליחות - לתת ביטוי אמנותי לאירועי השואה. ספריו כולם נוגעים/לא נוגעים בשואה בדרך מרומזת. השואה, כאירוע המאוים ביותר בדברי ימי היהודים, נוחה להתייחסות הפאטתית, רבת הרגש, הנוטה אל האמירה המוכללת. אולם אפלפלד נמנע מן ההכללה, נחלץ מן ההתמודדות עם התופעה ההיסטורית במלאותה, ו"אוגף אותה בהסתכלו על מבואותיה, מוצאיה, השריד הפליט הנשאר, אך לא בה, בהוותה הנוראה כשהיא מובדלת לעצמה." (1)
בהתייחסויות השונות לשואה ניתן להבחין בין האקספרסיוניסטים, שהפאתוס המכליל אידיאולוגי מכוון את דבריהם, ובין האימפרסיוניסטים הפונים לתוך עצמם, ותגובתם נעה על קו המתח שבין אמירה לבלימה. אפלפלד, שייך על סמך העדויות החוץ ספרתיות שלו עצמו ועל סמך הפואטיקה של הכתיבה שלו שכל כולה עידון וזיקוק התגובה הנפשית של המספר למתרחש, למחנה השני. המרחק בינו לבין אורי צבי גרינברג רב, מבחינת הניסיון לתפוס את השמדת המליונים מתוך זווית ראיה היסטורית, תיאולוגית מלכדת, משליטה סדר. אפלפלד מכריז שהפואטיקה של הספרות היא ההתעסקות בגורלו של היחיד, לעומת התייחסותו של ההיסטוריון, המביט אל הרבים, הלאום, המדינה, הקבוצות האתניות. הפילוסוף של ההיסטוריה אף עולה עליו בכך שהחוקיות הכוללת ביותר, הנוגעת לרבים בלבד, מעסיקה אותו.(2)
בין אימפרסיוניזם לאקספרסיוניזם ברזל משייך את אפלפלד לדיביזיוניסטים, שאינם נרתעים מההתייצבות המלאה, התובעת כנגד נופים בעלי היקף, אלא שהם מציעים לרשמם, בכתמי צבע קטעים, מחולקים. הכתמים בהצטרפם יציעו תמונת מציאות אמינה ומלאה לא פחות ממשיכות המכחול הארוכות בין אם התיאור הוא של הוויה חיצונית ובין אם של הוויה פנימית. מי שיעמוד קרוב מדי לתמונה המחולקת לכתמיה יתרשם מכל כתם בצבעוניותו הסגולית, ולא יראה את השלם. ומי שיבחר במרחק נאות יראה את השלם כסה"כ של כתמים וכתמי-כתמים, מתוך הכרה בהוויה המחולקת, שאינה מותרת על ההתחלקות כערך. הפואטיקה של אפלפלד מחשיבה את תיאור היחיד, אך מבלי לפסוח על טעם ההישרדות וסוד הכליה של הרבים. (3)
בחיבור זה אתייחס לספרו הראשון של אפלפלד "עשן" ולרומנים קאטרינה ומסילת ברזל. "עשן" הוא ספר סיפורים, שיצא בשנת 1962. השם בא כנראה לרמז על היות תוכן הסיפורים האלה בבחינת העשן שאחרית כבות אש התופת שהבעירו הנאצים.
ב"עשן" אפלפלד כאילו אינו מבקש לצייר טיפוסים, ואפילו לא דמויות, במחושב מראש ובסימנים מוכנים לדבר אלא אווירה, הלך רוח, תחושת גורל פאסיבית, הרגשת חיים מלנכולית. באווירה זו נמוגות המיתוות של הדמויות כבועות אוויר הצפות חרש ומתפקעות ונעלמות כלעומת שבאו, אם כי פעמים הן מקבלות תחת ידו, כבהיסח הדעת, חיים פלאסטיים והופכות להיות דמויות בעלות אופי מוגדר.
יש שהוא סח בלשון סתומה, מלאת רמזים וסמלים, המבטיחה פתרונות לחידות החיים, כאילו מבקש הוא לבטא את התוהו ובוהו שלפני המעשים או לאחר סופם. אפלפלד חי ויוצר בשטח הדמיון, הנחוץ לו כאוויר לנשימה, ואילו המציאות שמה לו מחנק והוא בורח ממנה כדי ליצור לעצמו מציאות אחרת, נפשית ואישית, שהיא תמיד הרפלקסיה של העבר, ובה וקר בה, חיה רוח היוצר שלו. (4)
לשונו של אפלפלד רוויה אך דקה, עשירה אך גם מתאפקת. מחדשת ומפתיעה בגיווניה המטאפוריים, מרחיקה את אופקיו השגורים של ניצול המדע, חותרת בתבונה לקראת זיקוקו ומיצויו. יש בלשונו של אפלפלד מעין התנסות מתמדת, גישוש ממושך, כמעט היסוס: ניסיון קשוב וזהיר לברור את המילה הקולעת, לתרגם את הרגש, נכון ומדויק... בכתיבתו של אפלפלד מסתמן תהליך ממושמע של עידון וניפוי.(5) סגולות הלשון בכתיבתו של אפלפלד, עיבויה הפיגורטיבי המואץ וגמישותה השבה ומתחדשת, ריתקו את תשומת לב הביקורת.
בחיבור אעמוד על חומרים היסטוריים וחומרים מיתיים ביצירות אפלפלד וכיצד הם משתלבים ביצירתו.
---------------------------------------------------------------------------------
1. ברזל, הלל. אהרון אפלפלד: "היסטוריוסופיה ופואטיקה" בתוך: עלי שיח 23, ע. ידידיה יצחקי, קיץ תשמ"ו חדקל, תל אביב. עמ' 155-139 להלן: ברזל.
2. שם, עמ' 139.
3. שם, 140.
4. קשת, ישורון. "על אהרון אפלפלד" בתוך: מאזנים - ירחון לספרות, אגודת הסופרים העבריים, אוגוסט ספטמבר 1974. עמ' 236-233. להלן: קשת.
5. מזור, יאיר. "שירת הסופר, או: סיפורו הנכון של הרגש - על תיזמורה המודע של הלשון ביצירת אהרון אפלפלד" בתוך: עלי שיח 23 ע. ידידיה יצחקי, קיץ תשמ"ו, חדקל, תל אביב, עמ' 191-183. להלן: קשת.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. העיקרון התימאטי בסיפורי אפלפלד
3. התארגנות סביב מוטיב המסע
4. דרכי העיצוב ביצירתו
5. קאטרינה - היהדות כמיתוס
6. עשן
7. הפרדוכסים של אפלפלד
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

מקורות:

אודרון, אורה "במעגל האשמה" "על המשמר" 1960.
ברזל, הלל. אהרון אפלפלד: "היסטוריוסופיה ופואטיקה" בתוך: עלי שיח 23, ע. ידידיה יצחקי, קיץ תשמ"ו חדקל, תל אביב. עמ' 155-139 להלן: ברזל.
ברזל, הלל. "הזיקה לשואה - עיון בסיפורים הקצרים" בתוך: מספרים ביחודם, יחדיו, תל אביב, תשמ"א, עמ' 115-93. להלן: ברזל א.
גוברין נורית "הפרדוקס והנסיון להיחלץ ממנו - על הקשר בין מסותיו לסיפוריו של אפלפלד", בתוך: עלי שיח 23 ע. ידידיה יצחקי, קיץ תשמ"ו, חדקל
גינוסר, ליאורה. "העוזר והעוזרת" בתוך: עיתון 77, שנה י"ג: 115-116 אלול תשרי תשמ"ט תש"ן
מזור, יאיר. "שירת הסופר, או: סיפורו הנכון של הרגש - על תיזמורה המודע של הלשון ביצירת אהרון אפלפלד" בתוך: עלי שיח 23 ע. ידידיה יצחקי, קיץ תשמ"ו, חדקל, תל אביב, עמ' 191-183. להלן: קשת.
קשת, ישורון. "על אהרון אפלפלד" בתוך: מאזנים - ירחון לספרות, אגודת הסופרים העבריים, אוגוסט ספטמבר 1974. עמ' 236-233. להלן: קשת.
שווארץ, יגאל "באין רואה תבואנה התמורות - הערות למבנה ההתפתחות הפנימית בפרוזה של אהרון אפלפלד" בתוך: עלי שיח 23 ע. ידידיה יצחקי, קיץ תשמ"ו, חדקל, תל אביב, עמ' 181-175. להלן: שווארץ.
שפרה, ש. "היכולת לחיות - היכולת לשנות" "משא" 1975

תגים:

דיביזיוניזם · שואה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בדיון ומציאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד", סמינריון אודות "בדיון ומציאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.