עבודות [1-9] מתוך 35 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "חרדה":

עבודה מס' 61870 SHOPPING CART DISABLED
השפעת מצבי לחץ בבית הספר (חרדת מבחנים) על הישגי התלמיד בלימודים, 2002.
מחקר הבודק תופעה שכיחה זו כגורם העיקרי לכישלונותיו של התלמיד בבחינה.
11,680 מילים (כ-36 עמודים), 35 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
א. מצבי לחץ (סטרס)
   1. הגדרות
   2 לחץ כאירוע מעורר
ב. חרדה
ג. חרדת מצב וחרדת תכונה
ד. חרדת בחינות
   1. הגדרות
   2 סיבות
   3. מרכיבים ומאפיינים לחרדת בחינות
   4. תפקיד ההפרעה הקוגניטיבית בביצוע מבחנים
ה. גורמים מצביים בחרדת בחינות וביצוע מטלות
ו. גורמים אישיותיים מתווכים בחרדת בחינות וביצוע מטלות
ז. חרדת בחינות - תמצית מחקרים שנערכו בישראל
ח. שאלת המחקר
ט. השערות המחקר
שיטה
א. נבדקים
ב. כלים
ג. הגדרת המשתנים
ד. עיבוד נתונ ים
ה. הליכים
תוצאות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח

המושג חרדה1 וחרדת בחינות2 הוא אחד ממצבי לחץ3 הבית ספריים המשפיע על רמת הביצוע של התלמיד
ובכלל זה על הישגיו בלימודים.
לפי טוביאנה (2002), התופעה של חרדת הבחינות הנקראת גם חרדת ביצוע הנה תופעה שכיחה
ביותר בקרב תלמידים מכל הגילאים. מחקרים מצביעים על שכיחות של עד %50 מקרב אוכלוסיית
התלמידים שמדווחת על מצוקה אישית בזמן המבחן שמובילה אף לביצוע ירוד במבחנים עצמם.
תגובות החרדה הנן שונות מאדם לאדם אך הן מגוונות ומקבלות ביטוי בדרך כלל גם ברמה הגופנית
- הזעה, מתח בשרירים, קשיי נשימה, ועוד , ברמה ההתנהגותית - קשיי שינה, אכילת יתר, אכילת
חסר, חוסר מנוחה, קיבה עצבנית, הקאות.
ברמה המחשבתית - קשיי ריכוז וקשב, בלבול, מחשבות טורדניות של דאגה בהתייחס לאפשרות
להיכשל ותוצאותיו.

שאלת המחקר
האם קיים קשר מובהק בין דרגת חרדת המבחן לבין הציון  של התלמיד במבחן?

נבדקים
30 תלמידי כיתה ז' מבית ספר שבו אני מלמדת והשייך במגזר הערבי.

כלים
שאלון חרדת בחינות מתוך מאגר השאלונים של מכון סאלד.
שאלון זה עבר ניסוי מחקרי וקיבל תוקף.
השאלון מכיל 20 שאלות המתארות מצב חרדת מבחן, לפני או בזמן המבחן. הנחקר מתבקש להשיב
על אחת מ4 - אפשרויות תשובה הנמצאות על רצף המשקף את רמת החרדה שהוא חש במבחנים.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. המושג חרדה לסוגיו הובהר בהרחבה ברקע תיאורטי של העבודה ונסמך בעיקר על המקורות: ( (SPIELBERGER, (1966
1978)  Teichman; ((1972 ) , (שחם י.  (1996); אילון, להד,(1990) זיידנר ונבו, וליפשיץ,  (1988
2. המושג חרדת בחינות לסוגיה הובהר בהרחבה ברקע תיאורטי של העבודה ונסמך בעיקר על המקורות: דהן-מזרחי, ש.
(1990). יואלי ר. (1987). צור, ש. (1991). כהן, ו, (1995), פרץ, פ. (1993), פרידמן, י. בנדס-יעקב, א. (1997), נבו, ב.  זיידנר, מ.
(1993), סלטון-ברוניצקי, ר. (1993), זיידנר מ., נבו ב. וליפשיץ ה. (1988). טוביאנה, י. ((Sarason, 1986) ;(2002
3. המושג לחץ (סטרס) הובהר בהרחבה ברקע תיאורטי של העבודה ונסמך בעיקר על המקורות: (שחם, 1996; אילון ולהד,
1990; אפטר ועופר, 1998); לצר, 1999; שיף וגילת, 1995; קרסון,  בוצ'ר ומינקה, Milgram, N.A. (1998) 2001).


 
עבודה מס' 62049 SHOPPING CART DISABLED
ה"חרדה", 2000.
תיאוריות לפי פרנקל, מאסלו, גשטאלט, בק, אליס, בנדורה, אדלר ודרכי התערבות.
5,518 מילים (כ-17 עמודים), 9 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
אקסיסטנציאליסטים \ ויקטור פרנקל
מושגי יסוד בתיאוריה
הלוגותראפיה
חופש הרצון
השאיפה למשמעות
משמעות החיים
תפיסת טבע האדם
     1. היכולת למודעות עצמית
     2. חופש ואחריות
     3. המאבק ליצירת זהות ויחסים עם אחרים
     4. חיפוש אחר משמעות.
     5. חרדה כמצב קיומי
     6. מודעות למוות
מבנה האישיות
מקור החרדה
טכניקות מרכזיות בהתערבות טיפולית
תפקיד וגישת המטפל
מטרות ההתערבות
התייחסות אישית

תיאוריה הומניסטית \ אברהם מאסלו
מושגי יסוד בתיאוריה
צורכי הגשמה עצמית
     צרכים פיסיולוגים
     צורכי ביטחון
     צורכי שייכות ואהבה
צורכי הערכה
מניעי החסך
מניעי הגדילה
תפיסת טבע האדם
מבנה האישיות
מקור החרדה
טכניקות מרכזיות בהתערבות טיפולית
תפקיד וגישת המטפל
מטרות ההתערבות
חוות דעתי לגבי התיאוריה

תפיסת מקור החרדה
גשטאלט
בק
אליס
בנדורה
אדלר
פרנקל
טכניקות טיפול
טכניקת טיפול של בק
טכניקת טיפול של גשטלט
הסיבות והרקע להבדלים בטכניקותשל בק וגשטלט
חלק תיאורי
חלק תיאורטי
ביבליוגרפיה

אקסיסטנציאליסטים \ ויקטור פרנקל

ויקטור פרנקל נולד ב-1905 בוינה. הוא יסד את המרכז לייעוץ בנוער בוינה ב1928- והנחה עד 1938.
1945-1942 הוא היה אסיר במחנה הריכוז אושוויץ, שם נרצחה משפחתו. הדבר פגע בו קשה, אך הוא הצליח להשתמש במצב באופן בונה והצליח להתגבר עליו. פרנקל התחתן שנית, הוא קיבל את רשיון הרפואה שלו ב-1930, דוקטור ב-1949 - שניהם בוינה. הוא הפך לפרופסור ולאחר מכן היה מרצה יוצא דופן באוניברסיטת סן-דיאגו. בגיל 80, הוא היה עדיין פעיל, מרצה ומטייל בעולם. עבודתו של פרנקל תורגמה ל-20 שפות והוא עדיין בעל השפעה על התיאוריה האקסיסטציאליסטית.
למרות שפרנקל החל לפתח את התיאוריה לפני היותו במחנה הריכוז, הניסיון שלו שם ייצב את ראייתו. הוא חווה באופן אישי את רעיונותיו, כולל הרעיון שהאהבה היא המטרה שאליה בני אדם שואפים והעשייה שלנו תהיה דרכה.
בשנת 1997 הלך פרנקל לעולמו.

מושגי יסוד בתיאוריה
הלוגותרפיה
הלוגותרפיה היא תרפיה באמצעות משמעות: הדרכת אנשים לראות עצמם כפי שהם במציאות וכפי שהם יכולים להיות ולמצוא את עצמם במכלול החיים האנושיים. הערכה זו אינה מתבצעת באמצעות משאלות לב. היא מבוססת על מציאות ומכירה באי-צדק בסבל ובוודאות המוות.
הלוגותרפיה היא שיטת ריפוי קיומית, המבוססת על ניסיון חיים. התפיסה מבוססת על ידיעה אינטואיטיבית, שקיימת משמעות חיים, גם אם מטושטשת לעתים וכל אחד מונע לשאיפה למשמעות.
הלוגותרפיה עוסקת במישור נוסף: היא מגייסת את כוחותיו של רוח האדם.
מושגי היסוד שעליהם מבוססת הלוגותרפיה:
1) חופש הרצון;  2) השאיפה למשמעות;  3) משמעות החיים.

חופש הרצון
המושג של חופש הרצון רואה את האדם כאדם חופשי ומעשיו אינם גזורים מראש במידה מלאה הוא קובע בעצמו אם להיכנע לתנאים או להיאבק עימם. האדם הוא בעל כוח הגדרה עצמית. קיומו אינו קיום סתם, אלא מכריע בכל עת, מה יהיה קיומי, מה יהיה גורלו ברגע הקרוב. כיוצא בזה כל אדם ואדם בן חורין להשתנות בכל שעה. כמו כן אין בידינו להתנבא על עתידו אלא במסגרת הגדולה של סקר סטטיסטי העוסק בקבוצה השלמה. אישיות היחיד אין לחזותה מראש, ביסודו של דבר. כל תחזית מבוססת על תנאים ביולוגיים, פסיכולוגיים או סוציולוגים. אך אחת מתכונותיה העיקריות של ההוויה האנושית היא היכולת להתנשא על פני תנאים כאלה ולהתעלות עליהם. באותה דרך עצמה אדם מתעלה. האדם הוא יצור המסוגל להגיע לכלל עילוי עצמו.

השאיפה למשמעות
השאיפה למשמעות היא הכוח הראשוני המניע את האדם והשאיפה למשמעות יש בה "ערך הישרדות", שכן הטעם שהמשמעות נותנת לקיום מגביר את סיכויי ההישרדות. אם יש לך לשם מי או לשם מה לחיות, תוכל לעמוד גם בסבל הקשה. מלאכתו של האדם המחפש משמעות נעשית קלה יותר אם הוא בעל ערכים וזאת משום שלפחות בנסיבות הטיפוסיות נחסכת ממנו קבלת החלטות. השאיפה היא ייחודית לכל אדם ואדם, אך אין הן קשורות למצבים ייחודיים דווקא, אלא למצבו של האדם בכלל.
לכן אם אדם שואף למשמעות בחייו, אז הוא מבין גם למה כדאי להמשיך בחיים גם אם קשה לו בתקופה מסוימת. אנחנו נעשים מאושרים רק מתוך הרגשה שמגשימים אנו את משמעותנו וזה נותן לאדם אושר בחיים.

משמעות החיים
משמעות החיים שונה בכל אדם ואדם, בכל יום ויום, בכל שעה ושעה. לכן העיקר אינו במשמעות החיים באופן כללי, אלא במשמעות החיים הייחודית של חיי אדם ברגע נתון. כל אדם ואדם יש לו תפקיד או ייעוד ייחודי בחיים. כל אדם ואדם חייב לקיים משימה מוחשית התובעת מילוי, ואדם צריך לקבל את המצב בחיים כאתגר לעצמו ועליו לפתור או להצליח בו. אין אדם יכול לתת תשובה לחיים, אלא יכול לתת דין וחשבון על חייו.
 
עבודה מס' 62126 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין מין הנבחן, אינטיליגנציה והצלחה בבחינות לבין חרדת הבחינות, 2003.
מחקר הבודק את השפעת חרדת בחינות על הישגים בלימודים ואינטיליגנציה כגורם משפיע על חרדה זו.
6,120 מילים (כ-19 עמודים), 42 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במחקר הנוכחי נבדקה השפעתה של חרדת הבחינות על ההישגים בלימודים, אינטליגנציה כגורם משפיע על חרדת בחינות וכן מין הנבדקים.

במחקר השתתפו 52 סטודנטים מאוניברסיטת בר-אילן בשנה השלישית ללימודי התואר.
הסטודנטים נדגמו ממחלקות שונות.

בהעברה חד פעמית נדרשו הסטודנטים להשיב על שאלון חרדת בחינות כללי (TAS) שחובר על-ידי סאראסון. רמת האינטליגנציה נמדדה על פי דיווח של הנבדקים על תוצאות המבחן הפסיכומטרי.
כמשתנה הישג נבדק ממוצע הציונים בתום השנה השנייה ללימודי התואר.

ההשערות שנבדקו:
השערה מספר 1: אוששה ההשערה כי קיים קשר שלילי בין רמת אינטליגנציה לבין חרדת בחינות.
השערה מספר 2: אוששה ההשערה כי קיים קשר בין ממוצע הציונים בסוף השנה השניה לתואר ראשון לבין חרדת בחינות.
השערה מספר 3: לא אוששה ההשערה לפיה ישנו הבדל בין מין הנבדק לבין רמת חרדת הבחינות.

החלק התיאורטי בעבודה שופך אור על נושא החרדה בכלל על סוגי החרדה בפרט ומתאר את מאפייניה וסיבותיה של חרדת הבחינות.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא ורקע תיאורטי
השיטה
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח
 
עבודה מס' 61732 SHOPPING CART DISABLED
המודל הסטרוקטוראלי ומנגנוני הגנה, 2002.
טכס הטרדנות, תגובות למצב מעורר חרדה ואלמנטים חוזרים בשלושת המודלים של פרוייד.
3,036 מילים (כ-9.5 עמודים), 5 מקורות, 98.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אדון במודל הסטרוקטוראלי של פרויד לפיו הוא חילק את נפש האדם לשלושה חלקים עיקריים; איד, אגו וסופר אגו. כמו כן אדבר על מנגנוני הגנה שונים אותם מפעיל האדם בזמן חרדה. בחלקה הראשון של העבודה אנתח את טכס הטרדנות של נערה בת 19, תוך כדי כך שנראה איך מתבטאת האינטראקציה בין האיד, האגו וסופר אגו ומנגנוני ההגנה בטכס, בהתנהגויות המופיעות בטכס, בסמלים, במחשבות ובמעשים. בחלק השני של העבודה אעלה מצב היפותטי שמעורר חרדה רבה ונתאר שתי תגובות אפשריות למצב שהוצג; האחת תעיד על תגובה שיש בה שימוש במנגנוני ההגנה ברמת התמודדות נמוכה ופחות אפקטיבית והאחרת תעיד על שימוש במנגנוני הגנה "בוגרים" - אדפטיביים יותר ונסביר איזו מן התגובות עדיפה יותר. החלק האחרון בעבודה ידון בשני אלמנטים שונים שלעניות דעתנו מופיעים בצורה זו או אחרת בשלושת המודלים של פרויד (טראומה\טופוגרפי\ סטרוקטוראלי) ואנסה להחליט האם אחד מהם חשוב יותר מן השני.
 
עבודה מס' 61524 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תבונת מבחנים, חרדת מבחנים וחרדת מתמטיקה לבין ביצוע במבחני מתמטיקה, 1992.
בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.
10,639 מילים (כ-32.5 עמודים), 41 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נבחנים הניגשים לבחינה כלשהי מאופיינים בתכונות ויכולות כלליות שונות. לחלק מאפיונים אלו נגיעה לרמת הביצוע בבחינה. בשני אפיונים כאלו, שהינם בעלי פוטנציאל להשפיע על רמת הביצוע מתמקדת עבודה זו.
1. האפיון הראשון הינו יכולת "תבונת מבחנים"
יכולת זו הוגדרה על ידי 1965) Millman & Bishop) כ"יכולתו של נבחן להשתמש במאפיינים ובמבנים של הבחינה או מצב המבחן על מנת להשיג ציון גבוה". מדובר ביכולת לזהות תשובה נכונה בעזרת רמזים המצויים בבחינה או במצב המבחני (זה ללא ידיעת התשובה).
2. האפיון השני הינו "חרדת מבחנים", נושא החרדה בכלל הוא אחד מהנושאים בהם עוסקים יותר מכל בשדה הפסיכולוגיה הן כנושא תיאורטי, הן כנושא מחקרי והן בטיפול. נראה שהתנופה העיקרית לעיסוק זה קשורה במקום המרכזי שניתן לחרדה בתיאוריה של פרויד ובתיאוריה הפסיכואנליטית בכלל.
התיאוריות השונות הקשורות בחרדה והמשתנים השונים הביאו לגיוון רב בגישות החוקרים לנושא.
כיום ניתן לראות בחרדה גם תוצאה אפקטיבית וגם מניע להתנהגות. מחד, מקובל לראותה  כגורם מפריע, מפחית, מקלקל ולא הסתגלותי בהתנהגות ומאידך,  כגורם היכול בתנאים מסוימים להביא ליתר התנהגות מתמודדת וארגון בהתנהגות.
ככל שהלך והסתעף המחקר בנושאי החרדה השונים, הלך והתבהר שיש חרדות מסוימות המתעוררות בתנאים מסוימים, תנאים הקשורים הן בגירויים סביבתיים ספציפיים שנתפסים כמאיימים והן באינטראקציה שלהם עם גורמים פנימיים באדם עצמו (מרכיבים אישיותיים).

המטרה
1. סקירת ספרות תיאורטית הדנה במושגים: "תבונת מבחנים", "חרדת מבחנים" בכלל ו"חרדת מתימטיקה" בפרט.
2. סקירת מחקרים הדנים במושגים לעיל, תוך התמקדות בשאלת קיום הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים בכלל ובמבחני מתימטיקה בפרט.
3. ניתוח ממצאי המחקרים לעיל, בניסיון להשיב לכותרת מאמר זה, היינו: הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.

המחקרים שנסקרו
מחקר א' - "הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים שונים". (ש. צור, 1991)
מחקר ב' - "הקשר בין חרדת בחינות, תושיה-נלמדת ואינטליגנציה לבין הצלחה בבחינות". (ר. יואלי, 1987)
מחקר ג' - "השפעת חרדת בחינות, חרדת מתימטיקה, תושיה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי תלמידים במתימטיקה ברמות לימוד שונות". (ש. דהן-מזרחי, 1990)
המחקרים הללו מצטרפים לקבוצה גדולה של מחקרים המנסים להבין את הגורמים המעורבים בהתמודדות אפקטיבית עם מצב לחוץ נתון. בחרתי להתמקד בהתמודדות עם מקצוע המתימטיקה, מאחר והינו תחום קריטי בהתווית כיוון תעסוקתי, המעורב אף בפיתוח סגנון חשיבה ובבניית דימוי עצמי.
יתר על כן, מטרתנו מתמקדת בקשר בין תבונת מבחנים וחרדת מבחנים וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.
 
עבודה מס' 70118 SHOPPING CART DISABLED
חרדה בילדות והתבגרות: גורמי סיכון והבדלים מגדריים, 2013.
ההתפתחות המינית כנקודת מפנה - סקירה תיאורטית.
4,123 מילים (כ-12.5 עמודים), 25 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חרדה היא תגובה רגשית או פיזיולוגית לגורמים ידועים או לא ידועים, הנעים בין תגובה נורמאלית לבין חוסר תפקוד קיצוני, דבר שנחשב: הפרעת חרדה. חוסר התפקוד הזה משפיע על איכות החיים במידה משמעותית (American Psychiatric Association, 2000). חרדה הפכה לתופעה נפוצה בתרבות שלנו, וכי ילדים ומתבגרים רבים סובלים כיום מהפרעת חרדה כלשהי. העיסוק המחקרי בגורמים המזינים את התופעה, הולך וגובר, ומזה מסיקים כי גורמי סיכון רבים סובבים את הילדים הצעירים, בילדות, בהתבגרות עד לבגרות, דבר אשר מסביר את העלייה בשכיחותה של החרדה באוכלוסייה המערבית.
בעבודה זו נעשתה סקירה לגורמים השונים שמשפיעים על חרדה, ונמצא כי גנטיקה נחשבת לגורם סיכון מולד, במקביל לגורמים סביבתיים חיצוניים, כמו טראומות או מסרים מלחיצים שהעולם מחדיר לחייהם של ילדים. נראה גם כי הוריהם של ילדים, והמודלים ההוריים, עלולים גם הם להוות לגורם סיכון משמעותי, דבר המתבטא במציאות יומיומית של התקשרות לא בטוחה או הורה המתנהל בהגנת יתר. אך בסופו של דבר, האינטראקציה בין הגורמים האלה מהווה לגורם סיכון רב-משתני, כי בעצם לא ניתן לנטרל את השפעתם של כל הגורמים ולהתמקד בגורם אחד. כולם עובדים יחד.

בעבודה זו הדגש הושם על מגדר כגורם סיכון נוסף, לאור העובדה כי החל מגיל צעיר (קושניר ושדה, 2008) ישנה הסתעפות בין בנים לבנות בשכיחות הפרעת החרדה, בכך שבנות הופכות להיות בעלות סיכוי גדול יותר לפתח את ההפרעה מאשר בנים. הסקירה נגעה בהשפעותיה של ההתפתחות המינית, המתבטאת בשינויים הורמונאליים. כמו כן, נעשתה סקירה מעמיקה מהבחינה הנוירו-פסיכולוגית, אשר הראתה כי בנות הינן רגישות יותר בקליטת הגירויים הסביבתיים והחברתיים המלחיצים מאשר בנים, דבר שאכן עושה אותן יותר פגיעות.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה תיאורטית
מסקנות ודיון
מקורות

מתוך העבודה:
הפרעות החרדה, ודיכאון - שבמקרים רבים מתלווה להפרעות החרדה, נחשבות כיום לקבוצת ההפרעות המנטאלית הנפוצה ביותר, והמשפיעה על חייהם של בני-אדם במידה רבה, דבר אשר מעודד חוקרים רבים לעסוק באטיולוגיה של חרדה יותר (Farrell & Barrett, 2007).
 
עבודה מס' 61410 SHOPPING CART DISABLED
חרדת מבחנים, 2003.
הגורמים, דרכי מדידה וטיפול לפי הגישה ההתנהגותית והקוגניטיבית.
4,298 מילים (כ-13 עמודים), 4 מקורות, 192.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המסגרת החינוכית מגן הילדים ועד סוף בית הספר התיכון, היא מסגרת לוחצת מבחינה נפשית.
בתקופת לימודיו ניצב התלמיד בפני מצבים מעוררי חרדה, האופיניים בעיקרם למסגרת החינוכית (אליצור, 1995). התלמיד נאלץ להתמודד במהלך לימודיו עם דרישות לימודיות ומבחנים שבאופן טבעי עשויים לגרום לתחושה של לחץ. כאשר הלחץ גבוה, עלולה להופיע חרדת מבחנים אצל תלמידים מסויימים. חרדה זו פוגעת ביכולת התפקודית של התלמיד ומונעת ממנו להגיע להישגים אופטימליים וכן עלולה לפגוע בהרגשתו וביחסו של התלמיד אל המערכת הלימודית כולה.
בעבודתנו נביא סקירה כללית בנושא חרדת מבחנים בקרב מתבגרים בבית הספר. נגדיר את מושג חרדת המבחנים, הגורמים לחרדת מבחנים מהיבטים שונים, דרכי מדידתה והדרכים לטפל בה.
בפרק הראשון נסביר את מושג החרדה הכללית ואת מושג חרדת המבחן ונעמוד על הסימפטומים השונים המאפיינים אותה. בפרק השני, נבחן את הגורמים להיווצרות חרדת מבחנים, מכמה היבטים: מנקודת מבטן של תיאוריות פסיכולוגיות, מנקודת מבט מחקרית, העוסקת בפן האישיותי של התלמיד ומנקודת מבט מחקרית העוסקת בפן הסביבתי. בפרק השלישי נעסוק בדרכי המדידה של חרדת מבחנים. בכדי להגיע לאבחנה מדוייקת של רמת החרדה של התלמיד, ניתן להשתמש בשאלונים ובסולמות מדידה לחרדת מבחן. בפרק זה נביא סקירה קצרה של מספר סולמות מדידה.
בפרק הרביעי והאחרון נסקור מספר שיטות לטיפול בחרדת מבחן ונתייחס בתוך כך לשתי גישות פסיכולוגיות העושות שימוש בטכניקות אלו.
בכדי לסקור ספרותית את הנושא, אספנו מאמרים מתוך ספרים העוסקים בנושא חרדת מבחנים.
החומר אורגן כך שיגע בהיבטים בהם בחרנו להתמקד ועובד כך שנוכל לסכם את הנקודות המהותיות בנושא.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. חרדת מבחנים:
2.1 חרדה באופן כללי
2.2 חרדת מבחן
3. הגורמים להיווצרות חרדת מבחן ולהעצמתה
3.1 הגורמים להיווצרות חרדת מבחנים מנקודת מבט מחקרית העוסקים בפן האישיותי
4. מדידת רמת חרדה
5. דרכי טיפול בחרדת מבחן
5.1 הגישה התנהגותית - שיטת ההקהייה השיטתית
5.2 הגישה הקוגנטיבית - התאוריה של אליס
6. גישות פסיכולוגיות המתקשרות לחרדת מבחן:
6.1 הגישה ההתנהגותית
6.2 הגישה הקוגניטיבית
7. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62383 SHOPPING CART DISABLED
החרדה בגין חשיפת האוכלוסייה בכלל והילדים בפרט לאירוע טרור, דרכי הטיפול והסיוע לאוכלוסיות השונות, 2003.
סקירת מחקרים.
10,768 מילים (כ-33 עמודים), 34 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
1. הצגת הנושא
2. השאלה הנבדקת
3. שיטה
חרדות ילדים בעקבות אירועי טרור
1. רקע
2. הערכת החשיפה שחווים ילדים, גילאי 13-15, באזורי סיכון בארץ וברשות הפלסטינית
           2.1. הממצאים העיקריים של המחקר
           2.2. תגובות ילדים ובני-נוער על מצב של איום ביטחוני מתמשך
3. עיקרי המחקרים שבדקו השפעת אירועי טרור על ילדים
           3.1 "התמודדות ילדים ישראלים עם אירועי טרור.
           3.2 "השפעת הטרור המתמשך על אוכלוסיית המתבגרים בירושלים ובסביבתה" -
חרדות האוכלוסייה לסוגיה בעקבות אירועי טרור סקירת מחקרים
1. אסטרטגיות ההתמודדות של נוסעי אוטובוסים עם החרדה מפני פיגועי טרור.
2. השפעתם של סגנון התקשרות וחרדה תכונתית על עליה ברמת החרדה המצבית בעקבות חשיפה לאירוע לחץ פוליטי
3. השפעת החשיפה לאלימות פוליטית באמצעות התקשורת על השימוש במנגנוני ההגנה כפונקציה של רמות חרדה תכונתית ודפוסי התקשרות.
4. סגנונות התקשרות והנטייה לבקשת עזרה, כגורמים מתווכים בהתמודדות עם חשיפה למצב לחץ פוליטי, באמצעות התקשורת
5. השפעתה של עליית החרדה בעקבות החשיפה לאיום פוליטי דרך התקשרות על רמת הבשלות של מנגנוני ההגנה.
6. אופי השירות בצה"ל והשפעת החשיפה לאלימות פוליטית באמצעות התקשורת על התגובה הרגשית, אופני התמודדות ותפישת האויב.
7. תגובות לחץ של מתבגרים לאחר פיגוע חבלני: השפעת משתנים מצביים ואינדיבידואליים על תגובות לחץ של מתבגרים החשופים לסוגי לחץ שונים
8. בחינת בעיות ביטחוניות שמקורן פוליטי גם מנקודת מבט פסיכולוגית.
9. השפעתה של התקפות הטילים במלחמת המפרץ על ישראל
10. רמות החרדה והפחד לביטחון האישי הנגרמות מפעילות טרור מתמשכת בישראל
11. תגובות חרדה תושבי העיר ניו-יורק מפיגוע דומה ל-11 בספטמבר - דרכי התמודדות עם חרדות מאירועי טרור
1. התמודדותם של גופים שונים בארץ עם חרדות ילדים בעקבות המצב הביטחוני
        1.1. שירותי הרווחה - מתן מענה ראשוני למשפחות הנפגעים באירועי טרור
        1.2. השירות הפסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך, התרבות והספורט
        1.3 היחידה לתמיכה ולטיפול משפחתי - מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
2. ילדים בגיל הרך:  דרכי התערבות להפגת חרדות מאירועי טרור
     2.1. מאפיינים התפתחותיים של הגיל הרך
     2.2. מקומו של הגן ותפקידה של הגננת בחיי הילדים
     2.3. מקומם המרכזי של ההורים בהתפתחות הילד
     2.4. האם אקטואליה היא נושא בגן?
     2.5 תרבות הדיון בגן
     2.6 החומרים בהם יכולה הגננת להיעזר ועיבודם
דיון וסיכום
1. תהליכים נפשיים בתגובה למפגש עם טרור
2. תופעות נפשיות באוכלוסיות תחת איום טרור
3. ביטויי חרדה בילדים
4. תסמונת החרדה הפוסט טראומטית
5. כיצד לסייע למי שנחשף לאירוע טראומטי?
6. כיצד להתמודד עם האיום היומיומי?
מקורות

מבוא
הצגת הנושא
מהו טרור? פוליטיקאי מפורסם כתב: "הטרור משתמש בפגיעה באנשים שאינם לוחמים, וקורבנותיו נבחרים באקראי כהדגמה ליכולתו לפגוע בכל מקום ובכל עת." ואכן, טרור הוא סוג של לוחמה פסיכולוגית, כאשר הקורבן אינו המטרה אלא האמצעי בלבד. חוסר ההבחנה בבחירת הקורבנות מעביר מסר חזק וברור - זה יכול להיות כל אחד. ואז הופכות אוכלוסיות שלמות לנפגעים בכוח1. ניתן לחלק את הפגיעה למספר מעגלים:
   * המעגל הראשון, המיידי, הברור מאליו. כל אותם הנפגעים פגיעה ישירה, נהרגים, נפצעים, נחטפים, עדים לפציעת הקרובים להם, מוקפים מראות מזעזעים.
   * המעגל השני הם כל אותם אנשים שנמצאים במצב של דאגה לשלום יקיריהם. הם שרויים בתחילה בחוסר ודאות, משוטטים ומחפשים עדויות, ובסיום הארוע נאלצים להתמודד עם אבל, שכול או נכות.
   * המעגל השלישי, רחב הרבה יותר שכולל את כל מי שחש תחת איום בגלל הדמיון הקרבה לנפגעים. הן קירבה פיזית, והן קירבה על בסיס זהות : "מי שנפגע היה ישראלי כמוני, בן גילי, ובילה באותם מקומות שאני מבלה". את אותם אנשים ניתן לכנות "ניצולים בנס". בעידן המודרני מתרחב מעגל זה דרך החשיפה המאסיבית לאירועים באמצעי התקשורת, בזמן אמת ובצבעים חיים.
כל מי שנחשף לפעילות טרור יעבור תגובה נפשית בחומרה זו או אחרת. בשום פנים ואופן אין מדובר בהפרעה נפשית אלא בתגובה - בדומה לתגובת קרב. במצב של איום, מתח ומשבר תיתכן החמרה בכל בעיה נפשית קודמת - דיכאון, כפייתיות, הפרעות אכילה ואפילו מחלות נפש. אולם התוצאה השכיחה ביותר של מתח מתמשך היא חרדה על סוגיה השונים.

השאלה הנבדקת
מהי רמת החרדה בתגובה למפגש עם טרור (חשיפה לאירוע לחץ פוליטי), ומה דרכי הטיפול והסיוע לאוכלוסיות השונות (מבוגרים, מתבגרים וילדים)?

שיטה
סקירת מחקרים הדנים בחרדות ילדים בעקבות אירועי טרור, חרדות האוכלוסייה לסוגיה בעקבות אירועי טרור דרכי התמודדות עם חרדות מאירועי טרור.
נציג תמונת מצב על התמודדותם של גופים שונים בארץ עם חרדות ילדים בעקבות המצב הביטחוני ובכלל זה נרחיב לגבי דרכי התערבות להפגת חרדות בגין אירועי טרור אצל ילדים בגיל הרך. נדון בתהליכים נפשיים בתגובה למפגש עם טרור, תופעות נפשיות באוכלוסיות תחת איום טרור, ביטויי חרדה בילדים תסמונת החרדה הפוסט טראומטית, וכיצד לסייע למי שנחשף לאירוע טראומטי וכיצד להתמודד עם האיום היומיומי?
---------------------------------------------------------------------------------
1. ורד טל, רחל פרל, (2003), מצוקות נפשיות של אוכלוסיה תחת טרור. מכון טריאסט-שריג, מכון לפסיכותרפיה אתר: http://www.triest-sarig.co.il/terror.html
 
עבודה מס' 62659 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין חרדת מחשב לבין השחיקה בעבודה בקרב עו"ס., 2004.
14,135 מילים (כ-43.5 עמודים), 70 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר
ג. מטרת המחקר
ד. השערות המחקר
ה. השיטה
סקירת ספרות
א. שחיקה מהי
ב. גורמי השחיקה
ג.  שלבי התפתחות תהליך השחיקה
ד. סימני השחיקה
ה. דפוסי התמודדות עם השחיקה
ו.  גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
ז. הצורך במחשוב
ח. מחשוב שירות רווחה
ט. חרדת מחשב
י. השפעת "הלימה אישית" על חרדה בסביבה  ממוחשבת
יא. המכנה המשותף האפשרי בין אימת קהל לבין אימת מחשב
יב. חרדת הטכנולוגיה של המשתמש בדואר אלקטרוני
יג. הגורמים הפסיכו-חברתיים, לחרדה ביישומים טכנולוגיים
יד. גישה מערכתית להתמודדות עם חרדת המחשב במקומות התעסוקה.
טו. החדרת מחשוב כגורם לשינוי בתרבות הארגון
טז. דרכי התמודדות להחדרת המחשוב - שיטות הטמעה
יח. תאור המנל"ר - מערכת ניהול לשכת רווחה
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. שדה המחקר
ד. אוכלוסיית המחקר
ה. כלי המחקר
ו. הגדרת משתני המחקר
ממצאים
   א. התפלגות אוכלוסיית המחקר
ב. ממצאים לגבי השערה ראשונה
ג. ממצאים לגבי השערה שניה
ד. ממצאים לגבי השערה שלישית
ה. ממצאים לגבי השערה רביעית
ו. ממצאים לגבי השערה חמישית
דיון והצעת תוכנית פעולה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א' שאלון עמדות לעובדי הרווחה
נספח ב' שאלון מדידת שחיקה בעבודה


הצגת הבעיה
מחד, מיחשוב שירות רווחה הוא ללא ספק שינוי משמעותי וייחודי המעורר יחס אמביוולנטי.
בעידן המודרני המחשוב הופך להיות יותר ויותר נפוץ והכרחי. ומאידך, יש המאתרים חרדת
מחשוב כתופעה מתמשכת המתעצמת ככל שגדלה תלותו של המשתמש במערכת (בנבנישתי
ועויזרמן, 1991; גולדרט, 1995; לנגרמן, 1991; מוניקדם, 1988; נוקד, 1996; שטראוס, ברגל ורוזן,
Auslander & Cohen, 1992; Bowes, Kenney & Pearson, 1993; ;1997
.(Hasenfeld, 1980; Monnickedam, 1989
שפע של מידע מאפיין את רוב תחומי חיינו, הוא המוביל בהכרח לחיפוש דרכים יעילות וייחודיות
לשימוש מושכל בו - קרי מחשוב.
אילו חיפשנו כותרת אחת שתאפיין את שנות האלפיים, בוודאי היינו מכנים תקופה זאת כעידן של
שינויים טכנולוגיים מואצים. שינויים אשר משפיעים על כל חלק מחיינו, ובכללם חיינו הארגוניים
(.(Coats, 1983
יצוין כי המחשוב זר לכלל העובדים בשירותי אנוש, יתר על כן, טיפול באמצעות המנל"ר1 זר
שבעתיים לעו"ס מהטעמים הבאים:
* המחשוב כשינוי מעורר התנגדות - כל שינוי המנסה לחדור למערכת, מעורר התנגדות.
מחשוב כשינוי מעורר התנגדויות המיוחדות לו ועלול לתרום לשחיקת העובד.
* מסורתית המחשוב מקושר למקצועות הרחוקים מהמקצועות הטיפוליים.
* יש ניגוד בולט בין נטיות המחשוב להיות אחיד ובין נטית העו"ס להיות ייחודי.
* יש קושי הנובע מפחד לאבד את ה"אישי" ביחסי מטפל- מטופל ולאבד את יכולת שיקול
הדעת בטיפול ולתרום באופן שלילי לשחיקת המשתמש.
* קיימות גם התנגדויות רגשיות לא רציונליות: פחד מחדש ושונה, תחושת החשיפות מול
הבקרה, אין-אונים מול ה"גולם" ולתרום באופן שלילי לשחיקת המשתמש.

שאלת המחקר
האם קיים קשר בין עמדות העו"ס להחדרת המחשב והמנל"ר ככלי עזר לשירותי הרווחה לבין
שחיקת העו"ס?

מטרת המחקר
לבדוק חרדת המחשב אצל העו"ס עלולה להשפיע על שחיקתו בעבודה.

השערות המחקר
השערה 1: עובדים מבוגרים יותר יביעו התנגדות נחרצת יותר למחשוב והכנסת תוכנת המנל"ר.
השערה 2: עובדים בעלי השכלה נמוכה יותר יביעו התנגדות נחרצת יותר למחשוב והכנסת תוכנת
המנל"ר.
השערה 3: עובדים עם שליטה טובה יותר ביישומי יביעו התנגדות חלשה יותר למחשוב והכנסת
תוכנת המנל"ר.
השערה 4: עובדים עם שליטה טובה יותר במנל"ר יביעו התנגדות חלשה יותר למחשוב והכנסת
תוכנת המנל"ר.
השערה 5: יימצא כי קיים קשר בין גיל העו"ס ועמדות שליליות לגבי שימוש המנלר  לבין שחיקתו
של העו"ס.
השערה 6: יימצא כי קיים קשר בין השכלת העוס ועמדות שליליות לגבי שימוש המנלר  לבין
שחיקתו של העו"ס.

השיטה
1. סקירת ספרות
בה אסקור את הספרות בנושאים: שחיקה; מחשוב שירות רווחה; וחרדת מחשב.
2. מחקר
מחקר כמותי באמצעות מילוי שאלון ע"י 28 עו"ס במגמה לבחון את השערותי ולהשיב לשאלת
המחקר.
כלי המחקר
במחקר השתמשתי בשני שאלונים:
שאלון א: שאלון עמדות לגבי שימוש במחשב.
שאלון ב': למדידת השחיקה בעבודה, לפי שאלון פיינס (1984).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. במרוצת שנת 1995 פיתח משרד העבודה והרווחה תוכנת "מערכת ניהול לשכת רווחה" (להלן מנל"ר) - המנל"ר
היא מערכת ניהול תהליכי עבודה סוציאלית, תוך התמקדות בתיק הפונה, היא נבנתה כפיתוח מקורי ומותאם לעבודת
לשכות רווחה. מאז ועד היום המנל"ר משמשת לשכות רווחה רבות ברחבי הארץ.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 31/12/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 35 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>