עבודות [1-9] מתוך 35 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "חרדה":

עבודה מס' 61524 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין תבונת מבחנים, חרדת מבחנים וחרדת מתמטיקה לבין ביצוע במבחני מתמטיקה, 1992.
בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.
10,639 מילים (כ-32.5 עמודים), 41 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נבחנים הניגשים לבחינה כלשהי מאופיינים בתכונות ויכולות כלליות שונות. לחלק מאפיונים אלו נגיעה לרמת הביצוע בבחינה. בשני אפיונים כאלו, שהינם בעלי פוטנציאל להשפיע על רמת הביצוע מתמקדת עבודה זו.
1. האפיון הראשון הינו יכולת "תבונת מבחנים"
יכולת זו הוגדרה על ידי 1965) Millman & Bishop) כ"יכולתו של נבחן להשתמש במאפיינים ובמבנים של הבחינה או מצב המבחן על מנת להשיג ציון גבוה". מדובר ביכולת לזהות תשובה נכונה בעזרת רמזים המצויים בבחינה או במצב המבחני (זה ללא ידיעת התשובה).
2. האפיון השני הינו "חרדת מבחנים", נושא החרדה בכלל הוא אחד מהנושאים בהם עוסקים יותר מכל בשדה הפסיכולוגיה הן כנושא תיאורטי, הן כנושא מחקרי והן בטיפול. נראה שהתנופה העיקרית לעיסוק זה קשורה במקום המרכזי שניתן לחרדה בתיאוריה של פרויד ובתיאוריה הפסיכואנליטית בכלל.
התיאוריות השונות הקשורות בחרדה והמשתנים השונים הביאו לגיוון רב בגישות החוקרים לנושא.
כיום ניתן לראות בחרדה גם תוצאה אפקטיבית וגם מניע להתנהגות. מחד, מקובל לראותה  כגורם מפריע, מפחית, מקלקל ולא הסתגלותי בהתנהגות ומאידך,  כגורם היכול בתנאים מסוימים להביא ליתר התנהגות מתמודדת וארגון בהתנהגות.
ככל שהלך והסתעף המחקר בנושאי החרדה השונים, הלך והתבהר שיש חרדות מסוימות המתעוררות בתנאים מסוימים, תנאים הקשורים הן בגירויים סביבתיים ספציפיים שנתפסים כמאיימים והן באינטראקציה שלהם עם גורמים פנימיים באדם עצמו (מרכיבים אישיותיים).

המטרה
1. סקירת ספרות תיאורטית הדנה במושגים: "תבונת מבחנים", "חרדת מבחנים" בכלל ו"חרדת מתימטיקה" בפרט.
2. סקירת מחקרים הדנים במושגים לעיל, תוך התמקדות בשאלת קיום הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים בכלל ובמבחני מתימטיקה בפרט.
3. ניתוח ממצאי המחקרים לעיל, בניסיון להשיב לכותרת מאמר זה, היינו: הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.

המחקרים שנסקרו
מחקר א' - "הקשר בין "תבונת מבחנים" ו"חרדת מבחנים" לביצוע בסוגי מבחנים שונים". (ש. צור, 1991)
מחקר ב' - "הקשר בין חרדת בחינות, תושיה-נלמדת ואינטליגנציה לבין הצלחה בבחינות". (ר. יואלי, 1987)
מחקר ג' - "השפעת חרדת בחינות, חרדת מתימטיקה, תושיה נלמדת וסגנון ייחוס על הישגי תלמידים במתימטיקה ברמות לימוד שונות". (ש. דהן-מזרחי, 1990)
המחקרים הללו מצטרפים לקבוצה גדולה של מחקרים המנסים להבין את הגורמים המעורבים בהתמודדות אפקטיבית עם מצב לחוץ נתון. בחרתי להתמקד בהתמודדות עם מקצוע המתימטיקה, מאחר והינו תחום קריטי בהתווית כיוון תעסוקתי, המעורב אף בפיתוח סגנון חשיבה ובבניית דימוי עצמי.
יתר על כן, מטרתנו מתמקדת בקשר בין תבונת מבחנים וחרדת מבחנים וחרדת מתימטיקה לביצוע במבחני מתימטיקה.
 
עבודה מס' 68829 SHOPPING CART DISABLED
מבט כולל על תופעת החרדה, 2009.
הפונקציות שממלאת החרדה, מקורות החרדה, סוגי חרדות, החרדה בתרבויות אחרות והטיפול בחרדה.
6,634 מילים (כ-20.5 עמודים), 46 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כוונתי בחיבורי זה היא לתת מידע כולל על החרדה, כאחת התופעות העיקריות הרובצת בקרב בני האנוש ולא רק לפי ההתייחסות של הגישה האקזיסטנציאליסטית. ברצוני להביא מידע ולבחון אותו מהיבטים שונים ומגישות פסיכולוגיות שונות. ראשית, אפתח בפרק שבו אדון בתפקידה של החרדה בעולם לפי כמה גישות פסיכולוגיות; אח"כ אבחן את מקורות החרדה עפ"י הגישה האקזיסטנציאליסטית, הפסיכואנליטית והביולוגית. מיד לאחר מכן, אקדיש דיון נרחב, שבו אציג כמה סוגי חרדות נבחרות ואבחן אותם לפי נקודות התייחסות של מגוון הגישות בפסיכולוגיה. לאחר מכן, אדון בקצרה על החרדה בתרבויות אחרות ואראה כיצד החרדה, כתופעה אנושית, מקבלת פנים שונות בתרבויות שונות, אח"כ אעבור לדיון בטיפול בחרדות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תפקידה של החרדה בעולם
3.  מקורותיה של החרדה
4.  סוגי חרדות
5. החרדה בתרבויות אחרות
6. הטיפול בחרדה
7. סיכום
9. רשימת מקורות

מתוך העבודה:
הרי סטאק סאליבן, מבולטי הגישה הפסיכואנליטית, הטביע את המונח: מקדם חרדה. לדבריו, התינוק פועל לפי מקדם החרדה. קיימים הבדלים בהתנהגויות ובתגובות הסביבה מבחינתו של התינוק. ישנן התנהגויות המפחיתות חרדה וכאלה המעוררות אותה. מתוך הבדלים אלה בהתנהגותם של האנשים שנמדדים לפי מקדם החרדה, כלומר לפי מידת הפחתת או העצמת החרדה בקרב התינוק, יוצר התינוק את הפרסוניפיקציות של עצמו (personification of the self), כלומר את מסגרת ההתייחסות הפנימית שלו שדרכה הוא מבין את העולם (ביטמן, בן-עטר ופוך, 1992).
 
עבודה מס' 62126 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין מין הנבחן, אינטיליגנציה והצלחה בבחינות לבין חרדת הבחינות, 2003.
מחקר הבודק את השפעת חרדת בחינות על הישגים בלימודים ואינטיליגנציה כגורם משפיע על חרדה זו.
6,120 מילים (כ-19 עמודים), 42 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במחקר הנוכחי נבדקה השפעתה של חרדת הבחינות על ההישגים בלימודים, אינטליגנציה כגורם משפיע על חרדת בחינות וכן מין הנבדקים.

במחקר השתתפו 52 סטודנטים מאוניברסיטת בר-אילן בשנה השלישית ללימודי התואר.
הסטודנטים נדגמו ממחלקות שונות.

בהעברה חד פעמית נדרשו הסטודנטים להשיב על שאלון חרדת בחינות כללי (TAS) שחובר על-ידי סאראסון. רמת האינטליגנציה נמדדה על פי דיווח של הנבדקים על תוצאות המבחן הפסיכומטרי.
כמשתנה הישג נבדק ממוצע הציונים בתום השנה השנייה ללימודי התואר.

ההשערות שנבדקו:
השערה מספר 1: אוששה ההשערה כי קיים קשר שלילי בין רמת אינטליגנציה לבין חרדת בחינות.
השערה מספר 2: אוששה ההשערה כי קיים קשר בין ממוצע הציונים בסוף השנה השניה לתואר ראשון לבין חרדת בחינות.
השערה מספר 3: לא אוששה ההשערה לפיה ישנו הבדל בין מין הנבדק לבין רמת חרדת הבחינות.

החלק התיאורטי בעבודה שופך אור על נושא החרדה בכלל על סוגי החרדה בפרט ומתאר את מאפייניה וסיבותיה של חרדת הבחינות.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא ורקע תיאורטי
השיטה
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח
 
עבודה מס' 50471 SHOPPING CART DISABLED
שיטות מחקר-חרדה ממחשבים, 2000.
עבודה זו מציעה מחקר בנוגע לחרדה ממחשבים בארגון הסוכנות היהודית.
2,413 מילים (כ-7.5 עמודים), 11 מקורות, 163.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודת המחקר אותה ביקשתי לעצמי לבצע קשורה לסוכנות היהודית לארץ ישראל מקום עבודתי.
הסוכה"י - הארגון היהודי הגדול בעולם הפועל ב-58 מדינות בעזרת שליחים מישראל ועובדים מקומיים - עמד בפני סגירה בשל חובות כבדים, הארגון שסבל בשנים האחרונות מפרסומים שליליים אשר תיארו אותו כגוף מסורבל המאופיין
ע"י סחבת ניירת עודפת, וכן כחברת נסיעות ענקית המשרתת נאמנה את המקורבים לצלחת, הסוכנות היהודית כגוף המתקיים מתרומות ניזוק מעצם הפרסומים ויצר מעין כדור שלג שתפס תאוצה ברבות השנים. בשל שינוי מהפכני
(שנקרא "תוכנית החומש ") כלל בין היתר צמצום בכוח אדם מ-1400 ל- 800 בלבד ומיזוג מחלקות מ-19 ל-4 בלבד (ובעתיד ל-3).
בראיון טלפוני עם צבי רמות היועץ הבכיר של היו"ר  שהוביל את תוכנית החומש הבהיר אין ספור פעמים כי הפעילות והמשימות לא השתנו (למעט מס' תחומים בודדים ממש שעברו לפיקוח ממשלתי).
וכדי לעמוד במשימות (הרבות יחסית) הוכנסו שינויים מבניים, וכן שינויים טכנולוגיים שכללו בין היתר הכנסת חטיבת מחשבים בכל מחלקה. הדרג הבכיר התנגד לאורך כל תהליך הReorganization   - ממס' סיבות והעיקריים שבהם :
1. רובם מצאו עצמם בתפקיד נחות יותר  - או שהלכו הביתה ...
2. רצון לשמר את הישן וישנו הפחד מן הבלתי ידוע והתמורות הצפויות לובשות ממדים חסרי פרופורציות.
גם במחלקתי (המח' לחינוך) חששות אלו באו לידי ביטוי אך הפחד ממחשוב המחלקה הגיע כמעט לכל עובדי המחלקה. אמירות כגון: 'מה לי ולאינטרנט', 'מה זה בכלל דואר אלקטרוני' וכו' נשמעו במסדרונות המחלקה, חטיבת המחשוב לקחה על עצמה לערוך שיעורי הסברה ותמיד הבהירו שכל תהליך המחשוב בא להקל בצורה משמעותית על תהליך העבודה וביחס ישיר על טיב השירות, אך לעיתים דברים אלו נשמעו לאוזניים ערלות אשר ביקשו לא להכניס מחשב לחדרם וכן התחמקו לא פעם מתדריכים שנערכו ע"י חטיבת המחשבים .
תופעה זו אינה חדשה כלל ועיקר ספרות רבה (שעליה אעמוד להלן) נכתבה בנושא וכונתה בשם: "פוביית מחשבים"  jay1981,)Cyberphobia) עפ"י jay מועלית הטענה כי פוביית המחשבים מתבטאת באופן כללי בעמדה שלילית כלפי מחשבים וטכנולוגיה אשר מתבטאת בצורה של פחד או חרדה אשר עלולים ליצור תגובות פיזיולוגיות .
מכיוון שרוב העובדים במחלקה לחינוך זוהי ההכרות הראשונה שלהם עם עולם המחשבים (לפחות כדרך עבודה סדיר) מתגלה תופעה שהעובדים שגילם מבוגר מגלים סימפטומים של פוביית מחשבים כפי שתיאר אותה (Jay,1981)  
משום כך שאלת  המחקר שלי היא : האם  רמת החרדה הכללית ממחשבים תהיה גבוה יותר בקרב העובדים המבוגרים מאשר העובדים הצעירים.
מטרת המחקר היא לראות האם אפשר לגזור מתוך הממצאים שתוארו לעיל, באשר לסובלים מחרדת מחשבים, השערה שמתוך אכלוסיה זאת, אחוז האוכלוסייה הבוגרת גבוה יותר .
חשיבותו של מחקר זה היא רבה מכיוון שבעולם וירטואלי שבו מחשבים יחדרו יותר ויותר לכל תחום וקשה יהיה להתעלם מהם, חשוב לקרב אליהם גם את האוכלוסייה המבוגרת. פעולה בכיוון זה יכולה למתן במשהו את תהליך ניתוקם של העובדים המבוגרים מתהליך המחשוב במחלקה. נראה לי שיש מקום לבצע מחקר לאיתור האמצעים היעילים להשגת המטרה שצוינה .

תוכן עניינים:
פרק :1
           רקע
           סקירת הספרות
           המסגרת התיאורטית
פרק  : 2
           מתודולוגיה
           מסגרת המחקר
           המשתנים ומדידתם
           איסוף הנתונים
           מהלך המחקר
           עיבוד סטטיסטי של הנתונים
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50301 SHOPPING CART DISABLED
חרדת בחינות, 1997.
הגדרה, הגורמים לחרדת בחינות, סימפטומים, דרכי התמודדות, שאלון וניתוחו לפי הרקע התיאורטי.
4,543 מילים (כ-14 עמודים), 4 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"חרדת בחינות" היא תופעה אוניברסלית, עצמתה והשפעתה על החיים משתנה בין התרבויות השונות, אך אין עוררין כי היא מעסיקה הורים, מורים וחוקרים בכל העולם.
רוב בני האדם יגיבו בצורה שונה מהתגובה האופיינית להם כאשר יעמדו במצב בו ירגישו שהם במבחן זה או אחר, אך זו אינה הבעיה המוגדרת כ"חרדת בחינות".
התופעה של "חרדת בחינות" מתרחשת כאשר תגובותיו של האדם הנבחן הנן קיצוניות, לפני ביצוע המבחן, בזמן הביצוע ואחריו.
תופעה זו שכיחה בעיקר בקרב ילדים הלומדים בבית הספר, אך אינה פוסחת אף על סטודנטים באוניברסיטאות  וישנם אף אנשים הסובלים מ"חרדת בחינות" לאורך כל חייהם ובכל התחומים.
תוצאות הבעיה יכולות להיות מזעזעות, לדוגמא: בשנים האחרונות עלה מספר המתאבדים בקרב תלמידים ביפן, כשהסיבה המוצהרת  היא חוסר הצלחה בלימודים וחשש להיכשל במבחנים, דוגמא זו הינה קיצונית וייתכן שהיא נובעת מאופי החברה שהתפתחה ביפן, חברה השואפת להישגים גבוהים במיוחד ולמצוינות בתחומים השונים.
כצפוי, רב הנסתר על הנגלה בכל הקשור בתופעה. כמספר החוקרים כך גם מספר ההסברים לתופעה ומכאן גם צמחו שיטות טיפול שונות המתיימרות לטפל בבעיה זו.

שאלת המחקר בה אעסוק בעבודה זו היא:
האם התערבות במימד הרגשי מפחיתה חרדת בחינות?

שאלה זו עוסקת בדרך ההתמודדות והטיפול בתופעת חרדת הבחינות, ישנן כיום דרכי התערבות שונות לטיפול בבעיה, כאשר כל דרך פונה לתחום אחר ולעתים שילוב של כמה מהן מוביל לתוצאה הטובה ביותר.
ישנו תחום הטיפול הקוגנטיבי כאשר הבעיה נובעת מחוסר תשומת לב למידע רלוונטי ומאמינות בלתי רציונלית של הפרט, בנוסף לתחום זה ישנו התחום ההתנהגותי\רגשי המתייחס לצד הריגושי בתופעת חרדת הבחינות בהנחה שזהו מקור הבעיה, ודרך הטיפול בה באמצעות הקהיה שטתית וטכניקות הרפיה.
כמו כן ישנם תחומים נוספים כמו טיפול באמצעות מיומנויות למידה וכן התמודדות עם כתיבת המבחן עצמו.
  בחרתי בעבודתי להתמקד בדרך הטיפול במימד הרגשי , תחילה אציג מהי חרדה בכלל וחרדת בחינות בפרט לאחר מכן אסקור בקצרה את הגורמים לתופעה ואת הסימפטומים שלה וכמובן אציג דרכי התערבות שונות כאשר שאלת מחקרי, השאלון והרציונל העומד מאחוריו יתמקדו בדרך ההתערבות בתחום הרגשי והאם היא מפחיתה חרדת בחינות.
כלי המחקר בו אשתמש בעבודתי הנו שאלון שחובר על ידי ויינתן לנחקרת, בידיעה שהיא עברה טיפול להפחתת חרדת בחינות כאשר דרך הטיפול מתאימה לתחום הרגשי .

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. חרדה - הגדרה
ג.  הגורמים לחרדת מבחן
ד. הסימפטומים של חרדת מבחן
ה. דרכי התמודדות
ו.  רציונאל לשאלון
ז.  ניתוח השאלון לעומת החלק התאורטי
ח. סיכום
ט. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50742 SHOPPING CART DISABLED
מחקר בנושא חרדת בחינות, 2000.
מחקר זה, שנעשה באמצעות העברת שאלון ומבחן, בודק את השפעת נוכחותו של בוחן מוכר על תוצאות המבחן אצל נבחנים בעלי חרדה גבוהה.
2,720 מילים (כ-8.5 עמודים), 5 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא מחקר זה הינו "חרדת בחינות". המחקר בדק  את השפעת נוכחותו של בוחן מוכר על תוצאות המבחן אצל נבחנים בעלי רמת חרדה גבוהה  בבחינות.  ההשערה הייתה שנבחנים בעלי  חרדת בחינות יגיעו לתוצאות טובות יותר בבחינה כאשר הבוחן מוכר להם, ואילו כאשר קיימת נוכחות של בוחן זר, ההצלחה בבחינה יורדת. אוכלוסיית המדגם הם סטודנטים החווים חרדה בעת בחינות. הבדיקה נערכה בשני שלבים:  בשלב הראשון הועבר שאלון הבודק רמת חרדה בקרב  סטודנטים על מנת לסנן מתוכם רק נבחנים בעלי חרדה גבוהה.  השלב השני הוא העברת הבחינות.  הסטודנטים  נבחנו בשתי בחינות, כאשר באחת היה נוכח בוחן מוכר, ובשנייה בוחן זר.  לבסוף, נעשתה השוואה בין תוצאות שתי הבחינות.  ההשערה של המחקר אוששה.   ההשלכות נידונו בשלב הדיון.

תוכן העניינים:
מבוא
המחקר:
שיטה
משתתפים
כלים
הליך
ממצאים
דיון
נספח 1 - השאלון
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 20061 SHOPPING CART DISABLED
חרדת בחינות, 1994.
הצגת הנושא תוך סקירת הספרות בנושא והערכת הגורמים והסיבות לחרדה, אופן הטיפול בבעיה ודיון מסכם.
5,884 מילים (כ-18 עמודים), 26 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מבחנים הם גורם המדרבן את התלמיד להצליח בלימודים. הדבר אמור במיוחד בילדים בבתי הספר היסודים אשר לא תמיד מכירים בחשיבות הלימוד. המבחנים מהווים עבורם גורם מדרבן אשר לעיתים הוא הגורם היחיד ללימוד.
אולם למרות זאת, ואולי בשל כך, תלמידים מפחדים מבחינות. הגורמים לכך יכולים להיות רבים והעיקרי בינהם הוא הפחד מכישלון או מחוסר יכולת לבטא את מכסימום היכולת.
החרדה בעבודה מוגדרת כנטיה או תכונה אישיותית יחסית יציבה לתפוס את העולם כמסוכן וכמאיים ולהגיב עליו בחרדה. קיימים הבדלים אישיים בתכונה של הקבוצה הזו. כנראה כי תכונה זו היא מולדת ותורשתית. יתכן שיש גם השפעות סביבתיות- חינוכיות המעודדות התפתחות של תכונה קבועה זו. על כך פנים, מדובר במשהו באיפיון קבוע באישיות הפרט.
הגורמים הפנימיים הם חרדה תכונתית, רמת שאיפה גבוהה מאוד,  מיקוד שליטה חיצוני ורמת אמון עצמי נמוכה וכן כשלונות בעבר. הגורמים החיצוניים הם האוירה החינוכית במוסד או בכיתה ורמת האיום של בחינה. הגורמים החיצוניים הם חרדת כלל התלמידים העשויה להשפיע על התלמיד עצמו, אול השפעת חרדה זו כמעט שלא נבדקה בעבודה.

מטרת העבודה הזו היא כפולה. ראשית העבודה תסקור את הספרות בנושא ותנסה להעריך מהם הגורמים והסיבות לחרדה. שנית לעורר מודעות אצל אנשי מקצוע לגבי הלחץ שבו נתונים הנבחנים.
יעדי הלמידה הן לנסות ולהבין מהם הגורים והסיבות לחרדה כדי שזה יעזור ברמה האישית כמורה; רכישת הבנה העמוקה יותר של תאוריות חרדה ומצבי לחץ; הכרת סוגי המבחנים- יתרונות וחסרונות.
לצורך הענין, נערך מחקר שכלל לפחות 30 תלמידים בו הועבר שאלון אודות חרדת הבחינות ונעשה ניסיון להעריך את תקפות המחקרים שנסקרו קודם לכן.
נמצא כי אין השפעה בין המשתנים לבין החרדה- כל משתנה עומד בפני עצמו. מכאן יש להניח כי המאפיינים האישיותיים אינם משפיעים על החרדה.
יש להניח כי יחודיותו של כל אדם קובעת את צורת התנהגותו. במהלך היומיומי של האדם האדם ניכר לפי העדפותיו השונות והמגוונות אולם לעיתים האדם מצמצם את העדפותיו ומעמידם על דבר אחד בלבד. לדוגמא אדם האוהב נשים יפות ולפתע מרגיש כי לא יוכל להשיג אישה כזאת יכול להכנס למשבר עמוק. אדם כזה כל עולמו חרב עליו כאשר הוא מרגיש שלא מיצה את חייו. במצב כזה דכדוך ומלנכוליה סבירים.
הגישות המוזכרות בעבדה כמומלצות לטיפול הן גישות התנהגותיות, והרעיון בהם הוא הפחתת גילוי החרדה הגופניים בעזרת הרפית המתח בדרכים שונות, וכך לתפור את הבעיה מהשורש.
בסוף העבודה מוזכרים שתי נקודות נוספות, עליהם ניתן להרחיב את הדיבור, אולם קצרה היריעה מהכיל.

ראשי פרקים:
1.תקציר העבודה
2.מבוא
                              1.גורמי החרדה והשפעתם על האדם
                              2.סוגי בחינות
                              4.חרדת תכונתית וחרדה מצבית
                              5.השפעת חרדת בחינות על הדימוי העצמי
                                ומאפיינים  של חרדים
                              6.הטיפול בחרדת בחינות
3.השערות
4.שיטה וכלים
5.תוצאות ודיון בהם
6.סיכום העבודה
7.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 63695 SHOPPING CART DISABLED
חרדת מבחן, 2005.
כיצד חרדת התלמידים ממבחנים נתפסת על ידי המורה ומשפיעה על קשר מורה-תלמיד.
7,674 מילים (כ-23.5 עמודים), 34 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רבים מהסובלים מחרדת מבחן מתארים הרגשה איומה הכוללת פרפורי בטן, כאבי בטן, זיעה קרה, בחילה ועוד טרם מועד המבחן. החברה המערבית בת זמננו היא תחרותית והישגית וחרדת בחינות הנה תופעה נפוצה בקרב תלמידים רבים. רבים סובלים ממנה ולא מוערכים נכונה כאשר החרדה גורמת לירידה בתפקוד ובהישגים הלימודיים (סלטון-ברוניצקי,  1999).

במסגרת עבודה זו נבדקה ההשפעה שיש לתפיסת המורה את חרדת תלמידיו ממבחנים על קשר מורה-תלמיד. הוצגו מקורות תיאורטיים תוך התייחסות לתהליכים הקשורים בהתפתחות החרדה ממבחן והדרכים בהן היא מוצאת ביטוי, ונבחנה השפעת תהליך החרדה על יחסי הגומלין מורה-תלמיד. התייחסות מיוחדת ניתנה לתהליכים העוסקים בזיקה שבין חרדת התלמיד ממבחנים לבין הדרך בה המורה תופס את התלמיד ומשפיע על פירוקה או צמצומה של חרדה זו. פרמטרים נוספים שנבדקו: הגורמים המשפיעים על חרדת מבחן, השפעת החרדה על
ביצועיות, על הדימוי העצמי של התלמיד בעיני המורה ובעיני עצמו והדרכים בהן המורה יכול להשפיע במסגרת הקשר מורה-תלמיד על טיפול בבעיה זו.

מהעבודה עולה כי על מנת שיוכלו להתייחס באופן נאות לחרדת תלמידיהם ולסייע בהפחתתה, יש להרחיב את ידע המורים בתחום ולהכשיר אותם כראוי תוך הבנה שקשר המורה-תלמיד הנו קשר רב חשיבות ומתרים במיוחד את התלמיד בדרכו להתגברות על חרדתו ממבחנים. ככל שקשר זה יהיה עמוק וחזק יותר, כך תעלה המוטיבציה בקרב התלמיד החרד לפעול למען צמצום והפחתת התופעה. תהליך ממוקד-תלמיד זה, תוך התייחסות לצרכיו האישיים של כל תלמיד והתאמת החומר ודרכי הלמידה לאופיו ולקצבו, יסייע לו להגיע להישגים נאותים מחד,
ומאידך גם המורה המעורב בתהליך זה יתרם בכך שירגיש סיפוק הנובע מעצם הסיוע וההצלחה שלו לקדם את התלמיד החרד לקראת הישגים לימודיים נאותים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי - חרדה ממבחנים
   2.1 החרדה וסוגיה
      2.1.1 חרדת בחינות - הגדרה, גורמים ומאפיינים
      2.1.2 תיאוריות שונות בנושא החרדה
      2.1.3 הקשר בין חרדה ודימוי עצמי
   2.2 המורה - השפעתו ותרומתו
      2.2.1 השפעת המורה על חרדת מבחן
      2.2.2 תרומתו האפשרית של המורה בהפחתת החרדה
3. השוואה בין שתי עמדות
   3.1 זיהוי והכרת תופעת חרדת המבחן
   3.2 אילו תלמידים סובלים - החלשים או החזקים?
   3.3 הסיבות העיקריות בגינן קיימת התופעה
   3.4 איך ניתן לצמצם את התופעה
   3.5 אילו שינויים יש להציע
4. סיכום ומסקנות
5. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 64351 SHOPPING CART DISABLED
הטיפול בחרדת בחינות, 2003.
הגורמים לחרדת בחינות אצל ילדים ומבוגרים והשיטות השונות לטיפול בתופעה
7,410 מילים (כ-23 עמודים), 15 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מבחנים הם גורם המדרבן את התלמיד להצליח בלימודים. הדבר אמור במיוחד אצל ילדים בבתי הספר היסודים אשר לא תמיד הם מכירים בחשיבות הלימוד. המיבחנים מהווים עבורם גורם מדרבן אשר לעיתים הוא הגורם היחיד ללימוד.
אולם למרות זאת, ואולי בשל כך, תלמידים פוחדים מבחינות. הגורמים לכך יכולים להיות רבים והעיקרי בהם הוא הפחד מכישלון או מחוסר יכולת לבטא את מכסימום היכולת.
בעבודה מוגדרת החרדה כנטיה או תכונה אישיותית יחסית יציבה לתפוס את העולם כמסוכן וכמאיים ולהגיב עליו בחרדה. קיימים הבדלים אישיים בתכונה של הקבוצה הזו. כנראה כי תכונה זו היא מולדת ותורשתית. יתכן שיש גם השפעות סביבתיות-חינוכיות המעודדות התפתחות של תכונה קבועה זו. על כך פנים, מדובר במשהו באיפיון קבוע באישיות הפרט.
הגורמים הפנימיים הם חרדה תכונתית, רמת שאיפה גבוהה מאוד,  מיקוד שליטה חיצוני ורמת אמון עצמי נמוכה וכן כשלונות בעבר. הגורמים החיצוניים הם האוירה החינוכית במוסד או בכיתה ורמת האיום של בחינה. הגורמים החיצוניים הם חרדת כלל התלמידים העשויה להשפיע על התלמיד עצמו.
חרדת הבחינות באה לידי ביטוי בתחושה פיזית לא טובה הכוללת הזעה, רעד, כאבי ראש, סחרחורת ועוד, יחד עם קשיים להתרכז ולשלוף את החומר בזמן, מחשבות על כישלון וכדומה.
הסובלים מחרדת בחינות נוטים גם לדחות את הלימוד ואת הבחינה עצמה, או לחליפין ללמוד בצורה כפייתית.
במצב שבו תלמיד חש שהוא חווה חרדת בחינות ומדווח על סימפטומים כמו אלה המוצגים כאן, חשוב ואפשר לסייע לו להתמודד עם המצב.  גם למורים ולאנשי הצוות בבתי הספר תפקיד חשוב באבחון תלמידים הסובלים מחרדת בחינות. כאשר מורה שם לב כי תלמיד מסוים מגיב בצורה קיצונית לסיטואציה של בחינה וחווה חרדה ברמה חריגה, חשוב כי יהיה מודע לאפשרות שהתלמיד סובל מחרדת בחינות וינסה לסייע לו ולהפנותו לגורם מטפל. במקביל: חשוב כי המורה ישים לב אם הבחינות שלו מעוררות חרדה ברמה גבוהה בקרב תלמידים רבים, כך שייתכן שיש בעיה עם הבחינות עצמן Divine, And David 1979)  ).
הטיפול וההתמודדות עם חרדת בחינות מתמקד בלימוד שיטות של הרפיה, שיטות של שליטה בתגובות האוטומטיות (הגופניות והמחשבתיות היוצרות את המתח), שיטות הכוללות אימון ותרגול התנהגויות חדשות בזמן בחינה, ועוד. הטיפול מתמקד בסימפטומים ומנסה להחליף את תגובות החרדה האוטומטיות בתגובות חדשות.

יעדי העבודה היא הן לנסות ולהבין מהם הגורמים והסיבות לחרדה כדי שזה יעזור לכותבת העבודה כמורה; יש להניח כי יחודיותו של כל אדם קובעת את צורת התנהגותו. במהלך היומיומי של האדם האדם ניכר לפי העדפותיו השונות והמגוונות אולם לעיתים האדם מצמצם את העדפותיו ומעמידם על דבר אחד בלבד. לדוגמא אדם שחשקה נפשו ללמוד תורה ולפתע מרגיש כי לא יוכל להשיג זאת יכול להכנס למשבר עמוק. אדם כזה כל עולמו חרב עליו כאשר הוא מרגיש שלא מיצה את חייו. במצב כזה דכדוך ומלנכוליה סבירים. הגישות המוזכרות בעבודה כמומלצות לטיפול הן גישות התנהגותיות, והרעיון בהם הוא הפחתת גילוי החרדה הגופניים בעזרת הרפית המתח בדרכים שונות, וכך לפתור את הבעיה מהשורש.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א-  חרדה
א.1 הגורמים לחרדה
א.2 שלבי החרדה
א.3 חרדה תכונתית וחרדה מצבית
ב פרק ב'- בעיות בגיל הנעורים
פרק ג'- השפעת חרדת בחינות על הדימוי העצמי
ג.1 מהי חרדת בחינות
ג.2 כיצד מאבחנים חרדת בחינות?
ג.3 הגורמים
פרק ד- הטיפול בחרדה
ד.1 השיטה של סלטון
ד.2 שיטתה של יערי
ד.3 תפקיד המורה
ד.4 טיפול אצל מבוגרים
ה. סיכום
ו. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חרדה מצבית- זו מוגדרת כהתעוררות של חרדה בעיקבות שינוי, גירוי או מצב מסוים העלול להזיק לפרט, והוא נתפס כמאיים וכמסוכן. גם אנשים שאצלהם יש חרדה תכונתית גבוהה, ויכולים להגיב בחרדה מצבית גבוהה. זה קורה כאשר הם מזהים איום, תלוי בעוצמת האיום ובאפשרות להתמודד עימו. חרדה מצבית יכולה להיות שונה בעוצמתה ולהשתנות במשך הזמן כתוצאה של כמות או הצטברות של לחץ המופעל על הפרט. ככל שהלחץ עולה, כך גם תגובת החרדה מתגברת.
חרדת בחינות בתחום בית הספר תוסבר כחדרה מצבית ספציפית המתעוררת במצבי הערכה ומבחן, במיוחד אצל אותם אנשים אשר להם חרדה תכונתית גבוהה יחסית לתגובה שלהם אין בהכרח קשר למרות המוכנות שלהם לעמוד במצבי ההערכה לפניהם הם ניצבים.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 35 :: [עמוד 1 מתוך 4]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 :: עמוד הבא >>