היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 61157
דיון במשמעויות השונות של המנהג.
7,570 מילים (כ-23.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68117
סקירה כללית של הנושא.
2,793 מילים (כ-8.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61039
מפגש בין חוק ומסורת כפי שהוא משתקף במוסד הנישואין הבדווי בנגב.
3,137 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41489
רקע כללי, טקסי האבל - הגישה הפונקציונלית והגישה האנתרופולוגית, מנהג השבעה, השפעת המוות על היחיד בחברה והשבעה כטקס מעבר.
6,818 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 21386
סקירת הסתגלות הנשים לחיי החברה בארץ ובדיקה האם הן שומרות על המנהגים וצורת החיים.
3,975 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21279
סקירת מעמד האישה הבדואית בעבר ובהווה תוך התייחסות ושימת דגש על מנהג הרעלה המכסה את פניה כולל סקירת התכשיטים המסורות והאגדות אודותיה.
4,792 מילים (כ-14.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66150
בחינת מנהגי הקבורה בקרב העולים מברית המועצות
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 20 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7