היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 63012
המאורעות והגורמים המשפיעים על חילולה של העצמאות בסוריה, בדגש על השנים . 1945-1939
4,860 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65816
המאורעות והגורמים המשפיעים על חילולה של העצמאות בסוריה, בדגש על השנים 1945-1939.
4,861 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70254
בחינת היחסים ההדוקים בין הצבא והממשל בסוריה.
2,985 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 50805
דיון ביקורתי בהולדתה של "צרפת החדשה" לאחר מלחמת העולם השניה.
10,317 מילים (כ-31.5 עמ'), 6 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 66076
כיצד התחולל המפנה הפוליטי באו"ם בין השנים 1946-1947, אשר הביא להחלטת החלוקה של ארץ ישראל?
9,728 מילים (כ-30 עמ'), 15 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61974
ניתוח השוואתי בין שתי תקופות מרכזיות - השנים 1946-49 (תקופת שלטונו של עבדאללה) לעומת השנים 1952-1977 (שלטונו של נאצר וחלק משלטונו של סאדאת).
4,107 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 10444
התפתחות הממלכה האשמית בעבר הירדן, עמדות הצדדים השונים כלפי מוסד המלוכה. העבודה עוסקת בתקופה של עד .1946
7,493 מילים (כ-23 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7