היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 63931
ניתוח סצינה מהסרט.
1,773 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 69436
רקע החברה, המבנה הארגוני, האסטרטגיה על פיה היא פועלת, מטרות הארגון, המתחרים של הארגון ואסטרטגית החברה לאחר "מהפך".
1,472 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60872
בחינת הגורמים לשינוי, מהות השינוי, ההתנגדות לשינוי, התוצאות, ההתאמות והשיפורים.
2,599 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 31324
סקירה של התפתחות הכלכלה הפוליטית בישראל ודיון במקרה בינוי ושיכון בישראל.
3,800 מילים (כ-11.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70551
מקרה בוחן - חברת שיכון ובינוי
2,864 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50780
'החולה המיידי חשוד באהבה' - על מציאות, דמיון וכדומה בסרטים "החשוד המיידי" ו"חולה אהבה בשיכון ג'".
3,251 מילים (כ-10 עמ'), 3 מקורות, 191.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6