היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 64239
השוואה בין הספר לבין המחזה, תוך שימת דגש על השפעות חורבן השואה על הדמויות המגוונות הנכללות הן בספר והן במחזה.
4,787 מילים (כ-14.5 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 63513
פרדיגמות מכניסטיות ואורגניות.
3,995 מילים (כ-12.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 66815
בחינה באמצעות שתי פרדיגמות - הפונקציונלית-פלורליסטית והפוסט-קולוניאליסטית, ובחינת השאלה האם עיתונות זו משמשת ככלי לביטוי עצמי של מיעוט לאומי או כלי שרת פוליטי מעצב דעה בידיהן של המפלגות הערביות בארץ.
3,171 מילים (כ-10 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68490
ניתוח הסיבות לפערי ההשכלה ולפערי השכר לפי שתי פרדיגמות: פרדיגמת הקונפליקט החברתי והפרדיגמה הסטרוקטוראלית- פונקציונאלית.
1,535 מילים (כ-4.5 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4