היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
פדרציה
עבודה מס' 70221
דיון באמירה: "פדרציה אירופית היא היעד הרצוי או היעד הסופי של פרויקט האינטגרציה האירופית".
1,212 מילים (כ-3.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65954
סקירת תהליכי אישרור החוקה.
10,216 מילים (כ-31.5 עמ'), 20 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61072
ההתפתחות שחלה במושבות - ממושבות קולוניאליות תחת שלטון האימפריה הבריטית אל עבר פדרציה של אותן מושבות.
6,318 מילים (כ-19.5 עמ'), 14 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 40994
רקע, אישיותו, תיאור הפדרציה כתנועת עבודה אמריקאית ודיון בהישרדות האיש כמנהיג במשך 38 שנים.
4,384 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4